Хидроизолация на сутеренни стени

Хидроизолация на сутеренни стени

Съдържание

Хидроизолация на сутеренни стени

Хидроизолация на сутеренни стени в контакт с почвата или необходимо ли е да изолираме подземните конструкции, дори и когато нямаме високи подпочвени води?

Спецификация и условия за проектиране

Изолационните работи на зони в контакт с почвата трябва да бъдат внимателно разглеждани, проектирани и изпълнени, тъй като експлоатационния живот на хидроизолацията трябва да е толкова дълъг, колкото и този на конструкцията, която предпазва. Липсата на хидроизолация или некачествена такава ще породи нужда от  ремонтиране на частите на сградата, които се намират под земята, а това е изключително сложно и скъпо.

Избор на материали за хидроизоация на сутеренни стени

Изборът на материали трябва да е съобразен със способността им да запазват своята водо и паронепропускливост през годините, да не гният и да имат добра механична устойчивост и устойчивост на движенията на конструкцията.

Освен това трябва да не се забравя връзката между проблема с появата на влага в подземните помещения и липсата на топлоизолация. Наличието на кондензна влага е в резултат най-вече от липсата на топлинно съпротивление на стените и подовете, които са в контакт с почвата, а не толкова от лошо функциониране на хидроизолация на сутеренни стени.

Затова архитектите и проектантите винаги трябва да вземат предвид:

Ефекта, който причинява капилярното покачване на подпочвените води или водата, която прониква от дъждовете и се нуждае от качествено отвеждане;

Както и:

  • Водните пари във въздуха под земята (тъй като при барометрични или температурни промени може да се получи конденз по студените повърхности);
  • Водата, под формата на пара, която се съдържа в подземните помещения.

За да се преодолеят всички тези проблеми много производители на битумни хидроизолационни мембрани произвеждат полимер-битумни мембрани, армирани с непрекъснати влакна от нетъкан полиестер. Тези мембрани не гният, имат висока механична устойчивост, не се пробиват лесно и са паронепропускливи. Затова, представляват отлична хидроизолация на стени и всякакви подземни структури, където има наличие на вода и водни пари.

Методи за полагане на хидроизолация на сутеренни стени

Ето и някои методи за приложение на битумни хидроизолациионни мембрани и тяхното полагане, при подове и стени на нивото на или под земята.

Тухлените стени, които са в директен контакт със земята, са подложени на капилярно навлизане на вода в тях. Степента на капилярното въздействие се повишава от порьозността на материала /тухли/,  както и от наличието на разтворени соли във водата и ниските температури. Затова от много голямо значение не само избора на хидроизолационна система, но и от вида на материала, от който е изградена подземната конструкция.

Влагата или водата в земята може да се дължи на:

  • просмукана дъждовна вода;
  • подпочвени води.

В повечето случаи е необходимо направа на хидроизолационна вана, но има  частни случаи, когато теренът се дренира лесно, подпочвени води са дълбоко под основите на помещенията – и тогава полагането на парна бариера при стените ще бъде достатъчно.

Но когато сградата е поставена в зона с плитки подпочвени води или където има опастност от задържане на дъждовна вода, задължително е планирането и изпълнението на хидроизолационна вана. Трябва да се има предвид, че различните видове земни структури абсорбират водата по различен начин. (при песъчливата почва, в резултат на капилярно покачване на подпочвените води, може да се повиши нивото от 0,3м до максимум 1,5м, докато при глинести почви, водата може да се вдигне от 3 – 8м.)

Хидроизолационната система е предназначена да спре проникването на вода в сградата през стената.

Често, капилярното покачване не е единствената причина за поява на влага по стените в контакт с почвата. В много случаи е налице топлинен проблем, когато студената повърхност на стената е в допир с топъл въздух от вътрешността на сградата. Тогава има опасност водните пари да кондензират, дори при качествена хидроизолация на сутеренни стени.

Заключение

Поради топлинната инертност на земята и сградите, през пролетта и лятото се наблюдава процес на кондензация. Това налага към хидроизолация на сутеренни стени да се добави топлоизолационен слой. (в много от случаите този топлоизолационен слой служи и за защита от механично нараняване на хидроизолационната система).