Хладен покрив – как спестява разходи

Хладен покрив – как спестява разходи

Съдържание

reflective roof covering

Енергийната ефективност на сградите. Защо постоянно се споменава? Какво й е толкова важното? Размерът на консумираната енергия за отопление и охлаждане. И в световен мащаб този размер е огромен, да не говорим за страни където голяма част от сградите са построени без оглед на каквато и да е енергийна ефективност. Всички ние сме наясно с това, поне не можем да отречем фактите.

Повишаването на енергийната ефективност посредством различни мерки и действия, снижават, от една страна, разходите за енергия, а от друга – намаляват въглеродния отпечатък на сградата, предвид, че произходът на тази енергия към момента е основно от изкопаеми горива.

Еднопластови покривни системи

 

Ако разгледаме само охлаждането на жилищни и офис сгради в световен мащаб, половината от енергията нужна за осъществяването му се разходва, заради слънчевото нагряване. Сериозно количество безспорно.

Факторите повлияващи на вътресградната температура, а оттам и на енергията за охлаждане са различни – наличие и вид на топлоизолация, фасадни системи, дограми и прозорци, ефикасност и ефективност на вентилационната и климатична система, покривни покрития.

Покривите са изключително възприемчиви към слънчевото нагряване. Освен това те формират и около 20-25 % от площта на градската среда. Ето защо те допринасят съществено за ефекта „горещ урбанизиран остров“ – ефект, при който се наблюдава повишаване на температурата в урбанизираните територии в сравнение с тези извън града.

Всичко това означава, че при проектиране и използване на подходящи покривни системи, този ефект ще бъде снижен, т.е. и енергията необходима за охлаждане ще е по-малко количество. Такъв вид система е високо рефлективен покрив, наречен още бял или хладен.

Хладният покрив притежава способността, както се разбира и от името, да отразява слънчевите лъчи, като по този начин температурата на повърхността на покрива остава доста по-ниска сравнено с конвенционален такъв, а оттам и трансферираното количество топлина към вътрешността на сградата е минимално.

Две са основните характеристики, характеризиращи хладния покрив – това са

(1) способност да рефлектира слънчеви лъчи, т.е. албедо, и

(2) термо излъчване, което е инфрачервено (топлинно) излъчване.

При неизползваемите покриви (каквито са повечето покриви) има два начина за постигане на хладен покрив като резултат. Използване на високорефлекторна бяла боя при системи с полимер битумни мембрани или използване на синтетични мембрани (най-вече ТРО) като хидроизолационен компонент при изграждане на системата, чиято горна повърхност е пясъчно бяла, което запазва ниска температура на повърхността на покрива дори и при най-горещите дни.

Първият от начините се прилага при вече изградени покривни системи, като се нанасят два пласта боя върху почистена и суха повърхност. Допълнително предимство е, че рефлекторната боя предпазва битума от светлина и УВ лъчи, които са разрушителни за него, и по този начин повишава дълготрайността на системата.

В зависимост от климатични условия и вид на конструкцията е наблюдавано редуциране на количествата енергия необходима за охлаждане на сградата между 10% и 50%. За Гърция например тези стойности са 14-26%.

След всичко казано дотук, превръщането на покрива в хладен спомага за:

  • Снижаване разходи на енергия за охлаждане
  • Намаляване ефекта „горещия урбанизиран остров“
  • Повишаване дълготрайността на покривните системи

С повишаване броя на хладните покриви и навлизането на подобни технологии за намаляване на количествата на погълната и емитирана топлина, ще се снижава, както беше посочено, ефекта на горещия урбанизиран остров, което освен, че ще редуцира разходи за охлаждане, ще допринесе за подобряване комфорта в градската среда, което пък във всички случаи е ползотворно.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »