Пасивни къщи – защо са толкова важни

Пасивни къщи – защо са толкова важни

Съдържание

Пасивна къща - екстериор
Пасивни къщи (Passivhaus) е най-ефективният енергиен стандарт в световен мащаб. Чрез него се достига до 90 % редуциране на енергийните разходи на сградата сравнено със законови изисквания.

В основата на концепцията стои задължението на целия екип по реализирането на сградата да следят внимателно как се проектират, детайлизират и изпълняват всички дейности касаещи този процес, и по-точно съобразени с и подчинени на идеята за ефективно използване на енергията, без никакво разхищение.

Самият стандарт не е сложен, но естествено изисква усилия за прилагането му.

40 % от въглеродните емисии се падат на сградите

Но защо е необходимо да се полагат усилия разбирането и внедряването му?

Най-общо причините са три, гравитиращи около една, която включва един тревожен факт: 40 % от въглеродните емисии се падат на енергийно неефективния сграден фонд – изграждане и експлоатация.

Въглеродни емисии по сектори
Non-ETS emissions by sector (Source : European Environment Agency)

Оттук и първата, основна причина:

Климатични промени

Факт е, че те съществуват.

Теоретизиране на това дали е голяма или малка вероятността в резултат да се случи екологична катастрофа или простото изчакване да се разбере, едва ли е рационално решение.

А и в светлината на изчерпващите се запаси от фосилни горива, е очевидно, че възприемането на енергийно ефективни нагласи и поведение е повече от разумно.

Така че стъпка по посока на стандарт като Passivhaus ще окаже съществено влияние върху снижаване на въглеродните емисии, а оттам и върху климатичните промени.

Колкото по-голям е броят  на проектантите и изпълнителите на Пасивни къщи, толкова благотворния ефект върху природа и климат (оттам и върху човечеството) ще е по-осезаем.

„Да направим света по-добро място за живеене“ е кауза, която в този случай е реална и изпълнима.

Климатичните промени разрушават планетата
How climate change plunders the planet | Environmental Defense Fund | edf.org

Това ни отвежда до втората причина:

Действия, които имат значение

Климатичните промени засягат всички.

Това е огромен проблем, който изисква дългосрочни, целенасочени, конкретни усилия на цели индустрии и държави.

Напълно е възможно поради големия му мащаб, мнозина да не предприемат нищо, решавайки, че последствията са малко вероятни, няма да ги засегнат или са отдалечени във времето.

Възможно е и се случват отделни спорадични действия или малки промени в начина на живот и поведението на други, но без да оказват нужното влияние върху решаването на проблема, а по-скоро са продиктувани с цел успокоение на съвестта.

Пасивни къщи помагат за намаляване на ефекта на климатичните промени
The Pop-Up House, by Multipod Studio, is built to Passive House standards(Credit: Elisabeth Montagnier)

Изграждането на Пасивни къщи, обаче, има огромно значение за решението и повлиява на климатичните промени.

Конкретните действия в тази насока ще допринесат съществено за постигане на целта – контрол на глобалното затопляне.

Цел записана в редица нормативни документи като отговор на климатичните промени.

Така  стигнахме до третата причина:

Узаконяване на строителни стандарти

След Парижкото споразумение за контрол на глобалното затопляне и факта за споменатите 40 % въглеродни емисии причинени от сградния фонд, в редица нормативни документи на ЕС навлязоха редица по-сериозни изисквания свързани с енергийната ефективност на сградите.

Нови стандарти за енергийна ефективност на сгради
The Pop-Up House, by Multipod Studio, can be put together in four days with only a screwdriver(Credit: Elisabeth Montagnier)

Целта е превръщане на старите и изграждане на нови сгради с поне почти нулево потребление на енергия, като освен това голям процент от необходимата сградна енергия идва от ВЕИ, включително и такава добита от ВЕИ на място.

Редица други страни залагат подобни изискванния и в собственото си законодателство.

Независимо дали се цели сгради с нулево или почти нулево потребление на енергия, Пасивни къщи отговарят напълно на всички изисквания.

Освен това двадесет и петте години (откакто е създаден стандарта) опит показва, че са ефективен и надежден начин за редуциране на енергийните разходи.