хидроизолационна система – ремонт на стоманобетонов покрив

MCK АД

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА – РЕМОНТ НА СТОМАНОБЕТОНОВ ПОКРИВ

Склад за съхранение на земеделска продукция, с.Белчин баня

Еднопластова хидроизолационна система със синтетична ТРО мембрана

Площ  3500 м2

Системата включва:

  • Пароизолация – РЕ фолио
  • Твърда минерална вата 80мм
  • синтетична ТРО мембрана Flagon EP/PR 1,5 mm

Едно голямо предизвикателство с много неизвестни….

Основата за полагане на топло- и хидроизолационната система беше стар стомавобетонов покрив (стоманобетонни панели) с множество напластени топлоизолации, замазки, чакъл, хидроизолационни материали и др. последния финишен слой беше хидроизолационна битумна мембрана с минерална посипка – силно компрометирана.

Най-подходящото решение за хидроизолационна система, която да съчетае в себе си бързина, качествено и ефективно хидроизолационно покритие, без да увеличава теглото върху покривната конструкция и да може да се полага директно, без да е нужно изравняване на повърхността с изравнителни замазки – беше еднопластовата хидроизолационна система с ТРО мембрана.

Започнахме с полагането на пароизолационни слой и топлоизолацията от минерална вата, последвано от синтетичната TPO хидроизолационна мембрана.

Най-голямото предизвикателство беше закрепването на целия пакет. Трябваше да се преодолее слой с дебелина от 25 см и повече, с неизвестен произход, за да се стигне до здраво закрепване в бетон.

Използвахме усилен механичен монтаж в най-критичните за ветровите усилия зони. Като в зоната на борда, допълнително се фиксира противоветрена шина, която да подсигури системата.

Съществуващата дилатационна фуга се обработи, надеждно съгласно детайл, за да може да няма напрежение върху хидроизолационната мембрана.

Отводнителите бяха подменени и качествено свързани с хидроизолационната система, като се педвидиха допълнителни аварийни барбакани, за да се подсигури сградата от екстремни водни количества.

Избора на хидроизолационна система се оказа подходящ и за метероологичните условия. Намирайки се в подножието на планината, на обекта се работеше при много екстремни атмосферни условия (силен вятър, дъжд, сняг и ниски температури).

Качествата на ТРО мембраната, бързината и професионализма на работните екипи – показаха, че еднопластовите хидроизолационни системи със синтетични мембрани са най-подходящите решения за покривни системи на произодствени сгради и ремонти на същите.

www.isomatech.com

Препоръки от доволни клиенти

Декларация на ръководството

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи...

Метрополитен ЕАД

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за...

инж. Огнян Станков

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

Маргита Седларска

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

инж. Асен Василев

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни...

инж. Георги Мальов

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД. Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа...