Как пасивните къщи могат да променят живота на хората

Как пасивните къщи могат да променят живота на хората

Съдържание

Passivhaus

Пасивни къщи (Passivhaus) е най-ефективният енергиен стандарт в световен мащаб. Чрез него се достига до 90 % редуциране на енергийните разходи на сградата, сравнено със законови изисквания. В основата на концепцията стои задължението на целия екип по реализирането на сградата да следят внимателно как се проектират, детайлизират и изпълняват всички дейности, касаещи този процес, и по-точно съобразени с и подчинени на идеята за ефективно използване на енергията, без никакво разхищение. Самият стандарт не е сложен, но естествено изисква усилия за прилагането му.

Но защо е необходимо да се полагат усилия разбирането и внедряването му?

Най-общо причините са три, гравитиращи около една, която включва един тревожен факт: 40 % от въглеродните емисии се падат на енергийно неефективния сграден фонд – изграждане и експлоатация. Оттук и първата, основна причина:

Климатичните промени

Факт е, че те съществуват. Теоретизиране на това, дали е голяма или малка вероятността в резултат да се случи екологична катастрофа или простото изчакване да се разбере, едва ли е рационално решение. А и в светлината на изчерпващите се запаси от фосилни горива, е очевидно, че възприемането на енергийно-ефективни нагласи и поведение е повече от разумно. Така че стъпка по посока на стандарт като Passivhaus ще окаже съществено влияние върху снижаване на въглеродните емисии, а оттам и върху климатичните промени. Колкото по-голям е броят на проектантите и изпълнителите на Пасивни къщи, толкова благотворния ефект върху природа и климат (оттам и върху човечеството) ще е по-осезаем. „Да направим света по-добро място за живеене“ е кауза, която в този случай е реална и изпълнима. Това ни отвежда  до втората причина:

Безплатна консултация

Действия, които имат значение

Климатичните промени засягат всички. Това е огромен проблем, който изисква дългосрочни, целенасочени, конкретни усилия на цели индустрии и държави. Напълно е възможно поради големия му мащаб, мнозина да не предприемат нищо, решавайки, че последствията са малко вероятни, няма да ги засегнат или са отдалечени във времето. Възможно е и се случват отделни спорадични действия или малки промени в начина на живот и поведението на други, но без да оказват нужното влияние върху решаването на проблема, а по-скоро са продиктувани с цел успокоение на съвестта. Изграждането на Пасивни къщи, обаче, има огромно значение за решението и повлиява на климатичните промени. Конкретните действия в тази насока ще допринесат съществено за постигане на целта – контрол на глобалното затопляне. Цел записана в редица нормативни документи като отговор на климатичните промени. Така  стигнахме до третата причина:

Узаконяване на строителни стандарти

След Парижкото споразумение за контрол на глобалното затопляне и факта за споменатите 40 % въглеродни емисии причинени от сградния фонд, в редица нормативни документи на ЕС навлязоха редица по-сериозни изисквания свързани с енергийната ефективност на сградите. Целта е превръщане на старите и изграждане на нови сгради с почти нулево потребление на енергия, като освен това голям процент от необходимата сградна енергия идва от ВЕИ, включително и такава добита от ВЕИ на място. Редица други страни залагат подобни изисквания и в собственото си законодателство. Независимо дали се цели сгради с нулево или почти нулево потребление на енергия, Пасивните къщи отговарят напълно на всички изисквания. Освен това двадесет и петте години (откакто е създаден стандарта) опит показва, че са ефективен и надежден начин за редуциране на енергийните разходи.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »