Условия за ползване

Условия за ползване

OБЩИ УСЛОВИЯ

Потребителите на този сайт следва да се запознаят с настоящите условия. Ползвайки сайта, те се съгласяват с тези условия, а с натискането на който и да е бутон или линк /връзка/ към друга страница на сайта, потребителите се съгласяват, че изцяло приемат настоящите Общи условия.

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

2. Сайтът предоставя на потребителите си достъп до информация, отнасяща се до реда, начина и условията за извършване на покупко–продажби през електронния магазин, както и възможност за потребителите да търсят, избират, сравняват и закупуват такива продукти от продуктовата гама на ИЗОМАТЕХ инженеринг ЕООД. Цялото съдържание, което е достъпно от домейна www.isomatech.com/  ще наричаме по-долу “САЙТА“.

3. На сайта се предлагат продуктите на:

Име: ИЗОМАТЕХ инженеринг ЕООД, ЕИК/ПИК 202878486
Изписване на чужд език: Isomatech engineering LTD
Седалище и адрес на управление: България, София Област, община Столична, гр. София 1309, ул. Перник 114, ап.34
Контакт: тел.: 0887 544 566; електронна поща: office@ isomatech-bg.com
Юридическо лице – търговец: ИЗОМАТЕХ инженеринг ЕООД
Контролен орган: Комисия за защита на потребителя – тел. 0700 111 22.
Дружеството е регистрирано по ЗДДС

4. ИЗОМАТЕХ инженеринг ЕООД е фирма с традиции на българския пазар и търговец на богата гама продукти и услуги в областта на строителството : хидроизолационни материали, топлоизолации, фасадни системи, фотоволтаични системи, геосинтетични материали, аксесоари и др. Продуктите, които предлага фирма ИЗОМАТЕХ инженеринг ЕООД са с доказано качество и високи технически характеристики.

 

 

II. ПОНЯТИЯ

1. По смисъла на настоящите Общи условия понятията в него са използвани със следното значение:

а/ “Търговецът” е търговец с наименование ИЗОМАТЕХ инженеринг ЕООД, ЕИК/ПИК  202878486, предоставящ стоки и услуги онлайн и възможност за сключване на договори от разстояние чрез онлайн-магазин.
б/ „Онлайн-магазин“ представлява интернет-сайт, находящ се на адрес www.isomatech.com/, който съдържа база данни с пълна информация за предлаганите от Търговеца продукти и чрез който се извършват продажби от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите и/или се сключват договори с крайни Потребители.

в/  Под „Стока” се разбира всеки от предлаганите продукти в онлайн-магазина, който е описан със своите си характеристики, изображение и продажна цена.
г/ Под „Клиент” или “Потребител” се разбира всяко лице, което е осъществило електронен достъп до онлайн магазина и/или е закупило или е направило заявка за покупка на стока от онлайн-магазина
д/ „Продуктова гама” е променлива съвкупност от продукти, които Търговецът предлага на онлайн-магазина.

 

 

III. ПРАВА ВЪРХУ БАЗАТА ДАННИ

1. Правата върху базата данни на този сайт и наличните на него снимки на продукти принадлежат на Търговеца или негови контрагенти. Употребата на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранена. Цялото съдържание на сайта, което представлява файлове, информация, данни и връзки между данни, имена, продукти, изображдения и пр. съдържание, е защитено.  Съгл. чл. 11 ЗАвСП, “Авторското право върху бази данни принадлежи на лицето, което е изпълнило подбора или подреждането на включените материали.” Подреждането и подбора на цялата информация, достъпна от домейна www.isomatech.com/  е изпълнена от нас и ние ще предприемем незабавни мерки, за да защитим правото върху тази база данни, вкл. и в граждански съдебен процес.

2. Базата данни е публично достъпна с цел да бъде ползвана от клиентите ни с цел тяхното улеснение при избора на подходящ продукт и не е предназначена да се ползва с търговски цели. Напомняме, че в случай, че се стигне до съдебни действия, загубилата страна заплаща всички разходи по производството, вкл. адвокатски хонорари, държавни такси, както и разходите за съдебно-техническата експертиза, която ще установи сходност или идентичност между оригиналната база данни и копираната такава.

 

 

IV. ПОРЪЧКА

1. Сайтът предоставя на Потребителя възможност да закупува стоки от продуктовата гама на Търговеца чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена.

2. Потребителите имат възможност да добавят продукти в своята “Кошница”. Добавянето на продукт в “Кошницата” не е заявка и няма отношение към сключването на договор за покупко-продажба. Заявката се счита направена след като продуктът бъде потвърден чрез формата за поръчка.
3. За да направи поръчка, потребителят е нужно да попълни съответната форма, с която да предостави данни за контакт: имена, телефонен номер, е-мейл, адрес и начини за доставка. Ние имаме нужда единствено от данните, които са ни нужни за да извършим доставката, както и да оформим плащането и рекламационните условия, както и тези във връзка с отказ от договора. Търговецът е регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с личните данни, потребителите ни могат предварително да се запознаят с декларацията ни за поверителност и защитата на личните данни, която е достъпна ТУК. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за поръчка. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

4. Изпращането и приемането на заявката не представлява сключване на договор за покупко-продажба на избрания продукт. Ползването на всякакви електронни методи за комуникация, вкл. посредством чата на сайта не може да се приема за поръчка или сключване на договор. Чрез уеб-базирания чат Търговецът или негов представител дават единствено насочваща информация, която би могла да бъде нужна на потребителите за изготвяне на поръчка и сключване на договор. Договорът се счита сключен след потвърждение от страна на купувача, което ще ни бъде дадено в телефонен разговор, който служители на Търговеца ще инициират. Преди да изпратим избраните от клиентите ни продукти, ние се свързваме с тях за потвърждение на наличността на поръчаните стоки и проверка на предоставените данни. При посочване на грешни данни във формата за поръчка същата се счита за невалидна.

4а. Бърза поръчка: чрез формата за бърза поръчка потребителят има възможност да заяви телефонно обаждане, изходящо от търговеца с цел предоставяне на по-пълна информация за продукт, уточняване на условия, срокове, както и евентуално сключване на договор в случаите, когато между клиента и търговеца бъде постигнато съгласие. При бързата поръчка потребителят предоставя единствено телефонен номер и данни за интересуващия го продукт. Формата за бърза поръчка не представлява поръчка на продукт, нито съгласие за сключване на договор.

5. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на потребителя. Чрез онлайн-магазина потребителят има достъп до цялата информация относно основните характеристики на предлаганите за продажба стоки. Всякаква допълнителна информация, вкл. но не само, касаеща допълнителни технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., ще бъде предоставена на разположение на потребителя след запитване, което същият може да направи чрез формата за контакт.

 

 

V. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

1. Всички представени в онлайн-магазина цени са в български лева с вкл. ДДС и са валидни към момента на публикуването им. Търговецът си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в онлайн-магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

 

 

VI. ЗАЯВКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКА

1. Ние не можем напълно да гарантираме наличността на поръчаните артикули. В случай на липса на наличност ние се задължаваме да уведомим Потребителя в най-кратък срок за това като му предоставим и информация в кой бъдещ момент желаната стока ще бъде налична. Ние не носим отговорност при предоставени неверни данни за контакт.

2. В случай, че поръчаните от Потребителя стоки са налични, Търговецът следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
3. В момента на извършване на заявката Потребителят изразява съгласието си с настоящите Общи условия, с което Потребителят извършва изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

4. Преди да направи своята поръчка Потребителят следва да се запознае със задължителната информация съгласно чл. 47 от Закона за защита на потребителите, a именно:

1. Име на търговеца – ИЗОМАТЕХ инженеринг ЕООД, ЕИК/ПИК 202878486;
Седалище и адрес на управление: България, Област София, община Възраждане, гр. София 1309, ул. Перник 114, ап.34

Телефон: 0887 544 566;

Електронна поща: office@isomatech-bg.com

Интернет страница: www.isomatech.com

3. Адреса на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност – гр. София 1618, ул. Вихрен 31
4. Kрайната цена на стоките или услугите e с включени всички данъци и такси.
5. Крайната цена не включва разноските за транспортиране, пренасяне, и инсталация на продуктите. Цената за доставка е посочена отделно, като преди извършване на поръчката клиентът ще може да се запознае със стойността й.
6. Допълнителни разходи ще бъдат дължими от потребителя във връзка с разходи за транспорт, доставка или пощенски такси. Доставката е за сметка на потребителя. Повече подробности във връзка с разходите за доставка можете да намерите в раздел 7.
7. За използване на средства за комуникация от разстояние и за сключване на договора не се дължат разходи от потребителя.
8. Условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките, са изложени в настоящите общи условия, както и в информацията относно упражняване правото на отказ от договора в бланката на формата за отказ.
9. Начини за разглеждане на жалби на потребители: потребителят изпраща жалбата на посочения по-горе имейл. Жалбата се разглежда в месечен срок като отговорът се връща на ел. поща на изпращача.
10. Потребителят има право на отказ от договора. Условията, срока и начина за неговото упражняване може да откриете в настоящите Общи условия, както и в стандартния формуляр за упражняване правото на отказ. Потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ.
11. При всички случаи потребителите се ползват със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажбa, като с условията могат да се запознаят в глава 8 от настоящите общи условия. Ние поемаме и допълнително задължение по чл. 117 ЗЗП като за някои продукти предоставяме търговска гаранция от 5, 7 и 10 години. Когато за продукта се предоставя търговска гаранция от 5, 7 или 10 години, това е обозначено в описанието на продукта. Условията по търговската гаранция са както следва:

Гаранцията е валидна за продуктите – Хидроизолационни мембрани. Гаранцията е обезпечена със застрахователна полица. Застрахователното покритие е валидно при следните условия: 1) Правилно и отговорно съхранение; 2) Дейностите по инсталиране и/или полагане се извършват от фирми и/или лица, признати от Застрахованата страна; 3) Системата за хидроизолация е изградена при спазване на минималните стандарти, заложени от ИНДЕКС СпА и в Наръчника с инструкции, отнасящ се за прилагането на мембрани Индекс;; 4) Материалите, доставени от ИНДЕКС СпА са били заплатени;. 5) Всички компоненти, изграждащи водонепроницаемото покритие са изработени от ИНДЕКС СпА.

