Какво е акустичен шум

Какво е акустичен шум

Съдържание

Високи нива на шум водят до проблеми със съня

Шумовото замърсяване е един от най-сериозните проблеми, с които се сблъскваме в ежедневието си в новото хилядолетие. По опеделение шумът е неприятен, нежелан и нехармоничен звук, който може да бъде различен по сила и продължителност – той може да продължи за няколко кратки секунди или да стане фон буквално на целия ни живот. Освен че е откровено дискомфортна, втората опция върви и с неизбежен списък от нежелани здравословни последствия.

Деца подложени на влияние на шум имат 200% завишени стойности на кортизол

Проучване, публикувано в Журнала на Американското акустично общество, показва, че деца, които живеят в лошо шумоизолирана среда в непосредствена близост до източници на постоянен, нискоестотен шум – булеварди, автомагитрали и гари например – имат двукратно завишени стойности на стресовия хормон кортизол, в сравнение с деца, които живеят в по-тиха и по-добре шумоизолирана среда.

В допълнение, други проувания сочат, че хората, изложени постоянно на въздействието на акустичен шум, са в пъти по-голям риск от сърдечни и сърдечно-съдови проблеми, от колебания в настроенията, поведенчески проблеми и затруднения в концентрацията.

Влияе негативно върху начина и качество на живот

И все пак – какво точно предствлява акустичният шум, който така силно и категорично влияе върху начина и качеството ни на живот?

Това са вид вибрации, предавани през въздуха, които имат свойството да преминават през стените и да достигат до слуха на намиращите се в съседните помещения хора.

За разлика от ударния шум , акустичният шум не е свързан с директното динамично въздействие на някакво тяло върху пода или стените на сградата.

Той не се пренася чрез вибрации на цялата конструкция, а само чрез въздушни такива, поради което се разпростира най-много до съседните стаи.

Акустичен шум се пренася по въздуха през стени и тавани

Акустичният шум се пренася най-вече през стените на помещенията, докато ударният – през пода и респективно тавана на сградата.

Това е и причина различните видове изолации срещу ударен и акустичен шум да се поставят съответно на адекватните за това места.

Акустичният шум, с който е замърсено ежедневието ни, потенциално може да се появи от две места – от съседните стаи на самата сграда, в която се намираме, и от външната среда.

В първия случай ние чуваме човешки гласове, музика, телевизионни предавания, кучешки лай или звуци от елетрически устройства.

Във втория – трафик, клаксони, викове или просто постоянен, монотонен градски шум.

Независимо дали живеем, или работим в сграда, която не е надлежно шумоизолирана срещу такива дразнители, това рано или късно започва да рефлектира както върху качеството ни на живот, така и върху представянето ни на работното място.

Система за шумоизолация може да редуцира значително нивата на акустичен шум

На фона на редицата налични научни проучвания, както и на личния и непосредствен опит на повечето съвременни хора, на звукоизолация против акустичен шум все по-рядко се гледа като на допълнителен лукс.

Тя бавно и сигурно се превръща в абсолютна необходимост, както за всеки уважаващ себе си строител и строителен предприемач, така и за инвеститорите и купувачите на жилищни и офис сгради.

Поставянето на качествена и надеждна изолация срещу акустичен шум, заедно с поставянето на добра термична изолация, са двата основни фактора, които определят стойността и класата на съвременните сгради.

Те определят разликата между аматьорското и нискобюджетно строителство и високопрофесионалното такова, което се съобразява както със съвременните насоки в законодателен план, така и с научните достижения на нашия век, които имат силата да направят живота ни по-приятен и по-спокоен.

Заключение

Изолирането срещу акустичен шум е смислена инвестиция във всяка една сграда, независимо от предназначението, което тя предстои да има.

То спомага за запазване на личното пространство и относителната независимост на семействата в жилищните сгради, повишава стандартите и качеството на работната среда в офис помещенията и подсигурява по-здравословни нива на шумово замърсяване за работещите в различни складове, производствени фабрики и заводи.

Шумоизолирането е абсолютно задължително и в сгради, които се ползват за временно отсядане – хотели, общежития, спа центрове и курортни къщи за гости, където посетителите по презумпция се нуждаят именно от тишина, спокойствие и уединение.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email