Хидроизолация на резервоари с PVC мембрани

Хидроизолация на резервоари с PVC мембрани

Съдържание

PVC хидроизолация на резервоар

Като собственик на имот, вие знаете, че грижата за вашия имот е важна. Едно нещо, което може да не сте обмислили все още, е как да направите хидроизолация на резервоари за вода.

За щастие има лесно и достъпно решение – PVC мембрани! Прочетете повече за  хидроизолация на водни резервоари. Надявам се, че ще ви бъде от полза при управление на вашия имот.

Резервоарът за вода е контейнер за съхранение на вода.

Резервоари се използват за осигуряване на съхранение на вода за много приложения, питейна вода, напоително земеделие, пожарогасене, селско стопанство, както за растения, така и за добитък, химическо производство, приготвяне на храна, както и за много други приложения.

 Защо имате нужда от хидроизолация на резервоари

При съвременното строителство, независимо дали става въпрос за търговски, индустриални или развлекателни сгради или пък селскостопански съоръжения, има много по-високи изисквания за съхранение на течности.

Това може да бъде питейна вода, вода за противопожарни нужди, солена вода, течности, съдържащи химически вещества, филтри и т.н.

За целта е нужно да се изградят отделни съоръжения.

Резервоарите най-често се намират в непосредствена близост до или пък са част от конструкцията на основната сграда.

Ето защо за собствениците на имоти и за строителите е важно тези конструкции да се хидроизолират, за да се гарантира, че те функционират правилно и да се гарантира продължителна експлоатация.

Друга причина е да се избегне замърсяване на почвата.

 Как да изберете правилната система

За да изберете правилните материали и система първо трябва да се запознаете с първоначалните условия и изискванията на проекта и със спецификацията на матераилите.

Едни ще бъдат изискванията при изграждане на спринклерен резервоар и съвсем други при резервоар за питейна вода.

 В зависимост от въздействията, на които са изложени, хидроизолационните системи трябва да отговарят на следните изисквания:

Водоплътен слой

На първо място системата трябва да образува водоплътен слой

Дълготрайност на системата

Второ, този слой трябва да запазва своята водоплътност за дълго време

Устойчивост на химикали

След това, в зависимост от състава на водата, хидроизолационната система трябва да е устойчива на химикали.

Надеждност

Трябва да бъде надеждна система и да може да хидроизолира съществуващи пукнатини и фуги и такива, които ще се появят в бъдеще при движение на конструкцията

Следващото нещо е системата да позволява надеждна обработка на детайли – например около тръби.

Около тези детайли идват най-често срещаните проблеми свързани с течове

Устойчивост абразия

Да бъде устойчива на абразия и вихровото движение на водата

За всеки конкретен случай може да има специфични или допълнителни изисквания, които трябва да бъдат разгледани предварително и да се подберат материали с технически характеристики, които могат да покрият тези изисквания

Каква система може да се използва за хидроизолация на резервоари за питейна вода

Питейната вода е основен продукт със съществено значение за човешкия организъм. Това изисква съхранението и евентуалната обработката да се извършва в абсолютни чисти и водоплътни съоръжения.

Хидроизолацията на резервоари и цистерни, съдържащи питейни води трябва не просто да осигури водоплътност на съоръжението за дълъг период от време, но трябва също така да бъде лесна за поддръжка и безвредна за нашето здраве

Проектни изисквания за хидроизолация на резервоари

В зависимост от въздействията, на които са изложени, хидроизолационните системи трябва да отговарят на следните изисквания:

 • устойчивост на почистващи препарати;
 • устойчивост на хлор и озон;
 • устойчивост на водорасли и микроорганизми;
 • устойчивост на хидростатично налягане;
 • гладкост на повърхността за лесно почистване;
 • да няма извличане във водата на вещества от хидроизолационнта система ;
 • да не оказват влияние върху качеството на питейната вода;
 • лесно и надеждно нанасяне и монтаж на избраната система;
 • дълготрайност на системата;
 • устойчивост срещу мека вода.

Предимства на PVC мембрани при хидроизолация на резервоари

Основните характеристики на PVC хидроизолационните системи за хидротехнически съоръжения са високи:

физико-химични показатели и издържливостта им във времето.

Тези видове работи са много специфични и е необхидаме прецизност на работата при обработка на всички детайли.

Когато говорим за продължителност на живота на хидроизолационната система трябва да се измерва в десетилетия, а не години.

PVC хидроизолации са проектирани, формулирани и произведени в съответствие със специфичните нужди на области на приложение.

Този подход гарантира оптимизиране на резултатите от всяка гледна точка:

 • механична устойчивост,
 • устойчивост на стареене,
 • гъвкавост,
 • лесна инсталация
 • и не на последно място – опазването на околната среда.

За адекватна хидроизолация на резервоари за питейна вода е от съществено значение правилното инсталиране на PVC мембрани (подготовка на стени и подове, защита, монтаж и закрепване, както и единични детайли), както и извършването на подходяща поддръжка и почистване на депозит, тъй като тези инсталации, при които не е спазена технологията на полагане или не са били поддържани правилно, могат да загубят своята водоплътност и да повлияят на състоянието на съхраняваната вода.

 Елементи на хидроизолационната система

Основните характеристиките и специфичните функции на отделните слоеве и как те се свързват в устойчива хидроизолационна система.

Основа

Това е повърхността, върху която ще бъдат положени слоевете на хидроизолационната система.

Когато говорим за резервоари за противопожарни нужди най-често основата е бетон.

Повърхността на конструктивния елемент трябва да бъде гладка и без остатъци твърди и остри предмети или недостатъци, които могат да пробият хидроизолационните слоеве.

Геотекстил

Той има защитна функция. Полага се върху повърхността на основата, като предпазва хидроизолационния слой от твърди и остри предмети, камъчета и отломки, както и от недостатъци при подготовката на основата.  Препоръчително е да се използва нетъкан геотекстил, с минимално тегло 500 g / m2. Полага се свободно с 15-20см презастъпване.

PVC мембрана за хидроизолация на резервоари

Това е същинския хидроизолационен слой, който осигурява водоплътност на системата.

Избира се подходяща мембрана според изискванията на проекта и предназначението на резервоара. Най-често това е PVC мембрана с дебелина 2мм.

В случай на проект на резервоар за питейна вода или храни, изискванията към мебраните са по-високи и техните механични и експлоатационни характеристики съответно са по-високи.

Трябва да отговарят на разпоредбите и нормативите които контролират показателите за нетоксичност.

Рондели

Ронделите са дискове от PVC, които служат за закрепване на мембраната по стените. Монтират се върху слоя от геотекстил и мембранта се закрепва за тях чрез пистолет за горещ въздух.

Механичен монтаж

За механичен монтаж се използват винтове за бетон за директен монтаж и планки.

Освен тях се използва и:

Шина за механичен монтаж

Това е метален стоманен профил с предварително перфорирани отвори. Полага се по вертикалната част на системата, в зоната на снадките.

Завършващ профил от PVC ламарина

Това е метален профил от ламарина с ламиниран слой от PVC. Използва се за завършване на системата в горната част на вертикалната повърхност. Широк е 5 см.

Допълнителни елементи, аксесоари и консумативи

При обработката на тръби и други детайли се използват също Полиуретан, метални скоби, заключващи механизми

Заключение

Хидроизолацията на резервоари е предизвикателство и изисква прецизно изпълнение и системен подход.

PVC хидроизолации са една от най-често срещаните системи за хидроизолация на резервоари.

Ако използвате тази система от 5 стъпки вие можете да изградите успешно, лесно и бързо дълготрайна и надеждна хидроизолация на резервоари.