ГБМ инженеринг ЕООД

27.09.2016 , в Препоръки
ГБМ инженеринг ЕООД

Настоящата препоръка предоставяме на фирма Изоматех инженеринг ЕООД, с което желаем да изразим удовлетвореността от съвместната ни дейност.

Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа и консултации до правилно специфициране и професионално приложение.

Възнамеряваме да работим съвместно с екипа на Изоматех инженеринг ЕООД и занапред, като се доверяваме на техния професионализъм и гъвкави решения.

 

инж. Георги Мальов

Управител

ГБМ инженринг ЕООД