Как се постига топлинен комфорт при Пасивните къщи

Как се постига топлинен комфорт при Пасивните къщи

Съдържание

Thermal effectiveness in a passive house

Човек винаги се стреми към създаване на термично комфортна среда. Това е отразено в изграждане на традиции по целия свят – от древна история до наши дни. Днес, създавайки термично комфортна среда все още е един от най-важните параметри, които се имат в предвид при проектирането сгради.

Но какво точно е топлинен комфорт? Той е дефиниран в стандарта ISO 7730 – “Това състояние на ума, което изразява задоволство от топлинна среда”

Топлинният комфорт е много важен аспект на конструкцията на сградата и оценката. Глобално изискване е да се намали потреблението на енергия, което води до изграждането на ниско енергийни сгради.

Безплатна консултация

Топлинен комфорт се постига в максимална степен чрез пасивни мерки (топлоизолация, топлинно възстановяване, пасивно използване на слънчевата енергия и вътрешни източници на топлина)

Следните съображения помагат да се хвърли светлина върху тава „Как се постига топлинен комфорт при Пасивните къщи?“:

1. Всички въздухонепроницаеми сгради (всяка ниско-енергийна сграда трябва да бъде въздухонепроницаема), с изключение на тези, в така наречените “щастливи” климати, изискват използването на ефективна вентилационна система. В Пасивните Къщи тази система може да се използва и за отопление, без необходимостта от допълнителни въздуховоди, спомагателни вентилатори и т.н.

2. Тази концепция дава възможност за изграждане на къщи, оборудвани с високо ефективна система за рециркулация на топлината на много достъпна цена. Обикновено това е доста трудно да се направи, тъй като системата за вентилация струва точно толкова, колкото една отоплителна система – двойна инвестиция, която едва ли се отплаща. Пътя, по-който трябва да тръгнете, включва съкращаване на една от двете системи: или на вентилационната система, например чрез инсталиране само изпускателна система; в този случай сградата ще се превърне в ниско-енергийна къща с конвенционалното отопление; или на отоплителната система с помощта на системата за вентилация за отопление, като в този случай сградата ще се превърне в Пасивна Къща.

3. Тази концепция за отопление автоматично предполага изключително ниска консумация на енергия. Това се получава, като се използва свеж вентилационен въздух за отопление, без допълнителна отоплителна система (работи в случаите на сгради с много ниски нетни загуби на топлина). Това изисква отлична топлоизолация и въздухонепроницаемост на сградата – особено в студен климат, за да се поддържа желаната топлината вътре в сградата. А при горещ климат, за да се запази нежелана топлина да проникне отвън-навътре. Изчисляването на енергийния баланс ще помогне да се определи дебелината на топлоизолация, която ще се изисква за дадена сграда и климат.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email