Технологични правила при полагане на хидроизолационни системи с PVC мембрани и TPO мембрани

Технологични правила при полагане на хидроизолационни системи с PVC мембрани и TPO мембрани

Съдържание

Technological waterproof rules
  • Полагане на пароизолация – пароизолацията предпазва топлизолационния слой от водните пари.  Полага се с 10-15 см застъпвания между отделните парчета. Изпъва се добре, оформя се и  се изрязва около комини, отдушници и други детайли.

 

  • Полагане на разделящ слой #нетъкан геотекстил – платната са изпънати, с минимални гънки и 10-12 см застъпвания между тях; същото важи за бордове, ъгли и други. Необходимо е максимално прилепяне по повърхнината.

 

  • Полагане на #хидроизолационна мембрана #Flagon EP/PR 1,5 mm (или подобна) – започва се от най-ниската част на покрива, мястото където се оттича водата. Снадката между двете парчета не трябва да е точно върху точката на оттичане. Препоръчително е да е на отстояние поне 30 см от нея. Всяко платно трябва да се изпъва и подравнява, така че надлъжните застъпвания да са 12 см, а напречните – 15 см, като последните не трябва да са в една линия за различните платна. Правилото при застъпванията е, че горно парче е онова, което се намира на по-високо спрямо естествения път на водата. Платната по хоризонталната част на покрива се задигат на 5-7 см по вертикалата на покривните елементи – шахти, капандури, борд, комини и др. Обличането на всички детайли се изпълнява чрез предварително накроени парчета мембрана, такива че да застъпват платната по хоризонтала с 12 см и самите те да се застъпват по вертикала с 12 см. За по-малки детайли, като отдушници, гръмоотводи, крачета на стойки и други, се подготвят маншони.

Download free manual book

  • Механично фиксиране на платната – Всяко платно по хоризонталата се фиксира към основата чрез подходящи #винтове за ламарина или #винтове за бетон, #планки или #телескопи – в зависимост от вида на основата и дебелината на топлоизолацията. Фиксира се по цялата дължина на платното в зоната на застъпванията, на разстояние 1 см от ръба му и през 25-35 см, а в зоната на напречните застъпвания – през 50 см. Горното платно припокрива механичното фиксиране с около 4-5 см, за да може да се направи качествено заваряване на двете парчета. Следва да се има предвид силата на вятъра. Върху това оказва влияние местността, в която се намира сградата, височината ѝ и площта на покрива. Когато данните показват високи стойности, фиксирането е на по-често, а ширината на платната при външния периметър се намалява. В основата на бордовете по целия периметър мембраната се фиксира чрез противоветрени метални перфорирани профили и винтове през 25-30 см, като краищата на профилите се обличат с парчета мембрана и се оставя разстояние между тях от няколко сантиметра. Вертикалните парчета мембрана, ако са по-високи от 50 см, се фиксират с винт и планка около средата на вертикалата, също на 1 см от ръба на мембраната. Горният им край се захваща с винтове или се завършва с метална лайсна.
  • Фиксиране и заваряване с горещ въздух – съществена и най-важна част от инсталирането. Качественият шев е това, което осигурява водонепропускливостта. За коректното му изпълнение е нужно подходяща температура на горещия въздух, адекватна скорост на придвижване на апарата (или пистолета), движение и натиск върху заваряваните повърхности, разкрояване на мембраната и спазване на определена последователност при изпълнение на детайлите, чисти и сухи повърхности. Температурата на заваряване зависи от климатичните условия – температура и влажност на въздуха, вятър – от начина на заваряване – ръчно или с автомат, от размера на човката. За #ТРО хидроизолация, тя е между 300 и 450 ˚С, а за #PVC хидроизолация – между 450 и 570 ˚С. Скоростта на придвижване на автомата и температурата се настройват предварително. При ръчното заваряване температурата на пистолета се настройва предварително, а бързината и техниката, с която се изпълнява качествено ръчния шев, изискват придобиване на определени умения и опит. Едно добро начало за това е посещаването на практикуми и тренинги в #Isomatech academy. В тези занятия можете да получите много практически съвети за тънкостите при разкрояване изпълнение и последователност при хидроизолиране на детайли. Фиксираните механично платна се почистват и подсушават в местата на застъпване, след което се фиксират точково с пистолета за горещ въздух през около метър, като се започва от средата и се върви към края, за да се избегнат нагъвания. Това важи и за парчета #изолация по бордове, детайли, като целта на фиксирането с горещ въздух е те да прилепнат максимално по повърхността и да бъдат изпънати, което ще позволи и правилен шев – без гънки и изкривявания. След като това е извършено, може да започне заваряването при споменатите условия.

 

  • Завършване на #хидроизолация по вертикала – начините обикновено са два – чрез ламаринени шапки по периметъра или чрез метални лайсни. Последните са предварително разпробити на 5 см от двата края и другите през 25-30 см. След механичното им фиксиране отворът между мембраната и основата се запълва внимателно и непрекъснато с уплътняващ полиуретан.