Capital Fort

Capital Fort

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ПОКРИВ ПАРКИНГ

Capital Fort
Capital Fort

Двупластова хидроизолационна система с полимер – битумни мембрани

Площ  6000 м2

Системата включва:

 • битумен грунд  Indever
 • полимер-битумна хидроизолационна мембрана в два пласта Testudo 25 P 4 mm
 • за зелените части – полимер-битумна хидроизолационна мембрана Defend H Antiroot P 4 mm
 • за защита и надежден дренаж се използва геокомпозита –  Tencate Polyfelt dc 602 E

Финишно покритие на покрив паркинга на сградата е:

 • “уни”паваж,
 • зелени части
 • асфалтова настилка

Основата за полагане на хидроизолационната система е стоманобетонна плоча.

Много важен фактор при полагането на хидроизолационна система е основата.  Минималните изисквания за полагане на хидроизолационна система за покрив паркинг са:

 • здрава,
 • повърхностно гладка
 • добре почистена
 • и суха.
 1. Започва се с полагане на битумен грунд Indever – бързосъхнещ и равномерно положен по цялата повърхност.
 2. След изсъхването се полага полимер-битумна хидроизолационна мембрана с високоякостни параметри Testudo 25 P 4mm.
 • Полагане на първи пласт хидроизолационна мембрана, залепен на 100% към основата.
 • Полагане на втори пласт хидроизолационна мембрана, залепен на 100% към първия
 1. Полагане на защитен и дренажен геокомпозит Tencate Polyfelt dc 602 E. Монтажа на геокомпозита става чрез свободно разстилане, като се фиксира в крайщата самата мрежа и се припокрива с надстърчащия геотекстил при снадката.

ФИНИШНО ПОКРИТИЕ

▬”УНИ” паваж

Засипването с финна фракция трошен камък (сипица) може да бъде и механизирано, като се съблюдава да не се гази директно върху геокомпозита с механизацията. После следва полагането на плочите върху слой от пясък.

▬ Зелени части

При зелените части върху геокомпозита е положен почвения слой и след това се засажда растителността. Там специфичната част е, че вторият пласт от хидроизолационната система е мембрана с противокоренова добавка

▬ Асфалтово покритие

Асфалтовата настилка се положи дирактно върху хидроизолационната мембрана. Използваните хидроизолационни мембрани издържат директно полагане на асфалт. Те са с високи якостни параметри, устойчивост на динамични натоварвания и издражливост на високи температури.

www.isomatech.com

Препоръки от доволни клиенти

Декларация на ръководството

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи...

Метрополитен ЕАД

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за...

инж. Огнян Станков

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

Маргита Седларска

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

инж. Асен Василев

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни...

инж. Георги Мальов

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД. Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа...