Специалист ПТО

СПЕЦИАЛИСТ ПТО

Specialist PTO

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование – средно или висше техническо образувание
 • Отлично познаване на процесите при изпълнение на отделни видове СМР и технологията на строителството
 • Владеене на език – английски
 • Kомпютърна грамотност – Умения и опит при работа с Microsoft Office, AutoCAD, Project Manager, Building Manager, Internet, копирна техника
 • Шофьорска книжка – кат.В
 • Добри комуникативни и организационни умения, работа в екип
 • Предимство е опит на позиция технически ръководител или в отдел ПТО

 

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отчитане на обектите на фирмата
 • Проверка и контрол на качеството и количеството на изпълнените СМР по обекти
 • Създава и контролира графика за осъществяването на проекта
 • Участие в изготвяне на договори с подизпълнители и доставчици и следи за тяхното изпълнение
 • Изготвяне на оферти и количествени сметки
 • Изготвя справки, отчети и документи, необходими за вътрешното отчитане на фирмата

 

При проявен интерес, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.   

 

За да кандидатствате по обявата моля изпратете CV.

Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност. 

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.  

Абонирай се за Kamaliev Digest

Всяка седмица директно на твоя имейл.

Позволете ми да ви помогна да насочите вниманието си към подходящо и ценно съдържание, което можете да приложите днес и да станете по-добри.

От нашия блог

Препоръки от доволни клиенти

Декларация на ръководството

Политиката по качеството на ръководството е насочена към проектиране, изграждане, инженеринг, управление, координация и поддръжка в областта на: изолационни, хидроизолационни и покривни системи...

Метрополитен ЕАД

Метрополитен ЕАД в качеството си на възложител на обект “Паркинг, второ ниво на метростанция “Централна ЖП гара”, гр. София, издава настоящата препоръка за...

инж. Огнян Станков

Екип от водещи специалисти с комбинация от различни квалификации и умения. Непоколебима ангажираност към изключително обслужване на клиента. Изоматех инженеринг е надежден партньор.

Маргита Седларска

Бих искала специално да благодаря на вашия персонал за професионалното отношение и прецизната работа. Всички съседи са много доволни от ремонтирания ни покрив.

инж. Асен Василев

Постоянно ползувам услугите на фирма Изоматех инженеринг ЕООД по нашите обекти. Тяхната работа се отличава с висок професионализъм, силен самоконтрол, надеждност и разумни...

инж. Георги Мальов

Ние сме изключително удовлетворени от съвместната ни дейност с фирма Изоматех инженеринг ЕООД. Ние ценим високо начина, по който действат. От техническа подкрепа...