ГБС Инфраструктурно строителство АД

Естакада бул. Пейо Яворов

Естакада бул. Пейо Яворов
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email

ГБС Инфраструктурно строителство АД

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА – МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ

Естакада бул. Пейо Яворов

Еднопластова мостова хидроизолационна система

Площ  2400 м2

Системата включва:

  • Битумен грунд – Indever
  • Мостова хидроизолационна мембрана  Nova P4,5 mm HP

Един привидно лесен обект без много детайли, но в действителност – сложен и отговорен.

Много хора си мислят, че няма по- лесно нещо от полагането на хидроизолация на мост, равно почти винаги право и в повечето случаи големи квадратури.

Но това твърдение е само привидно, мостовата хидроизолационна система е много специфична и има доста тънкости.

Годината когато се строеше съоръжението и ние трябваше да изпълняваме хидроизолационната система, беше изключително дъждовна. Валеше ежедневно, дори и през лятото.

Както много хора се досещат това беше изключително предизвикателсто за  строителите и за нас, защото трябваше всеки да изпълни своите задължения, дори и при тези екстремни уловия:

  • Главния изпълнител на обекта – да предаде годна за полагане на мостова хидроизолационна система, основа;
  • А ние, като изпълнител на хидроизолационните СМР, да изпълним качествена мостова хидроизолационна система.

При изпълнението на мостова хидроизолационна система, основата – е един от най-важните елеминти, защото ако нама определената здравина, гладкост, но и пориозност, не е суха и равна, тогава и най качествената хидроизолационна система може да има проблем.

За всички тези показатели гл. Изпълнител на обекта се контролира и от надзора, но ние винаги правим свои измервания на повърхностната влага и оглед на основата преди да пристъпим към полагане на хидроизолационната система.

Изискването за повърхностна влага от 4 %, трябваше за спазваме много стриктно, защото последствията можеха да са – неизлизане на пробите и появата на множество балони при  полагането на горещия асфалт.

Самото изпълнение на хидроизолационната система се състоеше в полагане на битумен грунд ( на ацетонова основа), който след полагане се нуждаеше да изсъхне добре. После се пристъпваше към полагането на хидроизолационната полимер-битумна мостова мембрана, която се залепваше към основата чрез 100% газопламъчно полагане и притискане за плътно залепване.

Един от най-важните критерии за качествено изпълнение на мостова хидроизолационна система е плътното залепване на мембраната, защото в последствие се правят тестове на опън (залепват се метални пулове, които се дърпат и трябва да издържат на опън минимум 0,4 N/mm2). За безпроблемното преминаване на тестовете освен плътното залепване на мембраната и основата трябва да е здрава, защото в противен случай може да се отдели пробата от самия бетон.

Та освен всички уловия за качественото изпълнение на мостовата хидроизолационна система , ние трябваше да се справим и с постоянните валежи, и с кратките срокове за изпълнение на хидроизолационната система.

Асфалтовата настилка се положи на два пъти- непосредствено след завършване на едното и другото платно, защото много важно за хидроизолационната мостова система е да се защити до 48 часа.

Справихме се с всички предизвикателства, като показахме професионелното отношение на целия ни екип, работейки в синхрон с гл. изпълнител на обекта.

www.isomatech.com

Препоръки от доволни клиенти

Декларация на ръководството

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи...

Метрополитен ЕАД

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за...

инж. Огнян Станков

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

Маргита Седларска

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

инж. Асен Василев

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни...

инж. Георги Мальов

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД. Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа...