5 Предимства на фотоволтаичните системи

5 Предимства на фотоволтаичните системи

Съдържание

поставяне на слънчеви панели

Слънчевата енергия е изобилна и повсеместна, тя е неизчерпаема. А независимо дали е слъчнево или облачно, ФВ клетки при наличие на светлина започват да работят. Част от нужната енергия е достъпна на място и в момента – няма нужда от изкопаване на каквато и да е суровина, преработка и транспорт. Всичко това е достатъчно основание да се влагат средства да се развиват соларните системи и все повече да се разчита на тях. Освен това:

1. Соларната енергия е чиста

самото й получаване не вреди по никакъв начин на природата, а от друга страна ползването й пък спомага снижаване на вредните емисии от невъзобновяемите енергийни източници.

20% отстъпка

2. Соларната система е тиха и ненатрапчива

Фотоволтаични панели произвеждат електричество без никакъв шум; отделно, обикновено се поставят на покрива, като по този начин се оползотворява пространство, което по принцип е неизползваемо, а и самите панели остават невидими отдолу, така че не се набиват на очи и не пречат. Дори самото им инсталиране не нарушава ежедневието.

3. Соларната енергия спестява средства

Производството на собствено електричество винаги снижава финансовите задължения към енергийните дружества. Възможно е частично субсидиране на първоначалната инвестиция в някои случаи. Обратното изкупуване на неизразходената слънчева енергия е най-често срещания стимул за инсталиране на соларна система.

4. Фотоволтаичните панели почти не се нуждаят от поддръжка

Създадени по принцип, за да подсигурят с енергия изкуствените сателити, където всякакъв вид поддръжка е невъзможен, е ясно, че веднъж инсталирани, те просто работят до края на експлоатационния си срок. Нямат подвижни части, не се нуждаят от регулярни технически прегледи, почистване и грижа.

5. Фотоволтаичните системи се проектират според нуждите

Независимо от сградата и потребностите от енергия, соларната система може да бъде конфигурирана така, че да ги посрещне адекватно. Необходимо е попълване на анкетна карта, чрез която се събират нужните данни, след което се изготвя и самия проект, включващ всичко, за да се изгради ФВ система.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email