Какво е ударен шум

Какво е ударен шум

Съдържание

Мембрана за звукоизолация на акустичен шум

В този пост ще говорим за това какво е ударен шум и как можете да подобрите шумоизолацията без да харчите купища пари.

Проблемът с шумовото замърсяване в XXI век е по-сериозен, отколкото е бил през която и да е друга епоха от човешката история.

Наред обаче с множащите се източници на шум, които се намират от външната страна на прозореца ни – автомобили, самолети, шумни тълпи и клаксони – ние се сблъскваме и с един особено силен дразител вътре, в самия ни дом, офис, хотел или квартира.

Ударен шум в сградите

Този дразнител е ударният шум.

Ударният шум представлява звук, който се предава по самата конструкция на сградата – нейните стени, подовете и таваните – когато структурата им е „възбудена“ от нечий стъпки, блъскащи се врати, местещи се мебели или падащи предмети.

Научното обяснение за възникването на ударния шум е просто.

От гледна точка на физиката, ударният шум предтавлява краткосрочен импулс, създаден от удара на предмет с определена маса в бързопроводима повърхност, което генерира енергия, караща конструкцията на сградата да трепти.

Тоест – да издаде звук.

Ударен шум се предава през конструкцията на сградата

По-просто казано, когато един предмет се удари в твърда и нееластична повърхност (каквато е пода например), ударът генерира излишък от енергия, който се предава на конструкцията на сградата и нейните свързващи елементи под формата на вибрация.

Това, от своя страна, създава нисък звук, предаван от въздуха и достигащ до човешкото ухо.

Още по-просто казано – ударният шум е причината да не харесвате съседите от горния етаж, които често обичат да местят гардероба си след полунощ.

Силата на този шум не е константна и варира според доста фактори.

В интерес на истината, с този проблем се занимава цял отделен клон от архитектурата, наречен сградна акустика.

Как да се предпазим от ударен шум

Нивата на замърсяване с ударен шум могат да бъдат подобрени чрез предприемането на някои базови стъпки – както в помещението, което е източник на шума, така и в помещението, което е „получател“.

Този шум например зависи от:

Структурата на сградата.

Някои специфики в изграждането на връзите между подовете и стените на сградата могат да влияят върху силата на ударния шум вътре в нея.

Едно грешно архитектурно решение или непрофесионално изпълнение на носещите конструкции може да подсили „паразитните“ шумове.

Големината на помещението.

Колкото по-голямо е помещението – получател, толкова по-ниски съответно са измерените нива на ударен шум.

Акустичната абсорбция на помещението.

Колкото по-празно е помещението, толкова повече звукът в него кънти.

Ако в стаята – получател има повече на брой меки мебели, завеси, тапети или килими, те поглъщат голяма част от звуковите вълни и смекчават ситуацията.

Подовата настилка.

Както вероятно се досещате, един потенциален удар ще звучи различно в стаята – получател, в зависимост от това какъв е подът в стаята – източник на шума.

Колкото по-мек е подът, толкова по-слаб е ударният шум.

Ударът в килим е най-тих и се покачва, ако настилките са съответно паркет или плочки.

Звукоизолация срещу ударен шум.

Този вид звукова изолация се базира до голяма степен на принципа, споменат по-горе, а именно, че колкото по-мек е подът, толкова по-обран е шумът.

Звукоизолационните покрития срещу ударен шум най-често са изградени от специална еластична вата с голяма плътност, която поглъща вибрациите и редуцира звуковите вълни.

Поставянето на такъв вид изолация може да компенсира всички останали несъвършенства и да спомогне за постигане на регламентираните стойности на шумоизолиране.

Заключение

Адекватното редуциране на ударния шум чрез правилна конструкция и чрез  специализирана звукоизолация ще повиши както стойността на самата сграда, така и качеството на живот на нейните обитатели или позлватели. Липсата на висок, чест и дразнещ ударен шум вече не се смята за излишен лукс, а за базова необходимост, както за жилищните постройки и фамилни комплекси, така и за офис сградите. Европейският съюз, както и отделните държави-членки, имат специални наредби, касаещи огранчаването на вредния шум, а съвременните звукоизолационни материали са създадени така, че да постигат стойностите, определени в тези наредби.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email