CHP

City Home Park

ДВУПЛАСТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С PVC МЕМБРАНИ РАЗДЕЛЕНА НА УЧАСТЪЦИ

Двупластова хидроизолационна система за фундаменти (вана) с PVC мембрани, разделена на участъци от около 100 м2, инжекционни клапи, маркучи и  ревизионни кутии.

Площ  2000 м2

Системата включва:

 • Защитен геотекстил Tencate Polyfelt TS 80
 • Основен пласт хидроизолационна PVC мембрана – Flagon BSL 2 mm
 • Защитен пласт хидроизолационна PVC мембрана – Flagon PZ 2 mm
 • Waterstop ленти, клапи, инжекционни маркучи,  ревизионни кутии

Тази система е предпочитана при наличието на напорни води, укрепване от шлицови стени (или изравнени пилоти).

Когато хидрогеоложките условия са изключително тежки и имаме укрепване, което не може да се изравни и осуши до степен – годна основа за полагане на полимербитумни мембрани, тогава системата със синтетични мембрани е голямо предимство.

Условията на обекта, бяха изключително тежки – укрепването беше с шлицови стени, три подземни нива, имаше напорна вода и постоянно водочерпане от 4 кладенеца. Направена беше дренажна система по дъното, която да отвежда водата към 4-те водопонижаващи кладенеца.

Етапите при изпълнение на хидроизолационната система бяха:

 • Върху подложния бетон се положи защитен пласт от геотекстил Tencate Polyfelt TS 80 с високи якостни параметри, за да защити основния пласт хидроизолационна мембрана Flagon BSL 2 mm
 • Основният пласт PVC хидроизолационна мембрана Flagon BSL 2 mm се заварява основно с двойно шевове, които се тестват с налягане, за да се гарантира водоплътността на системата.
 • Положиха се Waterstop ленти, за да се обособят участъци от около 100 м2.
 • Залепи се вторият пласт PVC хидроизолационна мембрана Flagon PZ 2 mm, която е с изключителна механична здравина.
 • Позиционираха се и се поставиха всички инжекционни средства (клапи, маркучи и тн.)
 • Положи се защитен пласт от геотекстил Tencate Polyfelt TS 80 и РЕ фолио преди полагането на защитния бетон и фундаментната плоча.

При изпълнението на хидроизолационната система по вертикала се следваше следната технология:

 • Защитен геотекстил Tencate Polyfelt TS 80, който се фиксираше към шлицовите стени посредством Hilty пирони и PVC шайби.
 • Върху PVC шайбите се фиксираше с горещ въздух основния пласт хидроизолационна PVC мембрана Flagon BSL 2 mm, като отново се тестваха всички шевове за водоплътност.
 • Обособиха се участъци с Waterstop ленти и се пристъпи към полагането на инжекционните средства и вторият пласт PVC хидроизолационна мембрана Flagon PZ 2 mm.

Много важно условие е  при реденото на армировката и другите строителни процеси – опазването от пробиване на хидроизолационната система.

Необходимо е да се обърне внимание и да се поставят специални дистанционери на армировката, да няма процеси на рязане с флекс и заваряване върху положена хидроизолация, да не се хвърлят остри предмети върху нея.

Основната хидроизолационна мембранае с дебелина 2 мм и има сигнален слой от едната страна. При пробив се вижда и лесно може да се репарира.

В заключение можем да ви уверим, че двупластовата хидроизолационна система с PVC мембрани разделена на участъци е ефикасно и надеждно решение при високи подпочвени води и работа от вътрешната страна на изкопа.

www.isomatech.com

Препоръки от доволни клиенти

Декларация на ръководството

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи...

Метрополитен ЕАД

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за...

инж. Огнян Станков

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

Маргита Седларска

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

инж. Асен Василев

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни...

инж. Георги Мальов

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД. Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа...