Какво е шум: Видове шум

Какво е шум: Видове шум

Съдържание

Мембрана за звукоизолация на акустичен шум

Шумът е неприятен, нехармоничен звук. При много високи нива шумът може да причини постоянни промени в психиката на човека. Но, даже и при по-ниски нива, той може да причини стрес и нарушения на нервната система.

Шумът, който ни заобикаля в съвременния живот е от около 20 децибела dB и може да достигне до 200 dB (измерени при изстрелването на ракета).

Един от шумовете, с които може да се справим (или поне да ограничим) е шумът вътре в сградите.

Той може да се сведе до три категории в зависимост от произхода му:

  • Шум, носен от въздуха;
  • Шум, получен в резултат на динамично въздействие (удар);
  • Шум, причинен от технически системи.

Шумът, носен от въздуха (въздушен шум) кара стените да вибрират посредством въздушни вълни с по-високо налягане.

Шумът, получен в резултат на динамично въздействие (удар) е от директното въздействие на някакво тяло върху стените или подовете (респективно таваните) на сградата.

Въздушният шум се разпространява само в съседните стаи, докато този, причинен от от удар създава вибрации, които се разпространяват в различните материали с много по-голяма скорост, отколкото въздушния шум. Тези вибрации се предават по цялата сграда. По същият начин и шума, генериран от техническите системи – се разпространява по тръбите и тръбопроводите.

Ето и примери с различни материали при каква скорост се разпространяват вибрациите

Материал Скорост на разпространение
Стомана 5 000 m/sec
Бетон 3 000 m/sec
Твърдо дърво 1 500 m/sec
Вода 1 000 m/sec
Въздух 340 m/sec

Като правило, стените обикновено са подложени на въздействието на въздушния шум (гласове, телевизионни приемници и други такива), които генерират въздушни вълни с по-високо налягане, които пък от своя страна карат стените да вибрират. Тези вибрации от се

 

предават от стените на въздуха в съседната стая и по този начин шумът се разпространява в съседните стаи.

 

Стените рядко са подложени на въздействието на шум, получен вследствие на удар. Докато подовете, освен че вибрират както стените от звуковите вълни ( получени от въздушен шум) са основно подложени на въздействието на шумове получени от удар (вървене, влачене на мебели и др.). В този случай, енергията от удара, която се трансформира във вибрации на пода, директно се предава на пода и е много по-голяма, отколкото енергията, която може да се предаде по въздуха от шумов източник.

Следователно, противно на изолацията от въздушен шум, която може да бъде постигната чрез увеличаване на теглото на разделителната (преграждащата) стена, проблемът с изолацията срещу шум, породен от удар не може да се реши чрез увеличаване на теглото на пода.

Акустична защита на сградите – или по просто казано, шумоизолиране на сградите.

Акустичната защита на сградите трябва да се проектира и извърши заедно с топлоизолацията.

В много европейски страни а вече и у нас, стойността на сградите зависи не само от степента на топлоизолираност на сградата, а също и от степента на акустичната изолация срещу шум, идващ отвън, шум, предаван от апартамент на апартамент вътре в самата сграда, както и шумът между стаите в един и същи апартамент.

Много от собствениците на така нареченото „старо строителство“, прибягват до шумоизолиране на имотите си, въпреки че губят от пространството, но пък печелят от последващия комфорт.

След като си се прибрал от забързаното си ежедневие, става все по наложително и нормално да отпочинеш от всякакъв шум.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »