Ползите от фотоволтаичните панели, които всеки трябва да знае или няма място за старите убеждения

Ползите от фотоволтаичните панели, които всеки трябва да знае или няма място за старите убеждения

Съдържание

photovoltaic panels

Соларните технологии се развиват, усъвършенстват ежедневно. Количеството инсталирани мощности расте непрекъснато. Като цяло растежът на фотоволтаиците представлява експотенциална крива. Всичко това много наподобява на принципа на Мечо Пух: „Колкото повече – толкова повече!“. Самоподхранващ се цикъл на „подобряване-предлагане-търсене“, където подобряване е повишена ефективност едновременно със спад на цените. Слънчевата енергия при нейната изобилност (около 10 000 пъти повече енергия достига до Земята в сравнение с глобалните нужди към момента) се счита, не без основание, че ще се превърне в основна за човечеството.

Казвам всичко това, за да се има предвид, че каквито и пречки или трудности (ако изобщо съществуват) има към момента, предвид очертаните тенденции те няма как да окажат съществено влияние. Почти всички държави се съгласиха, че изправени пред глобалния проблем в лицето на климатичните промени, са нужни спешни и съгласувани мерки, за да се противодейства. Една от тези мерки е добив на енергия от ВЕИ. Градовете, като места с висока концентрация на хора, са най-големите консуматори, затова и най-подходящи за разполагане на инсталации за такъв добив, а покривите са достатъчно голяма площ за това (както сме отбелязвали неведнъж).

Конкретно за предимствата на покривните фотоволтаичните инсталации, захранващи едно или няколко домакинства:

  • Оползотворява се една, попринцип неизползваема площ
  • Производството на електричество е чисто и безшумно
  • Соларните клетки не изискват поддръжка, нямат подвижни части. Има изследване, според което наслояване на прах върху тях води до намаляване на ефективността им на работа, но то е толкова пренебрежимо малко, че повече бихте загубили, ако се обърнете към специалисти да ги почистят
  • Соларните клетки са дълготрайни и устойчиви. Вземете предвид, че има инсталации на тридесет и повече години, които все още работят, да не говорим за подобряването на тази характеристика във времето

Download free MTF book

 

  • Фотоволтациите се нуждаят от светлина, за да работят, а не топлина. Денят е ден, защото Слънцето огрява Земята – независимо мрачен, хладен, студен, дъждовен, ясен, светлината е налична и тя се използва, за да се превърне в електричество
  • Фотоволтациите спестяват разходи. Слънчевата енергия е в изобилие, повсеместна и безплатна. След необходимите изчисления и инсталиране на соларните панели, ще можете да произвеждате електричество толкова, колкото консумирате, което означава, че ще платите само първоначалната инвестиция, след което няма да плащате за наличната ви енергия.
  • Фотоволтациите спомагат за редуциране на парниковите газове. Споменахме за това в началото.

Независимо от убежденията ви уловка тук няма. Човечеството не може да разчита дълго на фосилните горива, няма право да продължи да ги използва със същите темпове. Затова е и повишеното търсене, достъпност, ефективност на соларните технологии.

Към днешна дата има данни, че една подобна инвестиция се изплаща за 6-8 години, но тъй като това зависи от различни фактори, някои от които се променят непрекъснато, е добре да се направят конкретни изчисления. Що се отнася до съпровождащите документи и тяхното оформление във връзка с този проект на монтиране на фотолволтаична инсталация, има подробна информация за това в интернет, отделно съществуват различни организации, които биха могли да съдействат.

Всъщност всичко около усвояването на соларната енергия се опростява и поевтинява с доста бързи темпове, така че няма място за остарели убеждения. Просто проверете в интернет или се обърнете към запознати хора!

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »