Моята количка

Общо
0 продукт продуктa
0.00лв.
Продължи с пазаруването

Бъдещето на покривите или покривите в бъдеще

Бъдещето на покривите или покривите в бъдеще

Покривите са част от конструкцията, която поема директно ударите на неблагоприятните климатични условия, през тях се губи значително количество енергия за затопляне или охлаждане. Покривите съставляват около 20 % от площта на урбанизираните територии – съвсем не малък процент. А в настоящия момент се наблюдават тенденции, съществуват технологии, налагат се стандарти, узаконяват се изисквания и норми, разкриват се възможности за противодействие, всички това в отговор на различни проблеми – климатични промени, замърсен градски микроклимат, вреди върху околната среда – и с цел подобряване условията на живот, едновременно с благотворно въздействие върху жива и нежива природа. Потенциалът на покривите като част от решението за постигане на целта е значителен, предвид споменатата площ, която заемат и която в повечето случаи остава неоползотворена.

Тенденциите за справяне с посочените проблеми са:

  • Повишаване делът на енергия от ВЕИ, включително и произведена на място. Инсталиране на такива мощности е възможно, дори задължително, да се извърши на покрива. В този случаи тази площ ще се превърне в мини електроцентрала
  • Намаляване енергийните нужди на сградите, т.е. повишаване енергийната им ефективност. Покривът е част от сградата и цялостното й изолиране и запечатване е от съществено значение; а това е по-добре да се случи на проектно ниво. Съществува ефект „горещ урбанизиран остров“, който представлява повишение на температурата в градска среда, дължащ се на нагряването на сградите и най-вече на покривите. Затова превръщането на открития покрив в „хладен“, било чрез рефлекторни бои, било чрез хидроизолационни платна притежаващи светлоотразителна способност ще намали нагряването и отделянето на топлина значително, което от своя страна ще допринесе за снижаване разходите за охлаждане и ще подобри комфорта в сградите
  • Повишава се делът на зеленото строителство и архитектура (какво представлява и кои са белезите на този вид строителство вижте в „Строителство, което е ползотворно и благотворно“). То действа в две посоки – снижава се количеството СО2 емисии и се подобряват условията в градския микроклимат и микросредата вътре в сградата. Използването на площта на покривите като се превърне в зелени покриви ще окаже съществено влияние върху подобряване микроклимата в урбанизираните територии – по-чист въздух, липса на ефекта „горещ урбанизиран остров“. Освен това спомага за постепенно оттичане на водата от проливните дъждове, придава красив и естетичен вид на сградите и повишава ефективността на инсталираните фотоволтаици
  • Устойчивост в добив и преработка на суровини и производството на продукти и материали. От значение за зеленото строителство и архитектура са и произход и характеристики на суровини и материали използвани за изграждане на дадена конструкция, както и начините на получаването им, с оглед по-малко щети към природата, повече ползи за хората. При покривите се използват хидроизолационни продукти на база битум, полимери или цимент с различни екологични профили, търпящи непрекъснати подобрения и усъвършенстване. Все повече ще се търсят продукти отговарящи на изисквания за нетоксичност и строги еко-норми (ТРО мембрана на FLAG е с отличен екологичен профил)

Създадените към момента хидроизолационни продукти позволяват надеждно и сигурно запечтване на плоските покриви с цел водонепропускливост. Този вид покриви са и предпочитани в много случаи, именно защото предполагат ефективно оползотворяване на площта по някои от посочените начини. Напълно възможно е инсталиране на мощности за използване на ВЕИ и изграждане на зелен покрив да се случи и върху наклонен покрив, там където плоският покрив би бил невъзможен поради конструктивни особености или климатични условия.

В обобщение на всичко казано дотук покривите в бъдеще ще се използват за производство на енергия от ВЕИ, за подобряване на микроклимата в урбанизираните територии като се покрият с растителност, голяма част от тях ще са плоски и ще се хидроизолират чрез материали, отговарящи на високи изисквания за надеждност, ефективност и устойчивост.

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)