Зеленият покрив – ползите от градината над главите ни

Зеленият покрив – ползите от градината над главите ни

Съдържание

House with trees on the roof

Характерна, но нежелателна особеност на урбанизираните територии е концентрацията на бетон, желязо и стъкло и сравнително (или много) малка част зелени площи. Това носи със себе си негативни последици – от една страна оставя усещане у хората за отделеност от природата, за липса на свежестта на зеленината, което малко или много повишава стреса; от друга страна създалият се микроклимат се отличава с повишени нива на температура (т.нар. топлинни острови) и замърсеност на въздуха.

Зелените покриви са решение за възстановяване до известна степен на липсващите зелени площи. Има редица предимства и ползи от инсталирането им, но с уговорката, че са проектирани и изпълнени качествено, и което е по-важно, в последствие се полагат съвестно грижи и поддръжка, с цел запазване на функционалността.

Зелените покриви са енергийно-ефективни – снижават разхода на енергия за подгряване зимата и охлаждане през лятото. Отчетлива разлика между отдадена/приета топлина на зелен покрив и обикновен покрив се наблюдава, когато последният не е и топлоизолиран.

Изтегли безплатно Наръчник за битумни хидроизолации

Овладяване на водата от проливни дъждове – торфо-почвеният субстрат има способността да задържа и отдава постепенно дъждовната вода (особено ако в подпочвените слоеве е предвиден дренажен влагозадържащ слой). По този начин падналото значително количество дъжд няма да попадне директно и веднага в канализационната система, което пък ще предотврати частични наводнения.

Понижават температурата на въздуха на градския микроклимат – пропускат по-малко количество топлина да премине през покрива, отколкото „белите“ (боядисани с рефлекторна бяла боя) покриви. Оттам и ефектът от т.нар. „топлинни острови“ се намалява. Енергията на слънцето, която иначе би нагряла покривната конструкция, сега отива за изпаряване на влагата от почва и растения, която охлажда.

Създаване и опазване на местообитания и екологично биоразнообразие – зелените покриви могат да послужат и като нови и специфични градски местообитания на различни (и редки) видове или като коридор през „бетонната пустиня“, с което да подпомогнат мигриращите птици. Когато целта е и биоразнообразието, проектът на зеления покрив трябва да е обмислен внимателно, като се вземат предвид редица фактори, като със сигурност ще бъде част от цялостна концепция.

Пречистване на въздуха – зеленият покрив може да допринесе за очистването на въздуха от замърсяващи газове. Разбира се, ефективността на това зависи от използваната растителност и площта на покривната градина. Растения с големи, гъсти листа или с набраздена листна повърхност улавят и очистват въздуха и от малки частици.

Повишаване стойността на имота – умело проектирана, изпълнена и поддържана покривна градина би могла да допринесе за по-висока стойност на имота, заради естетичния и различен облик на сградата

Красота, естетика и място за отдих – кой не би искал да разпусне за кратко, в средата на работния ден сред зеленина и свежест. Някои изследвания сочат, че наличието на зелен покрив в офиса повишава ефективността.

Производство на храна – проектиран и изпълнен с цел собствено производство на плодове и зеленчуци. Отделен случай, по-рядко срещан, но защо пък не?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email