Технологични правила при полагане на хидроизолационни системи с PVC мембрани и TPO мембрани

Технологични правила при полагане на хидроизолационни системи с PVC мембрани и TPO мембрани

Съдържание

Technological waterproof rules
  • Полагане на пароизолация – пароизолацията предпазва топлизолационния слой от водните пари.  Полага се с 10-15 см застъпвания между отделните парчета. Изпъва се добре, оформя се и  се изрязва около комини, отдушници и други детайли.

 

  • Полагане на разделящ слой #нетъкан геотекстил – платната са изпънати, с минимални гънки и 10-12 см застъпвания между тях; същото важи за бордове, ъгли и други. Необходимо е максимално прилепяне по повърхнината.

 

  • Полагане на #хидроизолационна мембрана #Flagon EP/PR 1,5 mm (или подобна) – започва се от най-ниската част на покрива, мястото където се оттича водата. Снадката между двете парчета не трябва да е точно върху точката на оттичане. Препоръчително е да е на отстояние поне 30 см от нея. Всяко платно трябва да се изпъва и подравнява, така че надлъжните застъпвания да са 12 см, а напречните – 15 см, като последните не трябва да са в една линия за различните платна. Правилото при застъпванията е, че горно парче е онова, което се намира на по-високо спрямо естествения път на водата. Платната по хоризонталната част на покрива се задигат на 5-7 см по вертикалата на покривните елементи – шахти, капандури, борд, комини и др. Обличането на всички детайли се изпълнява чрез предварително накроени парчета мембрана, такива че да застъпват платната по хоризонтала с 12 см и самите те да се застъпват по вертикала с 12 см. За по-малки детайли, като отдушници, гръмоотводи, крачета на стойки и други, се подготвят маншони.

Download free manual book

  • Механично фиксиране на платната – Всяко платно по хоризонталата се фиксира към основата чрез подходящи #винтове за ламарина или #винтове за бетон, #планки или #телескопи – в зависимост от вида на основата и дебелината на топлоизолацията. Фиксира се по цялата дължина на платното в зоната на застъпванията, на разстояние 1 см от ръба му и през 25-35 см, а в зоната на напречните застъпвания – през 50 см. Горното платно припокрива механичното фиксиране с около 4-5 см, за да може да се направи качествено заваряване на двете парчета. Следва да се има предвид силата на вятъра. Върху това оказва влияние местността, в която се намира сградата, височината ѝ и площта на покрива. Когато данните показват високи стойности, фиксирането е на по-често, а ширината на платната при външния периметър се намалява. В основата на бордовете по целия периметър мембраната се фиксира чрез противоветрени метални перфорирани профили и винтове през 25-30 см, като краищата на профилите се обличат с парчета мембрана и се оставя разстояние между тях от няколко сантиметра. Вертикалните парчета мембрана, ако са по-високи от 50 см, се фиксират с винт и планка около средата на вертикалата, също на 1 см от ръба на мембраната. Горният им край се захваща с винтове или се завършва с метална лайсна.
  • Фиксиране и заваряване с горещ въздух – съществена и най-важна част от инсталирането. Качественият шев е това, което осигурява водонепропускливостта. За коректното му изпълнение е нужно подходяща температура на горещия въздух, адекватна скорост на придвижване на апарата (или пистолета), движение и натиск върху заваряваните повърхности, разкрояване на мембраната и спазване на определена последователност при изпълнение на детайлите, чисти и сухи повърхности. Температурата на заваряване зависи от климатичните условия – температура и влажност на въздуха, вятър – от начина на заваряване – ръчно или с автомат, от размера на човката. За #ТРО хидроизолация, тя е между 300 и 450 ˚С, а за #PVC хидроизолация – между 450 и 570 ˚С. Скоростта на придвижване на автомата и температурата се настройват предварително. При ръчното заваряване температурата на пистолета се настройва предварително, а бързината и техниката, с която се изпълнява качествено ръчния шев, изискват придобиване на определени умения и опит. Едно добро начало за това е посещаването на практикуми и тренинги в #Isomatech academy. В тези занятия можете да получите много практически съвети за тънкостите при разкрояване изпълнение и последователност при хидроизолиране на детайли. Фиксираните механично платна се почистват и подсушават в местата на застъпване, след което се фиксират точково с пистолета за горещ въздух през около метър, като се започва от средата и се върви към края, за да се избегнат нагъвания. Това важи и за парчета #изолация по бордове, детайли, като целта на фиксирането с горещ въздух е те да прилепнат максимално по повърхността и да бъдат изпънати, което ще позволи и правилен шев – без гънки и изкривявания. След като това е извършено, може да започне заваряването при споменатите условия.

 

  • Завършване на #хидроизолация по вертикала – начините обикновено са два – чрез ламаринени шапки по периметъра или чрез метални лайсни. Последните са предварително разпробити на 5 см от двата края и другите през 25-30 см. След механичното им фиксиране отворът между мембраната и основата се запълва внимателно и непрекъснато с уплътняващ полиуретан.

 

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »