PVC хидроизолация в резервоари в пет лесни стъпки

PVC хидроизолация в резервоари в пет лесни стъпки

Съдържание

isomatech PVC хидроизолация на резервоари с pvc мембрани

PVC хидроизолация в резервоари е голямо предизвикателство при много от проектите, но не трябва да бъде така.

Ако използвате тази система от 5 стъпки вие можете да изградите успешно, лесно и бързо дълготрайна и надеждна PVC хидроизолация в резервоари.

PVC хидроизолации са една от най-често срещаните системи за хидроизолация на резервоари.

След като имате изискванията на проекта изберете подходящи материали, чиято спецификация отговаря на спецификацията на проекта.

Ето как да инсталирате PVC хидроизолация в резервоари

Проектни изисквания за PVC хидроизолация в резервоари

В зависимост от въздействията, на които са изложени, хидроизолационните системи трябва да отговарят на следните изисквания:

– устойчивост на почистващи препарати;
– устойчивост на хлор и озон;
– устойчивост на водорасли и микроорганизми;
– устойчивост на хидростатично налягане;
– гладкост на повърхността за лесно почистване;
– да няма извличане във водата на вещества от хидроизолационнaта система;
– да не оказват влияние върху качеството на питейната вода;
– лесно и надеждно нанасяне и монтаж на избраната система;
– дълготрайност на системата;
– устойчивост срещу мека вода.

Какви са Изискванията към Основата:

  • Трябва да бъде равна и гладка;
  • Якостта й на натиск да не е по-малка от 15МРа;
  • Да е суха;
  • Да няма замърсявания от мазнини, прах и строителни отпадъци.

Има специална наредба, която регулира изискванията за изпълнение, контрол и приемане (според – „НАРЕДБА N 2” от 6.10.2008г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения – Раздел IV, чл. 24, т.2.)

По дъното се полага свободно с припокриване от 200 мм надлъжно и напречно, защитен и сепариращ пласт от геотекстил “Polyfelt TS80”- 385гр/м2, произведен от непреден иглонабит полипропилен, с тегло 385 г/м2 и отговарящ на следните показатели:

 -Тегло – 385гр/м2, съглсно EN ISO 9 864;
– Сила на опън (надл.,напречно) – 28,0 kN/m, съгласно EN ISO 10 319;
– Устойчивост на статично пробиване – 4250 N, съгласно EN ISO 12 236;
– Макс.удължение (надл.,напречно) – 100/40% , съгласно EN ISO10 319;
– Дебелина – 3,2мм, съгласно EN ISO 9 863-1;

Хидроизолационната система се полага директно върху защитния слой геотекстил.

За спринклерни резервоари ние препоръчваме PVC мембрана Eurofllex V 2mm.

Производство е на италианската фирма Импер, дългогодишен доставчик и производител на синтетични мембрани. Мембраната притежава много високи технически характеристики като механична якост, еластичност и устойчивост на пробиване.

Свойствата и покриват по-голямата част от изискванията при хидроизолация на резервоари, освен тези за питейна вода.

Ако ви предстои проект за резервоар за питейна вода подходящ е друг материал. Обадете се в офиса и ще ви изпратим техническа спецификация и сертификати.

Полагането на системата започва първо от стените.

PVC мембрана се фиксира механично посредством винтове за бетон, планки и перфориран галванизиран профил, в зоната на снадките.

Механичния монтаж осигурява устойчивост на системата и предотвратява цепене или разкъсване на материала по време на експлоатацията, особено в резервоари, които самногократно изпразвани.

Затова е препоръчително след приключване на работа да се проверят всички шевове, както и повърхността на готовия хидроизолационен слой старателно, за да се предотврати появата на течове причинени от статично пробиване.

Полагане на защитен слой от геотекстил е задължително, защото в реални условия не съществува идеално подготвена основа, а и по време на пробиване на бетона и полагане на системите винаги могат да се отчупят малки камъчета и отломки, които да пробият хидроизолацията.

Общи указания за монтаж на PVC хидроизолация в резервоари

  1. СЪХРАНЕНИЕ

PVC мембраните се доставят на място на ролки, пакетирани в палети.

Те трябва да се съхраняват на сухо място, или ако това не е така

възможно е те да бъдат защитени срещу влага, дъжд и сняг.

  1. ПОЧИСТВАНЕ на снадките преди заваряване.

По време на полагането снадките лесно се зацапват с прах или пък може да попадне вода в тях.

Затова е необходимо да ги почиствате с кърпа преди заваряване.

  1. ЗАВАРЯВАНЕ НА Хидроизолационната мембрана

Водоплътността на покритието се осигурява като отделните листове мембрана се заваряват с горещ въздух. Използват се специални автомати за заваряване и пистолети за горещ въздух.

  1. ОБЩИ ПРОВЕРКИ

След завършване на работите по монтажа се прави проверка на качеството на шевовете.

Ако по време на инсталацията хидроизолационната мембрана по някакъв начин е била повредена, контрастните цветове на горната и долната повърхност позволяват лесно да се открият пробиви или да се установи разлив в зоната на шева чрез визуална проверка

Ако се установи повреда тя може лесно да се отстрани като се заварява допълнително парче мембрана върху повредената зона.

  1. ПРОВЕРКА ЗА ЗАВАРЯНЕ

Целостта на заваряването може да се провери чрез механични, пневматични способи или чрез деструктивно изпитване.

а) Механично изпитване (заварка, направена от ръчен пистолет с горещ въздух или автоматично оборудване)

Това се извършва чрез преминаване на заобления връх на сонда за шевове по протежение на заварения шев, упражнявайки адекватен натиск за идентифициране на слаби или недостатъчни слепени петна.  Тази операция е абсолютно необходима за проверка на целостта на заваряването и трябва да се извършва, когато материалът е студен.

Ако има пропуски или намират се недостатъчно заварени шевове, почистват се и се заваряват при необходимост или се заваряват над шева с лента с ширина минимум 120 mm от същия продукт.

б) Пневматично изпитване (заварка, направена от автоматично оборудване за двоен шев). Този метод осигурява абсолютно обективна проверка на заваръчните шевове.

Със специални стяги се запечатват краищата на заваръчните шевове, които ще бъдат тествани.  Поставя се специална игла, свързана с манометър в улея между двата заварени участъка на двойния шев, направени с автомат за горещ въздух. Вкарва се въздух под налягане с помощта на помпа или компресор, с налягане приблизително 2 бара.

Изчакайте 1 минута, за да осигурите пълното разширяване на вътрешния жлеб и след това започнете действителното изпитване, като налягането се върне на 2 бара.

След интервал от 10 минути отново проверете въздушното налягане. Налягане от 20% намаляване (поради разширяване на самата мембрана) е приемливо.

Този пневматичен тест гарантира целостта на заваръчните шевове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прецизната инсталация и обработка на специфични детайли са ключови фактори за успеха. Сега вече имате всичко необходимо за изграждане на качествени хидроизолационни системи. И най-важното, използвайте тези системи във вашите проекти и вие ще имате добре защитени подземни структури и резервоари за много дълго време.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »