Хидроизолиране на покриви с PVC/TPO мембрани в няколко лесни стъпки

Хидроизолиране на покриви с PVC/TPO мембрани в няколко лесни стъпки

Съдържание

Excellent job on a waterproofed roof

Плоският покрив е най-доброто решение що се отнася до оползотворяване на пространството и използването му за различни нужди. (вж. #ПлосъкПокрив – надеждни, сигурни и устойчиви системи).

Плосък покрив – най-често се изпълнява и с включена топлоизолация като компонент на системата, т.нар. топъл покрив. При #неизползваем покрив не се предвижда някакъв вид трафик, освен за хората от поддръжката. Мембраната е завършващия слой на системата и директно е изложена на климатичните условия – дъжд, град, сняг, вятър, слънце, температурни разлики. Поради това е от първостепенно значение избора на подходящи материали и инсталирането на хидроизолационната система. Особено внимание трябва да се обърне на всички структурни детайли по покрива – бордове, ъгли, комини, отдушници, отводи на водата, покривно осветление, прагове, фуги, гръмоотводи и др. Това са местата, които са критични точки по отношение водонепропускливостта. Те трябва да бъдат обработени така, че тя да бъде гарантирана. При обработката им, както и при цялостно инсталиране на #хидроизолации се следват установени технологични правила и процедури.

 

Еднопластови покривни системи

 

#Хидроизолационни системи с PVC/TPO мембрани обикновено се изпълняват като мембраните се фиксират механично към основата. За такива системи подходящи са #PVC мембрани #Flagon SR 2,0 mm и #TPO мембрани  #Flagon EP/PR 2,0 mm. При полагането на синтетични мембрани по покриви с по-голям наклон или по вертикални части се препоръчва пълното им залепване с лепило – в този случай се използва мембрана каширана с геотекстил като #Flagon EP/PV-F или #Flagon SFc. Компонентите, които изграждат изолационния пакет зависят от вида на конструкцията на покрива. При покриви с метална конструкция това обикновено са – пароизолация, топлоизолация механично прикрепена, и хидроизолационни мембрани (платна), заварени с горещ въздух в областите на застъпване. При системи върху стоманобетонова конструкция под хидроизолацията се полага разделящ и защитен слой геотекстил #Tencate Polyfelt TS 80.

(за повече информация вж. Технологични правила при полагане на хидроизолационни системи с #PVC мембрани и #TPO мембрани).

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »