Кога PVC е по-добре от битум

Кога PVC е по-добре от битум

Съдържание

PVC hydro isolation system

Всяка ситуация и конкретни условия и обстоятелства определят коя е подходящата хидроизолационна система, която да се проектира и изпълни, така че да се постигнат желаните цели. При хидроизолирането в основи целта е водонепропускливост през целия експлоатационен срок на сградата. В този смисъл няма най-добра система, а адекватно проектираната и изпълнена.

Полимер-битумните мембрани много често са предпочитани като хидроизолация в основи – те са надеждни, сигурни, газопламъчното залепване е донякъде интуитивно, следователно се възприема и усвоява по-лесно. Има случаи, обаче, когато приложението им е неподходящо – повърхността върху която ще се полагат е твърде неравна, няма възможност да се подсигури достатъчно място между сутеренните стени и стените на изкопа. В този случаи по-подходящо е използване на PVC хидроизолационни мембрани за основи.

Download free manual book

Този вид мембрани са хомогенни, т.е. без армировка, произведени от смес на поливинилхлорид с пластификатори, оцветители и други добавки, като съотношението и вида им е определящо за здравината, гъвкавостта и сигурността на шевовете. Излишно е да казвам, че формулата е претърпяла изменения с цел подобрение на характеристиките. Познати от седемдесетте, тези мембрани се използват широко в хидроизолационните дейности. Един от първите производители, които успяват да ги наложат като сигурно средство за постигане водонепропускливост е италианският FLAG, който само с цената на непрекъснати изследвания и разработки може да предложи продукт с необходимите качества.

Другото предимство на PVC системите е, че цялата хидроизолирана площ може да бъде разделена на части чрез водоспиращи ленти и с помощта на няколко допълнителни елемента да се осигури възможност за ремонт и възстановяване на водонепропускливостта, в случаи че последната се наруши в последствие.

Подобна система ще бъде изпълнена на един от новите проекти на Изоматех Инженеринг. Мембраната, която ще се използва е FLAGON BSL 2.0 mm, неведнъж доказала се като подходяща и сигурна защита.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email