Как да увеличите живота на асфалтова настилка с 300 % с геокомпозити Polyfelt PGM

Как да увеличите живота на асфалтова настилка с 300 % с геокомпозити Polyfelt PGM

Съдържание

Как да увеличите живота на асфалтова настилка

Polyfelt PGM G е високоякостен геокомпозит за локализиране и предотвратяване образуването на рефлектиращи (отразяващи) пукнатини за асфалтови настилки. Материалът е производство на TenCate Polyfelt, който е световен лидер с над 30 години в производството на геотекстил и геосинтетични материали за инфраструктурното строителство.

Polyfelt PGM е оригинален и икономичен начин за ремонт на напукани пътни повърхности. Специално разработен, за да удължава до 3 пъти живота на пътната настилка, както и да забавя появяването на рефлектиращото пропукване в поправения слой.

Как да увеличите живота на асфалтова настилка с 300 % с геокомпозити Polyfelt PGM

Използвайки Polyfelt PGM технологията значително се увеличават интервалите от време между две необходими рехабилитации на настилката, като се удължава нейния експлоатационен период и по този начин се спестяват средства от поддръжката. Ефективността на поддръжката и увеличения експлоатационен период на пътната настилка се осигуряват от армиращия ефект на високоякостните стъклени влакна, комбиниран със запечатващия и слепващия ефект на нетъкания геотекстил.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки

Съществуващо положение

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Участък обработен по стандартна технология без PGM G

 

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Участък при който е използвана PGM G технология

Доброто състояние на пътища в страната е предпоставка за икономическо развитие. Постоянно нарастващият трафик и увеличението на осовите натоварвания налагат високи изисквания към пътните настилки:

 • Увеличение на осовите натоварвания
 • Съвместимост с екологичните и хигиенни изисквания
 • Безопасност на движението
 • Ниски разходи при строителство
 • Ниски разходи при поддръжка
 • Дълъг живот на експлоатация

 

Изборът на решение за пукнатиноразсейване при полагане на нови асфалтови пластове върху стари пластове е свързано не само с избора на материал, а също и с избора на цялостна технология с доказана във времето ефективност.

 

Тази технология включва указания за полагане и се дефинира накратко със следните етапи:

 1. Подготовка на повърхността.
 2. Доставка и полагане на битумна емулсия.
 3. Доставка и полагане на пукнатиноразсейващ материал.

Как изглежда рехабилитация с геокомпозит PGM-G  и полагане на нова асфалтова настилка

PGM геокомпозит

рехабилитация с геокомпозит PGM-G   Асфалтобетонът може да понесе опънни напрежения само в определена минимална степен. Затова и животът на новоположени асфалтови покрития върху напукани стари такива е доста кратък. Наличието на междинен слой от PGM-G  между отделните пластове намалява опънните и срязващите напрежения в тях и така забавя разпространението на пукнатини.

PGM геокомпозит
Опънни напрежения

 

Видове геосинтетични материали и критерии за тяхното прилагане като междинни слоеве

1 . Геотекстили – нетъкани геотекстили (примерно TenCate Polyfelt PGM 14) направени от синтетични влакна, които не попиват вода. Те са прикрепени едно към друго чисто механично чрез иглонабиване.

Химично или термослепени геотекстили не са подходящи за това приложение заради слабото им попиване на битум.

 

Функция, която изпълняват Геотекстилите:

– За да забавят образуването на рефлекторни (огледални) пукнатини в новоположените пластове като намалят възможността за хоризонтална деформируемост.

–  За да запечатат долните слоеве срещу проникването на атмосферни води и кислород (тази функция се дължи на импрегнирания битум в структурата на геотекстила)

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Пукнатиноразсейване

 

PGM геокомпозит
Запечатване
 1. Геомрежи от пресовани и изтеглени синтетични листове и мрежи от многонишкови влакна които се пресичат по надлъжно и напречно направление под прав ъгъл. Нишките се произвеждат от полимерни, стъклени влакна или от галванизирани стоманени телове.

Функциите, които изпълняват Геомрежите:

–  Да увеличат якостта на опън на асфалтовия пласт.

– Да поемат хоризонталните опънни напрежения независимо от еластичността на битума.

PGM геокомпозит
Армиране

Армировъчния ефект може да бъде постигнат само при оптималнини условия за слепване между пластовете и при ниско удължение на геомрежата. При ниска температура битумът се напуква при относително удължение около 0,1-2% (в зависимост от неговият вискозитет). Поради тази причина за добра ефективност е необходимо армировката да поема високи опънни напрежения при ниско удължение (<3%).

3. Геокомпозитите се състоят от нетъкан геотекстил, към който са прикрепени други геосинтетични влакна (TenCate Polyfelt PGM-G = нетъкан готекстил + стъклени нишки).

Функциите, които изпълняват Геокомпозитите :

те изпълняват едновременно функциите на геотекстилите и геомрежите за настилки:

PGM геокомпозит
Запечатване – Армиране- Пукнатиноразсейване

 

Междинни слоеве, забавящи пукнатинообразуването

 • Поемащ усилия междинен слой = Междинен слой състоящ се от високоеластичен топлоположен битум.

Върху този междинен слой се полага с асфалтополагач износоустойчивият пласт.

 • Поемаща усилия мембрана – този мембранен слой има същата задача както поемащия усилия междинен слой. Разликата е, че вместо полагането на износоустойчив пласт отгоре се прави повърхностна обработка с камъчета.
PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Повърхностна обработка с камъчета

 

 • Геосинтетични междинни слоеве (фабрично произведени)

– Геотекстили за настилки (TenCate Polyfelt PGM)

– Геокомпозити за настилки (TenCate Polyfelt PGM-G)

– Пресовани и изтеглени геомрежи (полимерни)

– Тъкани геотекстили и мрежи (полимерни, стъклени или стоманениl)

– Армировъчни фибри вложени на място в асфалтовата смес (полимерни или стоманени)

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Положен геосинтетичен междинен слой

 

Характеристики и предимства

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Якост на опън

Диаграмата усилия-деформации на PGM & PGM-G показва, че напреженията при полагане са безпроблемно поети от материала и че е възможно полагането по криви без гънки. Опънната якост и непрекъснатите влакна на polyfelt.PGM също така осигуряват добра устойчивост на повреди от преминаващи върху продукта превозни средства. Потеглящите или спиращите камиони няма да повредят  продукта polyfelt.PGM,  ако е положен правилно.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Рехабилитация на асфалтов път
PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Рехабилитация на асфалтова настилка

 

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Запечатване

Импрегнираните с битум продукти PGM & PGM-G предотвратяват проникването на атмосферни води и кислород в по-долните пластове на пътната конструкция. Тестовете показват, че поради високото задържано количество на битума от геотекстила, запечатващия ефект се запазва дори и при високи налягания.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Полагане на битумна емулсия

 

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Полагане на геокомпозит за асфалтови настилки PGM-G

Поемане на напреженията

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Пукнатиноразсейване

Разликата в напрежения между основата и новоположения пласт (асфалтобетон или повърхностна обработка) се намалява от напоения с битум PGM & PGM-G. Разпространението на пукнатини и прехвърлянето им от основата към новия пласт се намаляват значително и  предотвратяват.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Полагане на асфалт директно върху геокомпозита

Слепване

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Слепване

Доброто качество на битума и лесното прилепване на PGM & PGM-G към неравни основи гарантира отлично, равномерна адхезия между отделните пластове (стара настилка – polyfelt.PGM – нова настилка). Ефектът на слепване намалява пиковете на опънните напрежения и по този начин удължава експлоатационния живот на настилката.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Машинно полагане на геокомпозит

 

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Рециклиране

Асфалтобетоновите пътни настилки, рехабилитирани с PGM & PGM-G, могат да бъдат фрезовани при необходимост. Отнетият материал може да бъде рециклиран и използван безпроблемно в асфалтови смеси. Ако се съхраняват на депо PGM & PGM-G не оказват въздействие на околната среда и не отделят никакви вредни вещества.