 

 

5. Към допълнителната информация, предоставена от нас, ще бъде приложена и бланка (стандартния формуляр по т. 10 от таблицата по-горе), която всеки Потребител може да изтегли, в случай, че реши да се ползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП.

6. При заявка за покупката Потребителят определя стоката и избраното количество и посочва начин за доставка. Плащането на цената се извършва единствено чрез наложен платеж при доставка с куриер.

 

 

VII. ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1. Ние доставяме на цялата територия на Република България. Поръчаните стоки се доставят на Потребителя в срок от 3 до 5 работни дни, но не повече от 10 работни дни. За стоки, които не се намират в складова наличност срока и условията на доставка ще бъдат уточнени допълнително. Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора.

2. Доставката се извършва чрез услугите на куриер и е за сметка на Потребителя. При оформяне на съответната поръчка системата начислява на потребителя и той има възможност да се запознае с размера на разхода за доставка “до врата”, който е в зависимост от продукта и мястото за доставка. Потребителят може винаги чрез телефонно обаждане да промени опцията “до врата” с такава “до офис на куриера”, което ще намали и разхода за доставка. В случай, че Потребителят или негов пълномощник не бъде намерен на посочения във формата за поръчка адрес, същата се връща при изпращача. Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което е упълномощено да приеме стоката.

3. Товаро – разтоварните дейности при доставката са в задължение на получателя на стоката. Задължението за доставка на продуктите се счита за изпълнено с транспортирането на стоката до адреса за доставка, посочен в заявката. Стоката се доставя в подходяща за транспортната дейност опаковка.
4. В случай, че за начин на плащане е посочен наложен платеж, но стоката не бъде заплатена, същата се връща при изпращача.

5. Всеки потребител/клиент е длъжен да прегледа стоката и да провери спецификациите, характеристиките и препоръките на закупените от нас продукти /които са описани на етикета на съответния продукт/, преди да започне ползването му. След закупуването нашите клиенти се считат предупредени, че следва да прочетат и да се запознаят със спецификите и предназначението на продукта преди да го ползват. В случай, че бъдат констатирани недостатъци или липси, клиентът следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В тези случаи се съставя констативен протокол, в който се описват недостатъците/липсите и се подписва в 2 екземпляра от получателя и представител на куриерската фирма.

6. Търговецът си запазва правото за своя сметка да променя изпълнителя, извършващ доставката без предупреждение, стига това да не променя начина на доставка.

 

 

VIII. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Рекламации за закупените чрез онлайн магазина стоки се правят по правилата на Закона за защита на потребителя и съобразно сроковете и условията на търговската гаранция.

2. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

3. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата независимо от това дали търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. При предявяване на рекламацията на стоката потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 ЗЗП.

4. Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

5. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

6. Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Условията по търговската гаранция са посочени в раздел 6, т. 4.

7. Адрес за жалби: гр. София 1309, ул. Перник 114, ап.34

 

 

IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите Купувач, който има качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор като върне поръчаната стока.

Договорите, които клиентите ни сключват с нас чрез този уеб-сайт са “договори, сключени от разстояние” по смисъла на ЗЗП.

 

За целта:

a/ Потребителят (Клиент) предварително писмено информира Търговеца за отказа си, което той може да стори чрез попълване на следната форма – стандартен формуляр – Приложение 6 от ЗЗП, която следва да ни изпрати на следния имейл адрес: office@isomatech-bg.com. Указанията във връзка с връщането се намират във файла. Напомняме, че освен право на отказ, потребителите имат и законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от ЗЗП.

б/ Потребителят следва да посочи кога и по какъв начин ще върне стоката.  Същата може да бъде върната на адреса, който служител на Търговеца посочи, а в случай, че не е посочен такъв – на: гр. София 1309, ул. Перник 114, ап.34

Заплатената от Потребителя сума се връща по определена от Потребителя банкова сметка. Стоката ще се приеме само, ако липсват следи от употреба и пратката съдържа издадената фактура и касов бон.

в/ Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес. В тези случаи заплатената сума се връща чрез банков трансфер на посочена от Купувача сметка.

г/ Оригиналната опаковка не трябва да е повредена.

д/ Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са напълно за сметка на потребителя (Купувач). До момента на предаването на стоката на Търговеца рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Търговецът се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл. 50 ЗЗП.

г/ Допълнителна информация във връзка с отказа от договора за продажба и действието на отказа можете да намерите в бланката за отказ. Закупени артикули, като. . . . . . . кои продукти не подлежат на връщане съгласно закона. . . .а какво за строителните материали, не подлежат на връщане съгласно чл. 57 , т. 5 от ЗЗП в случаите, когато са напълно разопаковани и/или ползвани.

За неуредените от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото Българско законодателство.