Как да подготвим бюджет за ремонт на покриви – за фасилити мениджъри

Как да подготвим бюджет за ремонт на покриви – за фасилити мениджъри

Съдържание

бюджет за ремонт на покриви

Как трябва фасилити мениджърите да подготвят бюджет за ремонт на покриви?

Пред мениджърите стоят 3 основни въпроса:

  • Дали да направят козметични поправки?
  • Дали да направят частичен ремонт на покрива?
  • Дали да подменят изцяло покривната система?

Всеки покрив е различен и изисква оценка и анализ за определяне на състоянието. На базата на тази оценка могат да се определят неоходимите разходи и да се пристъпи към приемане на бюджет и процеса на взимане на решения.

Преди всичко трябва да определите вашия хоризонт. Какво бихте желали от покрива си и какъв е бюджета Ви? Как можете да удължите живота на покрива си и да намалите разходите по него?

Тази дискусия има за цел да подпомогне фасилити мениджърите в тяхната работа и в процеса на вземане на решения относно ремонт или реконструкция на покривни системи.

РАЗБЕРЕТЕ ОПЦИИТЕ СИ

Ако прецените да замените покрива си трябва да анализирате колко ще струва новия, както и тоталната инвестиция за покрива през продължителността на живота му. Задайте си тези въпроси и ги обсъдете с компания специализирана в ремонт на покриви и хидроизолции, за да разберете всички опции.

  • Какво е най–добро за покрива, във връзка с климата и бюджета ми?
  • Какво искам от покрива си, освен да няма течове?
  • Да подготвя бюджет за една година или за повече?
  • Искам ли енергоспестовни решения (подобрени R-values), решения за дневната светлина (намалява сметките за ток) и/или подобрения в сигурността?
  • Каква операция, обслужване или продукт е под покрива ми? Решения за продукта и инсталацията се правят различно за покриви над плантации или болници например.
  • Кои три неща са най важни за новия ми покрив, освен цена? (Материали, производителя на продукта, време, замърсяване, поддръжка, изискванията за безопасност на предприемача, връщане на инвестиция, ефективността на енергията или други опасения например.)
  • Каква е стойността на покривната система в дългосрочен план, а не базирано на цена?

Ремонта на покриви и подготовката и приемането на необходимия бюджет е голямо предизвикателство за фасилити мениджърите. Тъй като става въпрос за специализирана дейност е добре да имате външна подкрепа. Намерете специализирана компания с опитни специалисти, на които вярвате и задавайте много въпроси. Това би ви помогнало при подготовката на бюджета за ремонт на покриви. Правилното определяне на целите и доброто изпълнение на всяка фаза определя дълголетието на покривните системи.