Как пасивните къщи могат да променят живота на хората

Как пасивните къщи могат да променят живота на хората

Съдържание

Passivhaus

Пасивни къщи (Passivhaus) е най-ефективният енергиен стандарт в световен мащаб. Чрез него се достига до 90 % редуциране на енергийните разходи на сградата, сравнено със законови изисквания. В основата на концепцията стои задължението на целия екип по реализирането на сградата да следят внимателно как се проектират, детайлизират и изпълняват всички дейности, касаещи този процес, и по-точно съобразени с и подчинени на идеята за ефективно използване на енергията, без никакво разхищение. Самият стандарт не е сложен, но естествено изисква усилия за прилагането му.

Но защо е необходимо да се полагат усилия разбирането и внедряването му?

Най-общо причините са три, гравитиращи около една, която включва един тревожен факт: 40 % от въглеродните емисии се падат на енергийно неефективния сграден фонд – изграждане и експлоатация. Оттук и първата, основна причина:

Климатичните промени

Факт е, че те съществуват. Теоретизиране на това, дали е голяма или малка вероятността в резултат да се случи екологична катастрофа или простото изчакване да се разбере, едва ли е рационално решение. А и в светлината на изчерпващите се запаси от фосилни горива, е очевидно, че възприемането на енергийно-ефективни нагласи и поведение е повече от разумно. Така че стъпка по посока на стандарт като Passivhaus ще окаже съществено влияние върху снижаване на въглеродните емисии, а оттам и върху климатичните промени. Колкото по-голям е броят на проектантите и изпълнителите на Пасивни къщи, толкова благотворния ефект върху природа и климат (оттам и върху човечеството) ще е по-осезаем. „Да направим света по-добро място за живеене“ е кауза, която в този случай е реална и изпълнима. Това ни отвежда  до втората причина:

Безплатна консултация

Действия, които имат значение

Климатичните промени засягат всички. Това е огромен проблем, който изисква дългосрочни, целенасочени, конкретни усилия на цели индустрии и държави. Напълно е възможно поради големия му мащаб, мнозина да не предприемат нищо, решавайки, че последствията са малко вероятни, няма да ги засегнат или са отдалечени във времето. Възможно е и се случват отделни спорадични действия или малки промени в начина на живот и поведението на други, но без да оказват нужното влияние върху решаването на проблема, а по-скоро са продиктувани с цел успокоение на съвестта. Изграждането на Пасивни къщи, обаче, има огромно значение за решението и повлиява на климатичните промени. Конкретните действия в тази насока ще допринесат съществено за постигане на целта – контрол на глобалното затопляне. Цел записана в редица нормативни документи като отговор на климатичните промени. Така  стигнахме до третата причина:

Узаконяване на строителни стандарти

След Парижкото споразумение за контрол на глобалното затопляне и факта за споменатите 40 % въглеродни емисии причинени от сградния фонд, в редица нормативни документи на ЕС навлязоха редица по-сериозни изисквания свързани с енергийната ефективност на сградите. Целта е превръщане на старите и изграждане на нови сгради с почти нулево потребление на енергия, като освен това голям процент от необходимата сградна енергия идва от ВЕИ, включително и такава добита от ВЕИ на място. Редица други страни залагат подобни изисквания и в собственото си законодателство. Независимо дали се цели сгради с нулево или почти нулево потребление на енергия, Пасивните къщи отговарят напълно на всички изисквания. Освен това двадесет и петте години (откакто е създаден стандарта) опит показва, че са ефективен и надежден начин за редуциране на енергийните разходи.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email