 

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Контрол на качеството

Производството на PGM & PGM-G е обект на строг контрол на качеството според международните стандарти. Системата за контрол на качеството на TenCate Polyfelt е сертифицирана според стандарта ISO 9001. За да не се допусне объркване с друг материал на всеки 5м по дължината на продукта се отпечатва логото “PGM“ или “PGM-G”.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Лесно полагане

С използването на устройство за полагане, PGM и PGM-G се инсталират лесно и бързо. Дори и полагането по малки завои не представлява трудност. В отделни случаи може да се наложи ръчно полагане.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Полагане на малки ролки

 

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Лесно транспортиране

Продуктите PGM & PGM-G PGM се доставят на относително леки ролки. Това означава, че могат да се полагат и при малки обекти, а ако се налага – се режат с обикновен нож.

 

Polyfelt PGM-G  е геокомпозит за армиране на настилки, той се състои от продукта PGM, служещ за основа, комбиниран с мрежа от високоякостни стъклени влакна.

Геокомпозитът Polyfelt PGM-G  съчетава високата опънна якост с доброто запечатване на основата и ограничавне на пукнатинообразуването, което геомрежите и металните мрежи не могат да осигурят.

Приложение и функции на PGM-G. Той следва да се използва в случаи, където могат да се появят опънни и срязващи напрежения:

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
Поема опънните усилия

При разширяване на съществуващи пътища: PGM-G поема опънните усилия и намаля опасността от загуба на обща устойчивост на откосите.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
При много голямо натоварване

При случаи на много голямо натоварване, примерно на самолетни писти, или при пътищи с интензивно движение.

При случаи с концентрирани натоварвания, например товарачите при добива на сол.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
При остри завои и криви

Строителство на нови пътища при слаба основа.

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
където има големи температурни разлики

При случаи, където се получават относително големи температурни разлики за кратко време (например заледен участък до друг участък огрят от слънце)

 

Характеристики и ползи на геокомпозита Polyfelt PGM-G

–    Стъклените влакна не губят от якостта си в контакт с горещ битум или асфалтова смес.

–    Стъклените влакна са химически неутрални при контакт с битум.

–    Стъклените влакна имат малка деформация при скъсване: 3 %

(деформацията при скъсване на асфалтобетона е от: 0,1 до 2 %)

–    Запечатване на пукнатините и предотратяване проникването на повърхностни води

–    Висока устойчивост при динамично натоварване

–    Забавяне на рефлектирането на пукнатините от стария в новия пласт

–    Лесно и бързо полагане – полага се по-лесно от PGM, не е необходимо предварително опъване, тъй като стъклените нишки изпъват геостила.

–    Фрезова се и се рециклира безпроблемно.

 

Кога е необходимо да се използват геокомпозити за ремонт на пътната настилка. Характеристики на повредите, кои са причините и как се поправят.

Необходима предпоставка при употребата на геосинтетичните междинни слоеве при строителството на пътища е внимателното изследване на причините за повредите по съществуващата настилка. Това изследване трябва да де състои не само от визуалното определяне на количеството на пукнатините, но и от пробиване на настилката и вземане на ядки, за да се определи дебелината на слоевете, състава на асфалтобетона и дебелината на настилката против замръзване.

 

Асфалтови настилки с дефекти

Дефектите по асфалтобетонните повърхности могат да се класифицират в следните категотии:

 1. пукнатини
 2. загуба на материал
 3. неравности
 4. недостатъчна грапавост

Пукнатини

PGM геокомпозит за асфалтови настилки

хоризонтални преместванияПукнатини, причинени главно от хоризонтални премествания поради температурни разширения, могат да се появят в следните форми:

a) Пукнатини в надлъжна или напречна посока по асфалтобетонни повърхности с недостатъчно количество битумен свързващ материал, или с много твърд или стар битумен свързващ материал върху неподатлива на деформации основа с добра носимоспособност.

b) Разпространение на пукнатини:

– над напукани и стабилизирани с цимент основи или усилени основи с много голяма коравина,

– над напукани биндерни или основни пластове,

– над фуги или спойки на биндерни или основни пластове,

– над изкопани и после засипани канали и траншеи,

– над фуги при покрити с асфалтобетон бетонови настилки.

c) Отваряне на надлъжни и напречни пукнатини

При пукнатини, причинени от хоризонтални премествания, трябва да се ограничи влиянието им върху новоположения пласт. За тази цел са подходящи импрегнираните с битум геотекстили за настилки.

 

Пукнатини, причинени от вертикални премествания

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
вертикални премествания

Пукнатини, причинени главно от вертикални премествания, могат да се появят в следните форми:

a) Разпространение на пукнатини и разширяване на фуги върху бетонови повърхности и стабилизирани с цимент основи.

b) Единични или мрежовидни пукнатини при износоустойчиви покрития върху асфалтови пластове с намалена носимоспособност (например причинени от загуба или остаряване на свързващия материал и др.)

В случай на пукнатини причинени от вертикално преместване не се препоръчва употребата на геосинтетични междинни слоеве, тъй като вертикалните напрежения не могат да бъдат поети от междинния слой.

 

Пукнатини причинени от хоризонтални и вертикални премествания

PGM геокомпозит за асфалтови настилки
хоризонтални и вертикални премествания

Пукнатини, причинени от хоризонтални и вертикални премествания, могат да се образуват в следните форми:

a) Мрежовидни пукнатини по тънки асфалтови покрития над пътна конструкция с недостатъчна устойчивост на замръзване. Типичните пукнатини, причинени от понижена носимоспособност вследствие на замръзване и размразяване на пътната конструкция, имат формата на концентрични елипси.

В този случай импрегнираният с битум междинен слой намалява проникването на повърхностни води и подобрява мразоустойчивостта на конструкцията.

b) Пукнатини по направление на движението на колелата на превозните средства поради недостатъчна носеща способност на основата или поради претоварване на пътната конструкция.

В този случай употребата на геосинтетични междинни слоеве не се препоръчва, защото носещата способност на пътната конструкция на може да бъде повишена.

 

Едни от причините за поява на пукнатини:

Единични пукнатини Свлачища, слягания, деформации от ледообразуване, големи разлики в характеристиките на съседните пластове, пукнатини и разкъсвания в основата, пропуски при строителството, термични претоварвания
Алигатори пукнатини Недостатъчна носеща способност на долните пластове, недостатъчна дебелина на асфалтовия слой, некачествени строителни материали, пропуски при строителството, остаряване и амортизация на конструкцията, недобро слепване на пластовете
Отваряне на фуги Некачествени строителни материали, пропуски при строителството, термични претоварвания
Прорезни накъсвания Пропадане, пропуски при строителството, термични претоварвания

Цялостната рехбилитация на дефектите е само краткосрочна или средносрочна мярка. Премахването на причините заедно с ремонта на дефектите са дългосрочни мерки, които трябва да бъдат предпочетени от техническа и икономическа гледна точка.

При ремонта на единични или мрежовидни пукнатини, отворени фуги или прорези употребата на геотекстилен междинен слой е препоръчителна в следните случаи:

– недостатъчно качество на битума поради стареене и умора

– термично претоварване на асфалтовия пласт

– рефлекторни (огледално прехвърлени) пукнатини от по-долните пластове

– недостатъчна носимоспособност на по-долните пластове поради навлизане на дъждовна вода

 

Ако имате някакви въпроси относно геокомпозитите за асфалтови настилки, или какъвто и да е друг въпрос, не се притеснявайте да го зададете.

Ще отговорим възможно най-бързо.

Можете да поръчате Polyfelt PGM- G в нашия онлайн магазин тук.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »