Плосък покрив – надеждни, сигурни и устойчиви системи

Плосък покрив – надеждни, сигурни и устойчиви системи

Съдържание

Rooftop garden

Покривите са:

  • Според това дали е предвиден трафик – използваем и неизползваем
  • Според наличие на топлоизолация – топъл и студен; разновидност на „топлия“ покрив е т.нар. „обърнат“, при който топлоизолацията е върху хидроизолацията
  • Според наличие на баласт/тежест – открит и баластна система
  • Според наклона на основата – плосък и скатен

Плоският покрив е (1) енергийно ефективен, (2) изолирането му е по-евтино от това на скатния, (3) системата може да се изгради с цел допълнителни функционалности на покрива – тераса, градина, паркинг – оттам е и по-доброто оползотворяване на пространството. Неслучайно е предпочитано решение в много случаи. А възприемането му като проблемен от гледна точка на водонепромокаемост, са отживелица и към днешна дата са най-малко неоснователни.

Покривната система се изгражда върху основа – конструктивен елемент, който всъщност се изолира (бетонна, метална или дървена). Състои се от няколко компонента, това са различни слоеве, като не всички присъстват при различните видове покриви – защитен слой, пароизолация, топлоизолация, разделящ слой, хидроизолация, филтруващ слой, дренаж, завършващ/защитен слой, пясъчно легло, (армирана) циментова замазка, плочки, павета, асфалтов слой, торфо-почвен субстрат. Има изпитани системи, които включват в себе си определени компоненти като вид на използваните материали и като начин на подредба и свързване и фиксиране към основата, които системи са подходящи за един или друг вид покрив.

( вижте системите и компонентите към тях на www.isomatech-bg.com )

Еднопластови покривни системи

Защо да са надеждни? Независимо дали ще е незащитен покрив или баластна система, съвременните хидроизолационни материали са произведени така, че притежават характеристиките да противодействат на различните натоварвания и неблагоприятни въздействия за продължителен период, който зависи дали са изложени на топлина и светлина и до каква степен се осъществява поддръжка и грижа. Развитието на технологиите и на полимерната химия, отделянето на средства за научна и развойна дейност, позволяват производството на разнообразни продукти, предназначени за едни или други обстоятелства и съобразно високите изисквания и конкретни потребности и конструктивни условия.

Защо да са сигурни? Всеки хидроизолационен продукт преминава серия лабораторни изпитвания, при стандартизирани условия, които ясно показват на какво е „способен“. Множеството експерименти с цел подобряване и усъвършенстване, както и натрупания опит са показали коя система, при какви условия да се изгради, как функционира, какво е поведението на хидроизолационния компонент. На тази база са създадени процедури и правила за инсталиране, които определят и създават сигурност. Естествено, това се осъществява чрез обучен и квалифициран персонал, който е наясно с качествата и свойствата на материалите и с препоръките на производителя, така че да няма разминаване.

Защо да са устойчиви? Ако разглеждаме устойчивостта като здравина и резистентност, то това, че хидроизолациите, а оттам и системите, са надеждни и сигурни предопределя и тяхната устойчивост. От една страна имаме качествен продукт, отговарящ на приети стандарти и високи изисквания, от друга – способен персонал, запознат с процедурите за инсталиране при изграждане на цялостна система. Като резултат се получава устойчива покривна система. Запазването й на такава се осъществява чрез периодична и подходяща поддръжка и грижа.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email