4 ключови стъпки за създаване на план за безопасност при ремонт на покрив

4 ключови стъпки за създаване на план за безопасност при ремонт на покрив

Съдържание

Безопасност при ремонт на покрив

Строителството е един от секторите с най-много инциденти на работното място. Данните сочат, че има около 13 смъртни случаи на 100,000 работещи индустрията. Ако ги сравним с други отрасли, които имат 5 на 100,000 души, строителството води класацията за от най-рисковите работни сфери.

Най-често причините за злополуки са:

 • Пренебрегване на правилата за безопасност;
 • Недооценяване на рисковете.

Затова е много важно да се информирате за вашите права и задължения, като собственик и управител на сградата, и да осигурите безопасна работна среда на екипите при ремонт на покривна система.

Създайте план за безопасност при изпълнение на строителен проект

Статистика от TrafficNews показва, че падането от височина е причина за между 40% и 50% от всички тежки злополуки в строителния бранш.

Главните изпълнители, отговорни за изграждането или ремонта на покривната система, поемат грижата да осигурят безопасността на екипите. От друга страна, собственикът на сградата трябва периодично да проверява състоянието на покрива и да бъде активен участник в създаването на политика за сигурна работна среда.

В тази статия ще ви представим как да създадете  план за управление на риска  при ремонт на покрив.

Стъпка №1: Оценка на риска на настоящата покривна система

Преди започване на ремонта или ново изграждане на покривна система, трябва да се направи оценка на риска за целият процес на работа.

Внимателното планиране и оценяването на риска са задължителни, за да се сведе до минимум риска не само за работещия, но и за хората около него.

Оценката на риска внимателно:

 • Изследва какви са условията за работа и какво може да причини евентуални наранявания, заболяване и вреда.
 • Оценява дали установената опасност може да бъде премахната, а ако не – какви мерки да бъдат предприети за контрол на този риск.

Във вашия план трябва да присъстват елементи като:

 1. Ясен инструктаж и обучение при делегиране на задачите.
 2. Откриване на опасности и преценка дали могат да бъдат отстранени.
 3. Необходимо работно оборудване и предпазни мерки (съоръжения, лична екипировка).
 4. Работно време, цикли и смени за намаляване на стреса и повишаване на ефективността на главните изпълнители.
 5. Постоянно наблюдение от изпълнител, грижещ се само за проследяване на процеса и надзор над екипите и тяхната безопасност.
 6. Съхранение и отстраняване на оборудване и материали по време на ремонта.
 7. Вземане под внимание формата и вида на покрива – материалът от който е изработен, ръбове, корнизи, отвори и капандури, външни стълби и др. детайли по покрива.
 8. Зоната, в която се изисква ремонт – жилищна или др.
 9. Отчитане на фактори като околна среда и минувачи.

Стъпка №2: Как да обезопасим достъпа до покрива?

Качването на покрива трябва да се извършва при метеорологични условия, които не пречат на безопасността.

Например,  повреди като теч се случват най-често през дъждовните и снежните сезони. Затова, ако е нужен ремонт през тези периоди, в оценката и плана за риска трябва да включите „времето“ като приоритет номер едно, за да избегнете фатални последици.

Направете обстоен оглед на поддържащата конструкция на покрива

Когато правите оценка на риска трябва да вземете и под внимание конструкцията, която поддържа покривната инсталация.

Ако имате достъп до таванско помещение и сте открили изгнили греди, направете план за достъп до покрива, който не включва активност в тези зони.

Студените покриви са най-често изградени от ламарина, която като проводник на електричество и топлина, лесно се влияе от метеорологични условия и също така качеството и се афектира с годините.

Методи и конструкции за лесен достъп до покрива

Стълби за достъп до покрива

Традиционната стълба, направена от метал или дърво, е най-лесният вариант за достъп на покрива, но и един от най-опасните.

Дори и да прикрепим стълбата към стената на сградата и да се уверим, че тя е здрава, с широки и нехлъзгави стъпала, тя отново остава най-несигурният вариант за достъп.  Също така традиционните стълби са неефективни при ремонтирането на покрив на по-висока сграда с няколко етажа.

Външното стълбище, при наличие на такова, е по-надеждно да се използва. То може да бъде оборудвано с перила от различни материали.

Покривни пътища

При силно наклонени покриви е добра идея да бъдат монтирани и специални покривни стълби, служещи като път за най-високата част на сградата, най-често с ширина около 25 см. Тъй като плочите и керемидите на покрива не могат да осигурят безопасна опора, тези така наречени покривни пътища за „скални“ покриви могат да бъдат изключително полезни.

Въжета

Въжето е средство, което е необходимо не само при качването на скатни покриви, а също и при плоски. То дава усещане за безопасност на изпълнителите, а също и може да бъде използвано за пренасянето на материали от покрива до земята.

Обезопасителни парапети с мрежа

Изпълнителите, които ще работят по покрива трябва да имат усещане за безопасност, за да могат свободно да се движат и да вършат работа по обекта. Затова най-често се обграждат с парапети и мрежа, която може да бъде ПВЦ, гумена или метална. По този начин се обезопасява мястото за ремонт, хората работещи на дадената територия и отново се предпазва от евентуално падане не само на работещите, а и на оборудването и техните материали.

Електрически платформи

При работа на плоски покриви работещите могат да паднат от ръба на самия покрив или през отвори и/или процепи по покрива. Ако покривът е стръмен падането може да бъде от корниза, пропадане вътре в самия покрив, или от ъглите на покривните кули.

Правило:Колкото по-дълъг е наклона и по-стръмна страната на покрива, толкова по-устойчиви трябва да бъдат и ръбовете. Обезопасяването на ръбовете на един покрив е задължително от самото начало – при изграждане на покривна система.

В случай, че при оценката на риска изпълнителят прецени, че ръбовете и корнизите не са добре обезопасени, трябва да използвате електрически платформи. За улеснен достъп до покрива тези съоръжения могат да послужат като по-безопасна алтернатива и така да сведат до минимум риска от падане от ръбовете на покрива. Тези платформи също намаляват вероятността и от пропадане в процепи или дупки, тъй като основата на която стъпва изпълнителя не е покрива.

Покривни изходи

Безопасен вариант да достигнете покрива на една сграда би могъл да бъде покривен изход или люк, които също биват използвани като прозорци на тавански помещения или евакуационен изход при евентуална авария.

Такъв изход е удобен начин за пренасяне, монтиране и проверяване на покривна механизация. Много хора го предпочитат, защото достигат покрива от вътрешната страна на сградата си, чувствайки се по-спокойни относно височината, която достигат. Тези отвори са често срещани при многоетажни сгради, но все повече се използват и при ниското строителство.

Работни асансьори и Хаспели

При по-високи сгради е необходимо да се предостави на изпълнителите заградено и устойчиво външно средство – работен асансьор за изкачване по етажите на сградата до покрива по-бързо и лесно.

Хаспелите са подобни средства, като кабинки, които се използват предимно за материали. Те превозват и оборудване от покрива до земята и обратно по безопасен начин, намаляващ риска за падане на предмети. Хаспелите улесняват изпълнителите като намаляват нуждата самите те да слизат толкова много пъти от покрива до земята, за да вземат необходим материал. Наличието на хаспели намалява и опасността от падане, защото, те са като външен асансьор за материали.

Стъпка №3: Как да защитим хората около нас?

Ремонтът на покрив, дали ще бъде на къща, висока индустриална или жилищна сграда, и др. е процес при който трябва да подходим с необходимото внимание – мислейки не само за себе си, а и за хората около нас:

 • Нашите колеги
 • Собствениците на обекта
 • Случайни минувачи, които могат да бъдат застрашени при преминаване.

За да защитите всички вас са необходими следните предпазни мерки:

 • Експертна практика 1: Поставяне на задължителни знаци и маркировка около обекта за пълно информиране на минувачите
 • Експертна практика 2: Израждане на предпазни навеси около обекта
 • Експертна практика 3: Ограждане на сградата с ламаринени платна
 • Експертна практика 4: За да не бъде нарушена тротоарната настилка от ламарината се спускат навеси (дървени плоскости или мрежи), които не позволяват мазилки, материали, оборудване да падат от височината на зданието.
 • Експертна практика 5: Материали и оборудване не се натрупват по покрива, а се съхраняват в безопасни кутии или се спускат по хаспелите или работните асансьори

Стъпка №4: Споделената отговорност за сигурност при строителни проекти

Политиките и плана за сигурност при ремонт на покривна система не бива да бъдат подценяван, дори ако става въпрос за поправка на малка щета. Мерките, които споделихме с вас, са лесно приложими. Следвайки ги, като част от плана за безопасност, можем да защитим себе си, колегите си, и всички други хора около нас.

Знаейки, че ремонта на покрив може да бъде свързан с опасност, злополуки и последици, трябва да обърнем внимание на споделената отговорност и колаборация. Като собственик на сграда трябва да работиш в екип с изпълнителите на ремонта и заедно да обърнете внимание на плана за безопасност.

И двете страни, участващи в процеса трябва да бъдат активни в създаването на политика за сигурна работна среда. Колаборацията помежду ви е изключително важен фактор за успешно завършен ремонт на покрив, без фатални последици.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »