Хладен покрив – как спестява разходи

Хладен покрив – как спестява разходи

Съдържание

reflective roof covering

Енергийната ефективност на сградите. Защо постоянно се споменава? Какво й е толкова важното? Размерът на консумираната енергия за отопление и охлаждане. И в световен мащаб този размер е огромен, да не говорим за страни където голяма част от сградите са построени без оглед на каквато и да е енергийна ефективност. Всички ние сме наясно с това, поне не можем да отречем фактите.

Повишаването на енергийната ефективност посредством различни мерки и действия, снижават, от една страна, разходите за енергия, а от друга – намаляват въглеродния отпечатък на сградата, предвид, че произходът на тази енергия към момента е основно от изкопаеми горива.

Еднопластови покривни системи

 

Ако разгледаме само охлаждането на жилищни и офис сгради в световен мащаб, половината от енергията нужна за осъществяването му се разходва, заради слънчевото нагряване. Сериозно количество безспорно.

Факторите повлияващи на вътресградната температура, а оттам и на енергията за охлаждане са различни – наличие и вид на топлоизолация, фасадни системи, дограми и прозорци, ефикасност и ефективност на вентилационната и климатична система, покривни покрития.

Покривите са изключително възприемчиви към слънчевото нагряване. Освен това те формират и около 20-25 % от площта на градската среда. Ето защо те допринасят съществено за ефекта „горещ урбанизиран остров“ – ефект, при който се наблюдава повишаване на температурата в урбанизираните територии в сравнение с тези извън града.

Всичко това означава, че при проектиране и използване на подходящи покривни системи, този ефект ще бъде снижен, т.е. и енергията необходима за охлаждане ще е по-малко количество. Такъв вид система е високо рефлективен покрив, наречен още бял или хладен.

Хладният покрив притежава способността, както се разбира и от името, да отразява слънчевите лъчи, като по този начин температурата на повърхността на покрива остава доста по-ниска сравнено с конвенционален такъв, а оттам и трансферираното количество топлина към вътрешността на сградата е минимално.

Две са основните характеристики, характеризиращи хладния покрив – това са

(1) способност да рефлектира слънчеви лъчи, т.е. албедо, и

(2) термо излъчване, което е инфрачервено (топлинно) излъчване.

При неизползваемите покриви (каквито са повечето покриви) има два начина за постигане на хладен покрив като резултат. Използване на високорефлекторна бяла боя при системи с полимер битумни мембрани или използване на синтетични мембрани (най-вече ТРО) като хидроизолационен компонент при изграждане на системата, чиято горна повърхност е пясъчно бяла, което запазва ниска температура на повърхността на покрива дори и при най-горещите дни.

Първият от начините се прилага при вече изградени покривни системи, като се нанасят два пласта боя върху почистена и суха повърхност. Допълнително предимство е, че рефлекторната боя предпазва битума от светлина и УВ лъчи, които са разрушителни за него, и по този начин повишава дълготрайността на системата.

В зависимост от климатични условия и вид на конструкцията е наблюдавано редуциране на количествата енергия необходима за охлаждане на сградата между 10% и 50%. За Гърция например тези стойности са 14-26%.

След всичко казано дотук, превръщането на покрива в хладен спомага за:

  • Снижаване разходи на енергия за охлаждане
  • Намаляване ефекта „горещия урбанизиран остров“
  • Повишаване дълготрайността на покривните системи

С повишаване броя на хладните покриви и навлизането на подобни технологии за намаляване на количествата на погълната и емитирана топлина, ще се снижава, както беше посочено, ефекта на горещия урбанизиран остров, което освен, че ще редуцира разходи за охлаждане, ще допринесе за подобряване комфорта в градската среда, което пък във всички случаи е ползотворно.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email