Някои конструктивни насоки за сухо мазе

Някои конструктивни насоки за сухо мазе

Съдържание

outer basement waterproofing system

Хидроизолационните дейности на подземните части на сградата, фундаментна плоча и стени в контакт с почвата, трябва да бъдат определени точно и изпълнени коректно, като се има предвид, че дълготрайността на хидроизолационната система трябва да е поне колкото тази на сградата. Освен това, извършване в последствие на ремонтни и възстановителни дейности касаещи фундамента е твърде скъпо и времеемко, така че отстраняване на всеки проблем с хидроизолационната система в основи (липсата на такава, некоректно изпълнена или неподходящо избрана) ще бъде на висока цена.

Внимателният избор на подходяща хидроизолационна система включва и избор на качествени материали – ще се сравняват техните характеристики, като най-важните са:

  • Запазват си свойствата на водонепропускливост за значителен период от време
  • Устойчиви са на гниене
  • Имат висока механична устойчивост – към движенията на сградата, към трафик и прочие

Другото, което следва да се има предвид и да не се забравя е, че съществува пряка връзка между конденза в сутерена и липсата на топлоизолация. Влагата, съдържаща се във въздуха в подземните помещения, лесно кондензира върху студени повърхности – неизолирани стени и под – при промяна в атмосферното налягане или температурата. Стандартното решение е полагане на топлоизолационни плоскости върху хидроизолационната мембрана по сутеренните стени в контакт с почвата. По този начин служат и като предпазно средство на мембраната.

При проектирането на сградата, в частта за хидроизолационните дейности в основи следва да се вземат предвид:

(1) водата от почвата, която може по капилярен път да се просмуче,

(2) водата от подпочвения водоносен слой и

(3) водата от дъждовете, която навлиза в почвата.

Download free manual book

Задържането и просмукването на вода зависи в голяма степен от вида на почвата – например за песъчлива почва издигането по капилярен път е около 1.5 метра, докато за глинени почви, то може да достигне 8 метра.

В случаите, когато не е спазено някое от горните условия и все пак се появи влага (или теч) в сутеренните помещения, след внимателен оглед и анализ на ситуацията могат да се предприемат мерки за решаването на проблема. Обикновено те включват хидроизолационни дейности по негативната (вътрешната) страна и са успешни. Това е крайна мярка, която попринцип не би трябвало да се допуска; частично решение, което не дава 100 % гаранция, че проблема няма да се прояви отново и на друго място.

И така, ако трябва да обобщим, сухият сутерен се дължи на:

  • Внимателно проектирана ХИС с нужните материали, като се има предвид, че всяка последваща дейност по фундамента е ако не невъзможна, то изключително скъпа
  • Коректно монтирана и изпълнена ХИС, с особено внимание към детайлите
  • Евентуални хидроизолационни дейности по негативната страна, в случай че все пак има проблем с влагата