Подновяване на покривни системи – какво е добре да се знае

Подновяване на покривни системи – какво е добре да се знае

Съдържание

Roof renovation - good to know notes

Всеки покрив има някакъв екплоатационен живот и не е вечен. Разбира се, има фактори, които повлияват на дълготрайността му като се започне от проектиране и изпълнение и се мине през вид материали и последваща поддръжка и грижа. Най-нетраен е открития покрив, поради факта, че е изложен директно на разрушителните сили на климата – температурни промени, вятър, слънчево греене, градушка, цикли на замръзване и размръзване. Това е причина и да се нуждае от периодичен оглед и грижа, наред с вложени качествени материали и коректно монтиране на покривната система. Обикновено се пристъпва към подновяване едва когато са се проявили проблемите и покривът е „протекъл“, а това вече е донесло доста неприятности на обитателите на подпокривните помещения. По-удачно е да се извършва регулярен оглед (особено когато са минали доста години от монтиране на хидроизолационната система предпазваща сградата от атмосферната вода) и да се прецени, дали да се пристъпи към подновяване. По този начин ще бъдат забелязани износвания и наранявания преди да са се превърнали в сериозни проблеми.

Еднопластови покривни системи

Съществуват различни варианти за подновяване на покривната система. Преди да се пристъпи към изпълнение, следва да се оцени състоянието на старата хидроизолация. В случай, че тя е равна, няма подутини и кухини, все още е залепена към основата и е просто към края на експлоатационния си срок, тогава предварителната й подготовка се изразява в нейното почистване, измиване и подсушаване, и е възможно полагане само на един пласт от новата мембрана. Инсталирането на новия пласт е чрез пълно газопламъчно залепване (възможна е предварителна обработка с грунд, но не е задължително) или чрез студено залепване със слой специално лепило – последното е допустимо само за покриви до 5% наклон. Тъй като тук става въпрос за открити покриви, новият пласт ПБМ е задължително с посипка от минерални шисти.

Ако старата изолация се е разлепила на някои неголеми места, то преди полагане на новия пласт тези райони се подсушват отдолу, ако има събрана влага, и  мембраната се залепва отново. В случаи, че има подутини или гънки, но също малки по размер, то те се срязват и мембраната се залепва. Целта е старата мембрана да е равна и напълно залепена.

Когато състоянието на хидроизолация е твърде лошо – големи разлепени участъци, наранена и похабена мембрана, големи подутини и проникнала вода – тогава се налага цялостна подмяна и инсталиране на нови два пласта хидроизолация, като предварително повърхността се подсушава, почиства и обработва с битумен грунд за по-добра адхезия. С цел да се използва старата хидроизолация като първи пласт, което спестява средства, е препоръчително да не се изчаква до края на експлоатационния срок, а да се правят огледи и обследвания, резултатите от които ще помогнат да се планува подновяване на системата. В някои случаи е възможно заедно с подновяването да се извърши и подобряване – например полагане на топлоизолационни панели, превръщане в зелен покрив.

Когато системата е с топлоизолация при подновяването й задължително се взема под внимание състоянието на панелите. Ако е нарушена водонепропускливостта и топлоизолацията е мокра, независимо частично или изцяло, това налага подмяната й с нова, т.е изграждане на нова покривна система. Ето защо регулярната поддръжка и грижа, включително и оглед след екстремни климатични явления, спестяват в крайна сметка доста средства и главоболия.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email