Кога е най-подходящото време за поддръжка на покрив

Кога е най-подходящото време за поддръжка на покрив

Съдържание

Ремонт на покрив с битумни хидроизолации

Покривът е това, което предпазва сградата и нейните обитатели от неблагоприятни климатични условия (без да омаловажаваме ролята на стените, но те са метафора за друго) – все пак иманентна човешка черта е и стремеж към „покрив над главите си“.

Така или иначе той е конструктивния елемент от сградата, а монтираната хидроизолационна система е натоварена с функцията да възпира и отвежда атмосферната вода, подложена на сурови климатични условия – температурни амплитуди, УВ-лъчи, градушка, вятър, сняг, лед – и това се отнася в пълна степен за откритите покриви.

Качествените материалите увеличават експлоатационния живот на покрива

Качествените материали използвани при коректно изпълнена хидроизолационна система  понасят по-добре тези условия и изпълняват функциите си за по-дълъг период от време.

Но така както и, да речем, най-добрия автомобил се нуждае от периодичен преглед и поддръжка, така и всяка хидроизолационна система се нуждае от такива, с презумпцията, че каквито и нарушения или възможни проблеми да се появят в нея, те ще бъдат забелязани навреме и отстранени, преди да са се задълбочили.

Превантивната подрръжка на покрива спестява време и пари

И както при аналогията с автомобила, по този начин ще бъдат спестени време и средства, които иначе биха били необходими, ако не се извършва подобна проверка и поддръжка, а нещата са оставени на милостта на съдбата.

Рискът от нарушения във водонепропускливостта е толкова по-голям колкото по-стара е покривната система и/или се проявят едно от онези по-необичайни климатични събития – ураганен вятър или едър град напр.

След подобни събития е необходимо веднага да се направи оглед и проверка на хидроизолация на покрив и да се отстранят реални или потенциални проблеми.

Проверки и почистване на хидроизолация на покрив е добре да се извършват и преди есенно-зимния период с цел подготовката ѝ за същия, както и след него, в случаи че са се проявили или е възможно да се проявят проблеми, нарушения, износване на компоненти на покривна система.

За всеки е ясно, че цената на подобна поддръжка е в пъти по-ниска от цената, която биха платили живущите в подпокривните пространства – от една страна са времето и средствата за ремонт на покрив, на помещенията са значителни, а от друга – неприятното усещане, когато покривът тече, макар и неизмеримо в пари, изобщо не е за пренебрегване.

Оглед и оценка на състоянието на покрива ви е най-малкото, което можете да направите или това е първата стъпка към рационалния избор и превенция.

Защото „да имаш покрив над главата си“ е от съществено значение, когато напълно изпълнява функцията си, нали?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email