Хидроизолационни решения в основи с битумни мембрани

Хидроизолационни решения в основи с битумни мембрани

Съдържание

Битумни хидроизолации в основи

Хидроизолация в основи с битумни мембрани е едно от най-устойчивите решения при високи подпочвени води.

Когато имаме фундаменти в пряк контакт със земята и наличие на подпочвени води, и глинеста почва, както и дъждовната вода се събира в близост до сградата, решението е следното:

  1. Водата трябва да бъде отведена чрез дренажни тръби, позиционирани под  нивото на пода.
  2. Покачващата се капилярна влага ще бъде спряна като се положи непрекъсната хидроизолационна мембрана, положена върху бетона.

За предпочитане е хидроизолацията да бъде с дебелина минимум 4мм и два слоя. За основи е подходящо да се използват еласто-пластомерни полимер-битумна хидроизолационни мембрани от дестилиран битум, армирани с нетъкан, непрекъснат спънбонд полиестер. Този тип армировка придава високи механични качества на материала, което е от особена важност за хироизолацията във фундаменти.

Подходящият начин на изпълнение в този случай е – върху подрожен бетон се полага свободно мембраната (първи пласт) като местата на застъпване се залепват чрез нагряване при 100мм площ на препокриване. Вторият пласт хидроизолация се залепва напълно към първия чрез газопламъчна горелка.

За да се предотврати издигане на вода в стените, мембраната трябва бъде  залепена по всички  вертикални участъци и върху фундаментната основите. Топлоизолация (във вид на платна от екструдиран пенополистирол) трябва да бъде положена върху хидроизолацията, като качествата на топлоизолационните плоскости трябва да издържат на натиск и да са устойчиви на пародифузия. Топлоизолацията трябва да бъде с достатъчна дебелина, за да предотврати конденз по пода.

Следващият пласт в детайла е  подовата настилка.

Когато имаме помещения с повишена влажност, и топлоизолацията е паропропусклива, трябва да се сложи парна бариера между нея и подовото покритие.

Хидроизолация в основи с битумни мембрани при наличие на капилярна влага

Когато хидроизолираме само стената, която е в контакт със земята и оставяме  защитата на пода само на дренажната тръба, може да се окаже грешка. Вижте защо:

  1. Може да се оформят джобове от дъждовна вода, с които дренажната система не може да се справикоето води до  овлажняване на неизолираните подове.
  2. Нивото на подпочвените води не е константно.
  3. При наклонен терен, където вече има съществуващи сгради, бъдещо строителство може да промени начина на отвеждането на водата и в резултат да се получат водни джобове.

Много често, се смята, че хидроизолирането на тези повъхности се осъществява с битумни бои или с обмазващи битумини смеси. Но за да бъде ефективно, материалът трябва да бъде с дебелина поне 3-4мм, а постигането на такава дебелина (без да се напука) – се постига трудно.

Напукването може да бъде поради липсата на армировка.

Затова, най-добре е да се използва мембрана, която има армировка и е с фиксирана дебелина.

При всички случаи, в основите трябва да е изградена и ефективна дренажна система, която да не позволява задържане на дъждовна вода.

Как да хидроизолирате подземни помещения при наличие на глинеста почва и подпочвени води с променящо се ниво

Теренът е наклонен и с предпоставки за формиране на водни джобове.

При тази ситуация опастността от проникване на вода е голяма. Затова е необходимо полагане на два пласта хидроизолация. Мембраната трябва да е с армировка от нетъкан полиестер.

Подходящо е да използвате хидроизолационна мембрана с минимална дебелина 4мм. Еласто-пластамерната, полимер-битумна хидроизолационна мембрана е произведена от дестилиран битум, с армировка от нетъкан, непрекъснат спънбонд полиестер, който не гние и има много добри якостни параметри, които могат да поемат деформациите на конструкцията.

Преди полагането на първият пласт хидроизолация по вертикалната конструкция, стената трябва да бъде обработена с битумен грунд.

Хидроизолация с битумни мембрани на подземни конструкции при наличие на високи  подпочвени води

Това приложение е значително по-взискателно, затова от изключетелно значение е изборът на подходящи хидроизолационни материали. Подходящо е да се използва отново двупрастова система с мин.дебелинана пласта 4мм. С годините еластомерната битумна хидроизолационна мембрана, армирана с нетъкан полиестер е доказала качествата си. Поради високата еластичност на компонентите, които се използват за производството, тя поема натоварванията при пропукванe на основата, върху която е положена, както и от  триенето между фундамента и подложния бетон.

За да се изпълни качествено хидроизолация в основи с битумни мембрани първоначално трябва нивото на подпочвените води да се понижи под нивото на изкопа. За целта е необходимо да има водочерпене с помпи.

Процесът на изпомпване не трябва да спира по време на изолационните работи, тъй като нивото на водата отново ще се покачи и ще компрометира вече положената хидроизолация.

След приключване на изкопните работи се излива подложен бетон. Той служи като основа, върху която се полага двупластовата хидроизолационна система,защитава се и над нея се изгражда фундамента.

За да се предотврати нараняване (пробиване) на мембраните в процеса на полагане на арматурата, се защитава с защитен геотекстил и полиетиленово фолио и в последствие се излива защитен бетон с дебелина 5-10см. Мембраната, положена по вертикалните части се защитава допълнително чрез дървени плоскости. След като бъде излят бетона, кофражните платна може да се премахнат и ръбовете да се заоблят. Кофражът се оставя, докато вертикалните стени бъдат издигнати. Те трябва да се обработят с битумен грунд, преди да бъдат хидроизолирани.

След отстраняването на кофража, чакащата хидроизолационната мембрана се залепва напълно към фундаментната плоча.

Заключение

Когато става дума за хидроизолиране в основи, много е важно да се проверят всички технически детайли преди да започне процеса на изпълнение, както и да се планират точно етапите на строителство. Това ще спомогне да се избегнат импровизации и непредвидени проблеми на строителната площадка.

БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ НАРЪЧНИК

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »