Кога PVC е по-добре от битум

Кога PVC е по-добре от битум

Съдържание

PVC hydro isolation system

Всяка ситуация и конкретни условия и обстоятелства определят коя е подходящата хидроизолационна система, която да се проектира и изпълни, така че да се постигнат желаните цели. При хидроизолирането в основи целта е водонепропускливост през целия експлоатационен срок на сградата. В този смисъл няма най-добра система, а адекватно проектираната и изпълнена.

Полимер-битумните мембрани много често са предпочитани като хидроизолация в основи – те са надеждни, сигурни, газопламъчното залепване е донякъде интуитивно, следователно се възприема и усвоява по-лесно. Има случаи, обаче, когато приложението им е неподходящо – повърхността върху която ще се полагат е твърде неравна, няма възможност да се подсигури достатъчно място между сутеренните стени и стените на изкопа. В този случаи по-подходящо е използване на PVC хидроизолационни мембрани за основи.

Download free manual book

Този вид мембрани са хомогенни, т.е. без армировка, произведени от смес на поливинилхлорид с пластификатори, оцветители и други добавки, като съотношението и вида им е определящо за здравината, гъвкавостта и сигурността на шевовете. Излишно е да казвам, че формулата е претърпяла изменения с цел подобрение на характеристиките. Познати от седемдесетте, тези мембрани се използват широко в хидроизолационните дейности. Един от първите производители, които успяват да ги наложат като сигурно средство за постигане водонепропускливост е италианският FLAG, който само с цената на непрекъснати изследвания и разработки може да предложи продукт с необходимите качества.

Другото предимство на PVC системите е, че цялата хидроизолирана площ може да бъде разделена на части чрез водоспиращи ленти и с помощта на няколко допълнителни елемента да се осигури възможност за ремонт и възстановяване на водонепропускливостта, в случаи че последната се наруши в последствие.

Подобна система ще бъде изпълнена на един от новите проекти на Изоматех Инженеринг. Мембраната, която ще се използва е FLAGON BSL 2.0 mm, неведнъж доказала се като подходяща и сигурна защита.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »