АВВ инженеринг ЕООД

27.09.2016 , в Препоръки
АВВ инженеринг ЕООД

           Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни цени. Партньорството ми с тях е взаимно изгодно и е удоволствие за мен.

           Препоръчвам без всякакви резерви да ползувате услугите на колектива на Изоматех инженеринг.

 

         инж. Асен Василев

         Управител

         АВВ инженеринг ЕООД