ГБС Инфраструктурно строителство АД

Естакада бул. Пейо Яворов

Естакада бул. Пейо Яворов

ГБС Инфраструктурно строителство АД

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА – МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ

Естакада бул. Пейо Яворов

Еднопластова мостова хидроизолационна система

Площ  2400 м2

Системата включва:

  • Битумен грунд – Indever
  • Мостова хидроизолационна мембрана  Nova P4,5 mm HP

Един привидно лесен обект без много детайли, но в действителност – сложен и отговорен.

Много хора си мислят, че няма по- лесно нещо от полагането на хидроизолация на мост, равно почти винаги право и в повечето случаи големи квадратури.

Но това твърдение е само привидно, мостовата хидроизолационна система е много специфична и има доста тънкости.

Годината когато се строеше съоръжението и ние трябваше да изпълняваме хидроизолационната система, беше изключително дъждовна. Валеше ежедневно, дори и през лятото.

Както много хора се досещат това беше изключително предизвикателсто за  строителите и за нас, защото трябваше всеки да изпълни своите задължения, дори и при тези екстремни уловия:

  • Главния изпълнител на обекта – да предаде годна за полагане на мостова хидроизолационна система, основа;
  • А ние, като изпълнител на хидроизолационните СМР, да изпълним качествена мостова хидроизолационна система.

При изпълнението на мостова хидроизолационна система, основата – е един от най-важните елеминти, защото ако нама определената здравина, гладкост, но и пориозност, не е суха и равна, тогава и най качествената хидроизолационна система може да има проблем.

За всички тези показатели гл. Изпълнител на обекта се контролира и от надзора, но ние винаги правим свои измервания на повърхностната влага и оглед на основата преди да пристъпим към полагане на хидроизолационната система.

Изискването за повърхностна влага от 4 %, трябваше за спазваме много стриктно, защото последствията можеха да са – неизлизане на пробите и появата на множество балони при  полагането на горещия асфалт.

Самото изпълнение на хидроизолационната система се състоеше в полагане на битумен грунд ( на ацетонова основа), който след полагане се нуждаеше да изсъхне добре. После се пристъпваше към полагането на хидроизолационната полимер-битумна мостова мембрана, която се залепваше към основата чрез 100% газопламъчно полагане и притискане за плътно залепване.

Един от най-важните критерии за качествено изпълнение на мостова хидроизолационна система е плътното залепване на мембраната, защото в последствие се правят тестове на опън (залепват се метални пулове, които се дърпат и трябва да издържат на опън минимум 0,4 N/mm2). За безпроблемното преминаване на тестовете освен плътното залепване на мембраната и основата трябва да е здрава, защото в противен случай може да се отдели пробата от самия бетон.

Та освен всички уловия за качественото изпълнение на мостовата хидроизолационна система , ние трябваше да се справим и с постоянните валежи, и с кратките срокове за изпълнение на хидроизолационната система.

Асфалтовата настилка се положи на два пъти- непосредствено след завършване на едното и другото платно, защото много важно за хидроизолационната мостова система е да се защити до 48 часа.

Справихме се с всички предизвикателства, като показахме професионелното отношение на целия ни екип, работейки в синхрон с гл. изпълнител на обекта.

www.isomatech.com

Препоръки от доволни клиенти

Декларация на ръководството

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи...

Метрополитен ЕАД

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за...

инж. Огнян Станков

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

Маргита Седларска

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

инж. Асен Василев

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни...

инж. Георги Мальов

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД. Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа...