5 Предимства на фотоволтаичните системи

5 Предимства на фотоволтаичните системи

Съдържание

поставяне на слънчеви панели

Слънчевата енергия е изобилна и повсеместна, тя е неизчерпаема. А независимо дали е слъчнево или облачно, ФВ клетки при наличие на светлина започват да работят. Част от нужната енергия е достъпна на място и в момента – няма нужда от изкопаване на каквато и да е суровина, преработка и транспорт. Всичко това е достатъчно основание да се влагат средства да се развиват соларните системи и все повече да се разчита на тях. Освен това:

1. Соларната енергия е чиста

самото й получаване не вреди по никакъв начин на природата, а от друга страна ползването й пък спомага снижаване на вредните емисии от невъзобновяемите енергийни източници.

20% отстъпка

2. Соларната система е тиха и ненатрапчива

Фотоволтаични панели произвеждат електричество без никакъв шум; отделно, обикновено се поставят на покрива, като по този начин се оползотворява пространство, което по принцип е неизползваемо, а и самите панели остават невидими отдолу, така че не се набиват на очи и не пречат. Дори самото им инсталиране не нарушава ежедневието.

3. Соларната енергия спестява средства

Производството на собствено електричество винаги снижава финансовите задължения към енергийните дружества. Възможно е частично субсидиране на първоначалната инвестиция в някои случаи. Обратното изкупуване на неизразходената слънчева енергия е най-често срещания стимул за инсталиране на соларна система.

4. Фотоволтаичните панели почти не се нуждаят от поддръжка

Създадени по принцип, за да подсигурят с енергия изкуствените сателити, където всякакъв вид поддръжка е невъзможен, е ясно, че веднъж инсталирани, те просто работят до края на експлоатационния си срок. Нямат подвижни части, не се нуждаят от регулярни технически прегледи, почистване и грижа.

5. Фотоволтаичните системи се проектират според нуждите

Независимо от сградата и потребностите от енергия, соларната система може да бъде конфигурирана така, че да ги посрещне адекватно. Необходимо е попълване на анкетна карта, чрез която се събират нужните данни, след което се изготвя и самия проект, включващ всичко, за да се изгради ФВ система.

 

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »