Хидроизолация във фундаменти от „сляпата“ страна

Хидроизолация във фундаменти от „сляпата“ страна

Съдържание

хидроизолация във фундаменти, Blind side PVC Waterproofings

Хидроизолация на фундаменти от сляпата страна е един от най-сложните методи за хидроизолация в основи. Същевременно с това това е надеждна и ефективна система за защита на подземните части на сградата, която спестява време.

Хидроизолационните системи при повечето проекти се изграждат отвън, след отливане на стени в подземните части.

Но в централните градски райони, особено при строителство на сгради на границата на имотите това е трудно изпълнимо и понякога дори невъзможно.

Ето тук предимствата на хидроизолационните системи на сляпо се отличават значително.

При тези методи хидроизолациите се полагат преди отливане на бетона, по укрепването на изкопа – най-често това са шлицови стени или пилоти.

„Хидроизолация в основи на сляпо е един много сложен и тежък за изпълнение метод“, казва Георги Камалиев, управител на Изоматех инженеринг. „Най-голямото предизвикателство идва от това, че хидроизолациите се полагат върху самото укрепване, което играе ролята на външен кофраж. За разлика от полагане на системи по стени или зидарии тук, при шлицовите стени основата е много неравна. В много отношения успехът на един такъв проект зависи до голяма степен от добрата подготовка на повърхността. Това е особено важно при изпълнение на специфични детайли.”

Очевидно е, че хидроизолация във фундаменти от сляпата страна е значително по-сложен от стандартния начин на правене на нещата, но понякога това е най-лесният или пък единствения начин да го направите.

Хидроизолация във фундаменти от сляпата страна

Хидроизолация във фундаменти от сляпата страна често се изисква при проекти, където изкопа е на границата на имота и / или има ограничен достъп. Типично за строителство на сгради в зони с висока плътност на застрояване.

В някои случаи проектантите могат да изберат да използват този метод за да ограничат изкопите или пък с цел получаване на зелени сертификати за сградата.

Хидроизолация във фундаменти от сляпата страна може значително да намали площта на работната площадка, което намалява обема  на разрушителните и изкопните работи. С това също се минимизира и въздействието върху околната среда, намаляване на шумово замърсяване и количеството на строителните отпадъци, а и се спестява време.

Включване на хидроизолация във фундаменти от сляпата страна в процеса на проектиране може да бъде предпоставка и да помогне за сертифициране на сградите за устойчиво строителство.

Въпреки трудностите при хидроизолация във фундаменти от сляпата страна, с правилните материали и технологии, главни изпълнители и инвеститори в недвижими имоти могат да изградят надеждна защита на  подземните структури.

Георги Камалиев дава за пример системи с PVC мембрани в основи, изпълнени от Изоматех инженеринг. „Тези системи са много ефективни при строителство на жилищни или офис сгради, с няколко подземни нива и при наличие на високи подпочвени води. Изкопите обикновено са укрепени с шлицови стени. След подготовка на основата се преминава към полагане на защитен слой от геотекстил и след това еднопластова или двупластова хидроизолационна система с PVC мембрани. След това се изпълнява армировката и едностранен кофраж. В този случай в подземните части системата се изпълнява в обратен ред в сравнение със стандартните методи за хидроизолации отвън.“

Хидроизолация във фундаменти от сляпата страна става все по-често срещана.

Все по-големи структури се изграждат по границите на имота, с няколко подземни нива. Пространството и работните площадки стават все по-ограничени и изискванията за опазване на околната среда и зелено строителство насърчава собствениците да сведат изкопните работи и замърсяването до минимум.

Има множество продукти и системи, които могат да направят сложния процес за хидроизолация в основи възможно най-опростен. Хидроизолационни системи с PVC мембрани имат доказана ефективност и надеждност вече няколко десетилетия.

Независимо от продуктите или системите, които сте избрали да специфицирате или инсталирате, тясното сътрудничество с инсталатора на хидроизолационните системи, спазването на технологията на изпълнение препоръчана от производителя и опазването на готовите системи от всички други участници в строителния процес могат да осигурят дълготрайна защита на подземните структури за десетилетия напред.

 

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »