Еднопластова PVC хидроизолационна система

Еднопластова PVC хидроизолационна система

Съдържание

Едно-пластова PVC хидроизолационна система

Основно ниво на сигурност – ниво 1

Еднопластова PVC хидроизолационна система

Еднопластовата система, съставена от един слой хидроизолационна мембрана. Както подсказва и името й се състои от долен защитен слой геотекстил Tencate Polyfelt TS 80, PVC мембрана (Flagon BSL) и втори- горен защитен слой от геотекстил.

Тази система е проектирана да бъде проста и евтина, при инсталирането, но не включва никаква защита на положената мембрана от механично повреждане повреме на строителния процес. Ако се наложи ремонт след като е изградена конструкцията, то разходите няма да са никак малко. Няма съоръжения за инжектиране на смоли или разтвори  и хидроизолационната система не е разделена на секции. Тази система предлага само основна пасивна защита. При избирането й, трябва да сте много сигурни в изпълнението на последващите (след хидроизолацията) видове строителни работи. Защото самата хидроизолационна система дори и еднопластова, може да бъде тествана и предадена със гарантирана 100 % водоплътност. Докато не започнат другите строителни процеси, като полагане на армировка, бетон, уплътняване на бетона, анкериране на конструктивни елементи и тн.  Тогава Ви остава да се надявате да сте от тези 50 %, при които няма пробив на хидроизолационната система и няма да има теч.

За да не се оставяте в ръцете на шанса, кадърността и настроението на строителните работници може да инвестирате малко повече и да изберете едно по-високо ниво на сигурност от следващите системи на Flag Soprema Group. За повече информация вижте статията (Разделена на участъци едно-пластова PVC хидроизолационна система)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email