Хидроизолиране на покриви с PVC/TPO мембрани в няколко лесни стъпки

Хидроизолиране на покриви с PVC/TPO мембрани в няколко лесни стъпки

Съдържание

Excellent job on a waterproofed roof

Плоският покрив е най-доброто решение що се отнася до оползотворяване на пространството и използването му за различни нужди. (вж. #ПлосъкПокрив – надеждни, сигурни и устойчиви системи).

Плосък покрив – най-често се изпълнява и с включена топлоизолация като компонент на системата, т.нар. топъл покрив. При #неизползваем покрив не се предвижда някакъв вид трафик, освен за хората от поддръжката. Мембраната е завършващия слой на системата и директно е изложена на климатичните условия – дъжд, град, сняг, вятър, слънце, температурни разлики. Поради това е от първостепенно значение избора на подходящи материали и инсталирането на хидроизолационната система. Особено внимание трябва да се обърне на всички структурни детайли по покрива – бордове, ъгли, комини, отдушници, отводи на водата, покривно осветление, прагове, фуги, гръмоотводи и др. Това са местата, които са критични точки по отношение водонепропускливостта. Те трябва да бъдат обработени така, че тя да бъде гарантирана. При обработката им, както и при цялостно инсталиране на #хидроизолации се следват установени технологични правила и процедури.

 

Еднопластови покривни системи

 

#Хидроизолационни системи с PVC/TPO мембрани обикновено се изпълняват като мембраните се фиксират механично към основата. За такива системи подходящи са #PVC мембрани #Flagon SR 2,0 mm и #TPO мембрани  #Flagon EP/PR 2,0 mm. При полагането на синтетични мембрани по покриви с по-голям наклон или по вертикални части се препоръчва пълното им залепване с лепило – в този случай се използва мембрана каширана с геотекстил като #Flagon EP/PV-F или #Flagon SFc. Компонентите, които изграждат изолационния пакет зависят от вида на конструкцията на покрива. При покриви с метална конструкция това обикновено са – пароизолация, топлоизолация механично прикрепена, и хидроизолационни мембрани (платна), заварени с горещ въздух в областите на застъпване. При системи върху стоманобетонова конструкция под хидроизолацията се полага разделящ и защитен слой геотекстил #Tencate Polyfelt TS 80.

(за повече информация вж. Технологични правила при полагане на хидроизолационни системи с #PVC мембрани и #TPO мембрани).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email