Това, на което е подложен моя покрив

Това, на което е подложен моя покрив

Съдържание

Roof system under serious loads

Откритите покривни системи поемат различни и сериозни натоварвания и са подложени директно на разнообразни стресови фактори. Всички знаем за разрушителните сили на УВ лъчите, поради което съвременните и качествени мембрани притежават УВ защита, с цел повишаване дълготрайността на системата. Отделно от това е възможно допълнително нанасяне на предпазен слой рефлекторна боя, която освен другото и отразява слънчевите лъчи, с което се намалява нагряването на покрива. Естественото движение на конструкцията също натоварва в една или друга степен хидроизолационната мембрана. Но това, което застрашава покривната система са въздействията на климатичните условия.

Когато пада градушка или вятърът е почти бурен, е ясно, че се случва нещо с покрива и той поема сериозни „удари“, но доколко осъзнаваме силата на тези въздействия. При проектиране на покривната система е от изключително значение познаването и оценката на климатичните прояви в района и как те физически ѝ влияят. Ключът към дълготрайна и надеждна система е в превантивната защита – на проектен и изпълнителски етап да бъдат спазени правилата и процедурите за коректното осъществяване на тези етапи. Последващата корекционна поддръжка и грижа за покрива пък ще гарантира тази дълготрайност. Хората, обслужващи системата, когато са наясно с това, какво „преживява“ покрива при тежки атмосферни условия, ще бъдат подготвени и ще успеят да локализират и отремонтират проблемни участъци, потенциални износвания и наранявания, като по този начин няма да се позволи задълбочаване на проблема, а оттам и допълнително разходване на значителни средства.

Книга - Пролетно почистване на покрива

 

7 ФАКТОРА, КОИТО ПОДЛАГАТ ПОКРИВНАТА СИСТЕМА НА СЕРИОЗНИ НАТОВАРВАНИЯ

Всяка покривна система, според климатичния район, в който е разположена сградата, околния релеф и височината на конструкцията, е подложена на различни по сила въздействия, което налага вземането им под внимание и оценяването им. Най-сериозните стресови фактори за покривите са:

  • Силен вятър
  • Градушка
  • Пороен дъжд, лед и сняг
  • Температурни амплитуди

Познавайки тези фактори, как те повлияват покривната система и по какъв начин могат да ѝ причинят вреда, се знае кои зони са най-застрашени и ще може системата да се проектира и изпълни, така че да устои на обичайните атмосферни условия, а в случаите на екстремни въздействия и когато има периодична грижа и поддръжка, евентуалните проблеми ще бъдат уловени и отстранени навреме.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email