Хидроизолация на мазето

Хидроизолация на мазето

Съдържание

plan, prevent and protect

Колкото и странно да звучи хидроизолацията на мазето започва от покрива и то от улуците. Най-важното е да ги инсталирате така, че да събират максимално дъждовната вода и да я отвеждат далеч от основите на къщата. Домове без улуци или с повредени и неизползваеми такива рискуват изключително много да бъдат наводнени.

Големината на улуците трябва да е предвидена така, че да може да поеме голямото количество дъжд, който се изсипва при една буря. Избирането на широки, извънгабаритни улуци също е добро решение в районите, в които вали дъжд.  Много е важно те да са инсталирани по цялата обиколка на покрива, не само над вратите и прозорците.

Коритото на улука трябва да е монтирано така, че да не се разлива вода от него.  Не бива да забравяте и редовно да ги почиствате от листа и боклуци, защото и най-добре поставеният и широк улук няма да върши никаква работа, ако е задръстен.

Водосточните тръби също трябва да се предвидени така, че да поемат голямо количество дъжд. Те трябва да завършват с накрайници, които  да отвеждат водата далеч от къщата. В идеалния случай това трябва да е на 6-10 крачки от сградата. Ако това е невъзможно, може да се направят канали, по които водата да се оттича на безопасно разстояние.

Изтегли безплатно Наръчник за битумни хидроизолации

Много важно е и разположението на къщата. Ако тя се намира в най-високата част на имота, дъждовната вода лесно ще се оттича извън нея, но за съжаление не винаги е така. Ето защо може да се наложи да използвате така наречената френска система за отводняване. Това е система за подземен дренаж, която чрез перфорирани тръби отвежда водата от недобре отводнените участъци към дълбок изкоп, направен в най-ниският ъгъл на двора.

Идеалните места за поставяне на тези тръби са в основата на полегати участъци, покрай подпорните стени, както и всички други места, където може да се събира вода.

Ако сега строите къщата може да вземете и още няколко хидроизолационни решения, които са трудни за реализация при вече готова сграда. Външните стени на мазето могат да бъдат покрити с хидроизолация. Някога се използваха предимно петролни продукти, но вече съществуват по-нови технологии, които служат като водоустойчив и влагоизолиращ уплътнител.

Все по-популярен вариант в допълнение към хидроизолацията е и инсталирането на системи за отводняване и дренаж около долната част на фундамента и под бетонния под на мазето. Дренажът може да се изгради от перфорирани PVC тръби, с филтри. Те са монтирани върху пясъчна основа за омекотяване и допълнителен дренаж и са покрити със слой от чакъл, за да може водата да се оттича в тръбата.

Филтърът предпазва от запушване канализационната тръба. Обикновено тези скрити водосточни тръби са насочени към шахта включена в канализацията или към шахта с помпа.

Тези две решения могат да бъдат приложени и при вече готова сграда, но цената би била много по-висока. Често обаче тя е несравнимо по-ниска в сравнение с щетите, които може да нанесе евентуално наводняване на мазето.

Ако по стените на мазето видите големи фуги или деформации, а по бетонния под има пукнатини, трябва да знаете, че явно влагата е проникнала в помещението. Хидравличното движение и натиска на подпочвените води предизвика тази деформация. Пукнатини в бетонния под на мазето показват движение на почвата под нея.

Порестите почви, особено тези от глина, не поддържат постоянно съдържание на влага. Когато глината е влажна, тя се разширява, а когато изсъхва –  се свива. Това разширяване и свиване може да доведе до появата на пукнатини.

Деформираните стени трябва да бъдат усилени. Има няколко метода за правене на това. Най-добрият вариант е да се консултирате със строителен инженер, за да определи най-доброто решение във вашия случай.  Подсилващите греди и подпори, както и събарянето и построяването на нова стена може да не са най-адекватния избор. Стоманени подпорни плочки може да бъдат по-икономичен и ефикасен метод за всички ремонти. Поради техния дизайн те изискват минимално количество изкопни работи, може да се инсталират по-бързо в сравнение с други решения и са по-естетични.  Напуканият под може да се ремонтира чрез процедура, при която се правят отвори в бетонния под и  се запълват с водоспиращ цимент. След това отворите се обмазват с хидроизолация на циментова основа и се оставя да изсъхнат.