Плосък покрив – надеждни, сигурни и устойчиви системи

Плосък покрив – надеждни, сигурни и устойчиви системи

Съдържание

Rooftop garden

Покривите са:

  • Според това дали е предвиден трафик – използваем и неизползваем
  • Според наличие на топлоизолация – топъл и студен; разновидност на „топлия“ покрив е т.нар. „обърнат“, при който топлоизолацията е върху хидроизолацията
  • Според наличие на баласт/тежест – открит и баластна система
  • Според наклона на основата – плосък и скатен

Плоският покрив е (1) енергийно ефективен, (2) изолирането му е по-евтино от това на скатния, (3) системата може да се изгради с цел допълнителни функционалности на покрива – тераса, градина, паркинг – оттам е и по-доброто оползотворяване на пространството. Неслучайно е предпочитано решение в много случаи. А възприемането му като проблемен от гледна точка на водонепромокаемост, са отживелица и към днешна дата са най-малко неоснователни.

Покривната система се изгражда върху основа – конструктивен елемент, който всъщност се изолира (бетонна, метална или дървена). Състои се от няколко компонента, това са различни слоеве, като не всички присъстват при различните видове покриви – защитен слой, пароизолация, топлоизолация, разделящ слой, хидроизолация, филтруващ слой, дренаж, завършващ/защитен слой, пясъчно легло, (армирана) циментова замазка, плочки, павета, асфалтов слой, торфо-почвен субстрат. Има изпитани системи, които включват в себе си определени компоненти като вид на използваните материали и като начин на подредба и свързване и фиксиране към основата, които системи са подходящи за един или друг вид покрив.

( вижте системите и компонентите към тях на www.isomatech-bg.com )

Еднопластови покривни системи

Защо да са надеждни? Независимо дали ще е незащитен покрив или баластна система, съвременните хидроизолационни материали са произведени така, че притежават характеристиките да противодействат на различните натоварвания и неблагоприятни въздействия за продължителен период, който зависи дали са изложени на топлина и светлина и до каква степен се осъществява поддръжка и грижа. Развитието на технологиите и на полимерната химия, отделянето на средства за научна и развойна дейност, позволяват производството на разнообразни продукти, предназначени за едни или други обстоятелства и съобразно високите изисквания и конкретни потребности и конструктивни условия.

Защо да са сигурни? Всеки хидроизолационен продукт преминава серия лабораторни изпитвания, при стандартизирани условия, които ясно показват на какво е „способен“. Множеството експерименти с цел подобряване и усъвършенстване, както и натрупания опит са показали коя система, при какви условия да се изгради, как функционира, какво е поведението на хидроизолационния компонент. На тази база са създадени процедури и правила за инсталиране, които определят и създават сигурност. Естествено, това се осъществява чрез обучен и квалифициран персонал, който е наясно с качествата и свойствата на материалите и с препоръките на производителя, така че да няма разминаване.

Защо да са устойчиви? Ако разглеждаме устойчивостта като здравина и резистентност, то това, че хидроизолациите, а оттам и системите, са надеждни и сигурни предопределя и тяхната устойчивост. От една страна имаме качествен продукт, отговарящ на приети стандарти и високи изисквания, от друга – способен персонал, запознат с процедурите за инсталиране при изграждане на цялостна система. Като резултат се получава устойчива покривна система. Запазването й на такава се осъществява чрез периодична и подходяща поддръжка и грижа.

 

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »