Зеленият покрив – ползите от градината над главите ни

Зеленият покрив – ползите от градината над главите ни

Съдържание

House with trees on the roof

Характерна, но нежелателна особеност на урбанизираните територии е концентрацията на бетон, желязо и стъкло и сравнително (или много) малка част зелени площи. Това носи със себе си негативни последици – от една страна оставя усещане у хората за отделеност от природата, за липса на свежестта на зеленината, което малко или много повишава стреса; от друга страна създалият се микроклимат се отличава с повишени нива на температура (т.нар. топлинни острови) и замърсеност на въздуха.

Зелените покриви са решение за възстановяване до известна степен на липсващите зелени площи. Има редица предимства и ползи от инсталирането им, но с уговорката, че са проектирани и изпълнени качествено, и което е по-важно, в последствие се полагат съвестно грижи и поддръжка, с цел запазване на функционалността.

Зелените покриви са енергийно-ефективни – снижават разхода на енергия за подгряване зимата и охлаждане през лятото. Отчетлива разлика между отдадена/приета топлина на зелен покрив и обикновен покрив се наблюдава, когато последният не е и топлоизолиран.

Изтегли безплатно Наръчник за битумни хидроизолации

Овладяване на водата от проливни дъждове – торфо-почвеният субстрат има способността да задържа и отдава постепенно дъждовната вода (особено ако в подпочвените слоеве е предвиден дренажен влагозадържащ слой). По този начин падналото значително количество дъжд няма да попадне директно и веднага в канализационната система, което пък ще предотврати частични наводнения.

Понижават температурата на въздуха на градския микроклимат – пропускат по-малко количество топлина да премине през покрива, отколкото „белите“ (боядисани с рефлекторна бяла боя) покриви. Оттам и ефектът от т.нар. „топлинни острови“ се намалява. Енергията на слънцето, която иначе би нагряла покривната конструкция, сега отива за изпаряване на влагата от почва и растения, която охлажда.

Създаване и опазване на местообитания и екологично биоразнообразие – зелените покриви могат да послужат и като нови и специфични градски местообитания на различни (и редки) видове или като коридор през „бетонната пустиня“, с което да подпомогнат мигриращите птици. Когато целта е и биоразнообразието, проектът на зеления покрив трябва да е обмислен внимателно, като се вземат предвид редица фактори, като със сигурност ще бъде част от цялостна концепция.

Пречистване на въздуха – зеленият покрив може да допринесе за очистването на въздуха от замърсяващи газове. Разбира се, ефективността на това зависи от използваната растителност и площта на покривната градина. Растения с големи, гъсти листа или с набраздена листна повърхност улавят и очистват въздуха и от малки частици.

Повишаване стойността на имота – умело проектирана, изпълнена и поддържана покривна градина би могла да допринесе за по-висока стойност на имота, заради естетичния и различен облик на сградата

Красота, естетика и място за отдих – кой не би искал да разпусне за кратко, в средата на работния ден сред зеленина и свежест. Някои изследвания сочат, че наличието на зелен покрив в офиса повишава ефективността.

Производство на храна – проектиран и изпълнен с цел собствено производство на плодове и зеленчуци. Отделен случай, по-рядко срещан, но защо пък не?

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »