Тестване на хидроизолационни системи и контролни процедури

Тестване на хидроизолационни системи и контролни процедури

Съдържание

Гаранция за изпълнение

Има определени изисквания за техническите лица, отговарящи за полагането на хидроизолационни мембрани. Те трябва да са обучени и да имат издаден сертификат от производител на синтетични мембрани, в който да е обявена определената квалификация за полагане на ТРО и/или PVC хидроизолационни мембрани с помощта на ръчни и/ или автоматични машини за заваряване.

Първата контролна процедура на обект с хидроизолационна система със синтетични мембрани е:

  • Визуалната проверка, тя представлява – проверка на повърхността за полагане на хидроизолационната система. За да се счете една повърхност за годна за полагане на хидроизолации, тя трябва да е гладка, без остри предмети, които биха могли да пробият хидроизолационната мембрана, както и без замърсители (маслени продукти и др.).

Всеки един остър ръб или неравност, трябва да бъде изравнен.

Метод на проверка на „двоен” роботизиран шев при изпълнение на PVC хидроизолационни мембрани за подземно строителство

Подготвителна работа – полагане на хидроизолацията:

Хидроизолационният слой се полага свободно върху защитния слой геотекстил като всяко следващо руло се полага със застъпване от около 100 мм, по дължина и ширина. Заваряването се осъществява механизирано, с робот, който изпълнява двоен шев (това представлява шев с каналче)

Важното при тестването на такъв тип шевове е в двата края двойният шев (канала), да е залепен. Това може да се гарантира или чрез залепване на допълнително парче хидроизолация, или от застъпването на следващото платно синтетична мембрана.

За оптимален резултат при заваряването на PVC мембраните е необходимо температурата на излизащия въздух да бъде постоянна и съобразена с метеорологичните условията, както и скоростта на машината.

Как става реалното изпитване на двойния „роботизиран“ шев:

В разстоянието между двата шева, се вкарва метална игла, която нагнетява въздух в незалепеното пространство (каналчето). Изчаква се докато цялата дължина на шева се запълни с въздух и се издуе. Необходимо е налягането да достигне 2 бара, след което подаването на въздух се прекратява. Отчитаме начално време на започване, на изпитването.

Изчаква се за период от 10 мин. и отново се проверява налягането, което трябва да е в интервала 1,6-2,0 бара. В този случай изпитването се смята за успешно.

Много важно е да се има в предвид, че температурата на околната среда, оказва огромно влияние, не само при полагането на хидроизолационните мембрани, но и при самото тестване. При температура на околната среда под +5°C, проверката не може да се извърши, поради намаляване еластичността на материала и загуби в налягането. Тогава проверката се осъществява като при единичен шев.

След приключване на теста, иглата се изважда, двата пласта на мебраната, в зоната на отвора, се заваряват с пистолет за топъл въздух и отгоре му, се залепва усилващо парче, от същия материал. Парчето трябва да има минимум 12см. широчина.

 

Изпитване на единичен „роботизиран“ или „ръчен“ шев – Безразрушителен метод на проверка:

След полагане и заваряване на платната се преминава към проверка на шева. Тя се прави с помощта на инструмент за проверка на шевове или метално, заострено шило. С острия край на инструмента се преминава по дължината на шева, оказвайки се лека натиск, на ъгъла образуван от основното и застъпващото руло, както е показано на снимката.

 

В случай, че проверяващия инструмент навлезе между двата слоя, се оказва по-голям натиск, за да се провери големината на незаварената площ, като същевременно се внимава да не се пробие умишлено мембраната. След установяване на големината на незаварения участък, се заварява повторно ръчно, като преди се почиства или се отрязва кръгло или елипсовидно парче, чиито габарити трябва да бъдат поне с 10-15см по-големи от контура на дефектната заварка. Парчето се заварява с горещ въздух към основата. Размера на незаварения участък определя и метода коригиране: само чрез заварка или чрез усилване с парче.

Преминава се към проверка на останалата дължина от заваръчния шев и отстраняване на дефекти.

 

Изпитване на „ Т “връзки (единичен шев )– Безразрушителен метод на проверка чрез вакуумна камбана:

Хидроизолационният слой се полага свободно върху защитния слой геотекстил като всяко следващо руло се полага със застъпване от около 100 мм, по дължина и ширина.

Заваряването на две съседни рула, може да се осъществи автоматично, посредством робот за извършване на шевове. Такава машина може да бъде „Varimat Leister”.

За оптимален резултат при заваряване на мембраните е необходимо температурата на излизащия въздух и скоростта на предвижване на робота, да бъде съобразени с климатичните условия (влажност, температура на въздуха и др.).

Изпитване :

В процеса на работа е възможно случайно нараняване на мембраната. Когато имаме съмнение за целостта й надеждността на заварката в определени участъци, въпросното място може да се провери с „камбана”. Барокамерата, т.е. прозрачна полусфера с гумен уплътнител по долната страна, се поставя върху въпросното място от мембраната, като преди това бива полята със сапунена вода, така че да образува тънък филм над мембраната. Въздуха от камбаната се изтегля и вътре се създава вакуум, при което мембраната се издува. В случай, че мембраната е пробита или незалепена, се забелязват образуването на мехурчета върху тънкия филм вода, причинени от навлизането на въздух през пробитото място.

Вакуум тест – най-високото ниво на тестване. (този тест е приложим единствено при изпълнена вакуумна хидроизолационна система)

Това изпитване се провежда, за да се тестват изпълнени вакуумни хидроизолационни системи,(двупластова PVC хидроизолационна система, разделни на участъци с монтиран инжекционен пакет).

Целта на тази система е, чрез създаване на  мин.кухина между двата слоя, която е възможно да се тества целостта на системата по време на работните фази и, в случай на пробив да инжектират смоли в кухината до напълването на участъка.

Тази система е приложима при подземни хидроизолационни решения, и позволява в случай на проникване на вода в участъка, както по време на изпълнение така и след няколко години да се ремонтира хидроизолацията без да се разрушават последващите слоеве.

Препоръчително е да се тества хидроизолационната система в следващите работени
фази:
– В края на изпълнение на хидроизолацията всеки един участък;

– След всяка интервенция върху хидроизолационна мембрана;

– В края на изпълнението на цялостният пакет бетонови работи над хидроизолационната система.

Този тест описва използването на вакуумна помпа оборудвана с вакуум-метър и затварящ вентил. Помпата се свързва посредством клапи и инжекционни маркучи с PVC хидроизолационната система. Те са термо-заварени за вторият пласт хидроизолационната мембрана. След
създаване на вакуум с налягане -0.50 бара се затваря клапана на вакуум-метъра, ще бъдат отчетени две стойности (V1 и V2), посочени на вакуум-метъра, едната 10 минути след друга.

За да бъде запечатан участъка (водоплътен), втората стойност трябва да бъде равна или по-ниска, отколкото на първата за максималната стойност от 0.10 бара.
Тази операция трябва да се повтори след 5 минути. Резултатът от теста ще бъдат записан в специален рапорт, който съдържа номера на сектора, клапата и човека извършил теста.

Деструктивен тест

Този тест представлява:

  • отрязване на парче около 1 см ширина  напречно на шева.
  • оказване на опън на двата края на мембраната за да се направи теста.

В случай на правилно заваряване, разкъсването следва да се случи в зоната на заваряването (шева).

Препоръчително е този метод на тестване да се прави като предварителна проверка на заваръчните точки, всеки ден, преди полагането на мембрана.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »