SBS полимер-битумни мембрани

SBS полимер-битумни мембрани

Съдържание

В началото на 70-те години на 20-ти век произвежданите еластични полимери с термопластични свойства, като кополимерът стирен-бутадиен, били полимеризирани по специална технология до получаване на  стирен-бутадиен-стирен (SBS). При този процес, вериги от полибутадиен с еластични свойства се разклоняват от блокове полистирен с пластични свойства.

styren-butadien-scheme

Полученият полимер има ясно определена точка на омекване (80оС) и това го прави подходящ за употреба в производството на пластмасови изделия. Производството на полимера е по-просто, по-бързо, по-евтино, отколкото каучуковите материали и не изисква вулканизация.

SBS

Когато тези нови полимери се използват за модифициране на дестилиран битум, било установено, че те създават продукт, който има добра еластичност и гъвкавост при ниски температури и добра устойчивост на топлина. Впоследствие, SBS битум технология за създаване на битумни покривни мушами за първи път е разработена във Франция, но служела само за подобряване на традиционните листове, които продължавали да бъдат използвани с горещ оксидиран битум.

sbs-bolck-copolymer-800

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email