Пълен списък със задачи за поддръжка на зелени покриви

24.05.2017 , в Блог
Пълен списък със задачи за поддръжка на зелени покриви

Всяка градина се нуждае от градинар, който да полага грижи за развиването и поддържането ѝ в съответствие с целта на създаването ѝ. В противен случай тя би се превърнала в диво и запуснато място.

Зеленият покрив представлява градина и, освен ако онова диво място не е нарочно търсен ефект (както е при някои покривни градини в UK), той се нуждае от грижи.

Но освен това е и част от сградата, което носи някои специфики и допълнителни дейности при осъществяването на поддръжката. Последната съдържа в себе си предимно градинарски дейности, но някои от тях представляват риск за водонепропускливостта и трябва да бъдат избягвани.

Хората отговорни за поддържането трябва да са наясно и с цялата покривна система, с нейните слоеве и компоненти, със значението и смисъла на всеки един от тях.

Поддържането на зелени покриви се разделя на няколко категории:

 1. Формираща поддръжка – продължава една, две години след монтиране на зеления покрив, а смисълът ѝ е реализиране и развиване на покривната екосистема до постигане на търсения по проект резултат
 2. Рутинна или повтаряща се поддръжка – с цел поддържане на минимални или изискуеми нива на външен вид, функционалност и безопасност на покривната градина
 3. Циклична поддръжка – планирани наблюдение и проверка на цялостната покривна система, нейните слоеве, компоненти и др.
 4. Реактивна и превантивна поддръжка – когато даден елемент от покривната система излезе извън строя или има знаци, че ще настъпи подобно събитие, като той се подменя. Описаното може да е в резултат на внезапно настъпил инцидент или в следствие на незабелязан дълго време проблем
 5. Реновационна поддръжка – когато се променя проектния замисъл на покривната градина

 

Типични задачи и дейности по поддръжката са:

 • Разсаждане, премахване, добавяне на растения
 • Грижи за растежа
 • Грижи за дървесните видове
 • Грижи за моравата
 • Грижи за торфо-почвения субстрат
 • Преглед за паразити и болести
 • Подхранване на разстенията
 • Премахване на плевели
 • Проверка/обслужване на напоителната система
 • Проверка/обслужване на дренажната система
 • Почистване и поддръжка на зоните извън градината
 • Преглед на хидроизолацията (особено в зоната по борда)
 • Преглед на ветропредпазните елементи
 • Преглед на всички застпорени компоненти и системи – вход/изход, електричество, осветление, контролни табла и др.
 • Преглед и поддръжка на други части и оборудване на покривната система – декинг, мебели и т.н.

Разбира се, в зависимост от дизайна и спецификите на покривната градина, някои от посочените задачи ще бъдат застъпени, а други – не.

Във всички случаи при коректно проектирана и изпълнена покривна система и с необходимите грижи, внимание и време, ще имаме като резултат зеления покрив, който освен че е естетически издържано и красиво място носи и редица ползи.