препоръки изоматех

Препоръки за фирма Изоматех инженеринг

Вижте някой от нашите препоръки от доволни клиенти

Препоръки
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи на сгради и съоръжения, геосинтетика и геокомпозити, ламаринени обшивки, запечатване на конструктивни фуги, ремонт и довършителни работи

Декларация на ръководството

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за добро изпълнение на Изоматех инженеринг ЕООД в уверение на това, че фирмата е извършила качествено и в срок възложените и строително-монтажни работи:

Хидроизолационна система – паркинг

Метрополитен ЕАД

изоматех

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

инж. Огнян Станков

изоматех

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

Маргита Седларска

изоматех

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни цени. Партньорството ми с тях е взаимно изгодно и е удоволствие за мен.
Препоръчвам без всякакви резерви да ползувате услугите на колектива на Изоматех инженеринг.

инж. Асен Василев

изоматех

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД.
Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа и консултации до правилно специфициране и професионално приложение.
Възнамеряваме да работим съвместно с екипа на Изоматех инженеринг ЕООД и занапред, като се доверяваме на техния професионализъм и гъвкави решения.

инж. Георги Мальов

Настоящата препоръка предоставяме на фирма ИЗОМАТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, а която желаем да изразим удовлетвореността ни от съвместната ни дейност.
Ние ценим високо начина по който действат. От техническа подкрепа и консултация до правилно специфициране и професионално приложение.

Референция ГБМ инженеринг ЕООД

Препоръки

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.
инж. Огнян Станков, Управител

КАГЕЦУ ГРУП ООД

Абонирай се за Kamaliev Digest

Всяка седмица директно на твоя имейл.

Позволете ми да ви помогна да насочите вниманието си към подходящо и ценно съдържание, което можете да приложите днес и да станете по-добри.

От нашия блог

Препоръки от доволни клиенти

Декларация на ръководството

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи...

Метрополитен ЕАД

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за...

инж. Огнян Станков

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

Маргита Седларска

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

инж. Асен Василев

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни...

инж. Георги Мальов

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД. Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа...