ТПО хидроизолации Ottobock 1080 × 1080 px

Производствена сграда Ottobock Благоевград

Производствена сграда Ottobock Благоевград

Резюме:

„Ottobock“ e световноизвестен производител, основан през 1909 г. като фамилна компания с предмет на дейност предлагане на медицински изделия. Днес брандът е един от най-признатите и световни лидери в производството на високотехнологични протези, ортези и инвалидни колички.

Име на проекта: 

Производствена сграда Ottobock

Местоположение:

Благоевград

Размер на проекта:

11,172 кв.м.

Вид на сградата:

Покривната конструкция на административната сграда е мoнолитна, стоманобетонна плоча, а на производствената сграда е метална конструкция, трапецовидна ламарина

Вид на проекта:

Изграждане на покривна система на нова индустриална сграда с ТПО хидроизолации

Възложител:

Бараж груп ООД

Описание

Производствена сграда

Върху покривната конструкция от трапецовидна ламарина е изградена покривна система с ТПО хидроизолации послоен монтаж.

Административна сграда

Покривната конструкция е стоманобетонна плоча. Върху нея бе положена пароизолация от полиетиленово фолио, каменно-минерална вата с обща дебелина 200 mm. Завършващият слой от покривната система е ТПО хидроизолация Sintofoil White Reflecta 1,8 mm, производство на IMPER s.r.l., Италия. Мембраната е закрепена за покривната конструкция с механичен монтаж от винтове за бетон и телескопи.

Допълнително са обработени детайли на мълниезащита и стойки на метални конструкции за съоръжения по покрива.

След изграждане на ТПО системата са заварени допълнително пътеки за обслужване на покрива

Отводняването е осигурено с ТПО воронки

 

Материали и системи

Пароизолация – полиетиленово фолио

Топлоизолация – каменно-минерална вата ROCKWOOL с дебелина 200 mm

Хидроизолация – ТПО мембрана Sintofoil White Reflecta 1,8 mm

 

Подход:

Първият слой е пароизолация от полиетиленово фолио. Върху него бе положена два пласта топлоизолация, втория с по-висока плътност и устойчивост на натиск. ТПО мембраната е фиксирана посредством механичен монтаж от винтове за метал и телскопи от полиамид. В зоните с най-високи натоварвания от вятър е направено допълнително усилване и укрепване с механичен монтаж съгласно проект.

Обработени са руфтопи и стойки на метални конструкции за съоръжения по покрива.

След изграждане на ТПО системата са заварени допълнително пътеки за обслужване на покрива

По бордовете са монтирани допълнително аварийни ТПО барбакани

Предизвикателства:

Ограничено пространство на строителната площадка предполага качването на ватата на покрива да става заедно с монтиране на трапецовидната ламарина. Бордовете са монтирани след завършване на хидроизолационната система, което създава определени проблеми, защото в основата на борда е най-ниската част на покрива и там се намират и точките на отводняване.

В процеса на работа се правят промени в проекта и се налагат преработки на системите и изграждане и псигуряване на допълнителни детайли.

Резултати

Изградена е надеждна, дълготрайна и водоустойчива покривна система. ТПО хидроизолации Sintofoil White Reflecta 1,8 mm се отличават с изключително дълъг експлоатационен живот, минимални разходи за поддръжка. Мембраната е с много висок индекс на отражателна способност (SRI 102%), което прави покривната система енергийно ефективна и може да увеличи добивите на електроенергия при изграждане на фотоволтаична система

Награди

Сградата печели награда в конкурса Сграда на годината 2021, в категория производствени сгради

Препоръки от доволни клиенти

Декларация на ръководството

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи...

Метрополитен ЕАД

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за...

инж. Огнян Станков

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

Маргита Седларска

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

инж. Асен Василев

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни...

инж. Георги Мальов

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД. Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа...