Каква поддръжка изискват фотоволтаични системи

Каква поддръжка изискват фотоволтаични системи

Съдържание

Минимална поддръжка, необходима за максимална ефективност на фотоволтаичните системи

Фотоволтаичните системи са надежден и рентабилен начин да намалите сметките за енергия и да увеличите устойчивостта на Вашия търговски обект. Но колко поддръжка изискват тези системи?

Добрата новина е, че фотоволтаичните системи не се нуждаят от честа поддръжка. Всъщност, при правилна инсталация, те могат да осигурят години ефикасно производство на енергия с минимални грижи.

Нека разгледаме колко точно поддръжка е необходима на фотоволтаичните системи.

Инспекции и почистване Вашата фотоволтаична система трябва да се инспектира веднъж годишно от квалифициран доставчик на услуги, за да се гарантира, че всичко работи правилно.

По време на тази проверка доставчикът на услуги ще провери всички кабели и връзки, за да се увери, че нищо не е разхлабено или корозирало.

Освен това той ще провери състоянието на панелите и ще ги почисти, ако е необходимо. От съществено значение е те да се поддържат чисти, за да се увеличи максимално тяхната ефективност. Мръсотията и боклуците могат да блокират достъпа на слънчева светлина до клетките във всеки панел, което намалява мощността му.

Въпреки това няма да е необходимо да почиствате фотоволтаичната си система повече от един или два пъти годишно – някои видове панели дори са проектирани да се самопочистват при валежи, така че това няма да е прекалено сложна задача.

Поддръжка на батерията Ако Вашият соларен панел включва батерии като част от системата, може да се наложи допълнителна поддръжка извън обикновените проверки и почиствания.

Батериите трябва редовно да се проверяват за корозия и винаги да се поддържат на оптимални нива на заряд, за да работят правилно.

Твърде ниското ниво на заряд може да ги повреди трайно, а твърде пълното им зареждане може да доведе до прегряване.

Тъй като батериите са толкова важна част от работата на соларния панел, те трябва да получават редовно внимание от опитен техник, който знае как най-добре да ги поддържа.

Модернизация на системата Не на последно място, може да се наложи да обновите фотоволтаичната си система, за да сте в крак с развиващите се технологии или нарастващите енергийни нужди на Вашия имот.

Това може да включва всичко – от добавяне на повече панели или батерии до модернизиране на съществуващите компоненти с по-нови и по-ефективни модели.

За щастие, повечето обновявания могат да се извършат бързо, без да се нарушава редовната работа, така че няма да имате съществен период на прекъсване, докато правите промени в конфигурацията на Вашата система.

Като цяло фотоволтаичните системи изискват много малко поддръжка, освен основни проверки и почистване веднъж или два пъти годишно. Дори системите, захранвани с батерии, изискват само случайни проверки от техници, които знаят какво правят, за да могат панелите да работят при максимални нива на ефективност!

При минимални усилия от Ваша страна и много потенциални спестявания, можете да се наслаждавате на всички предимства на напълно функционалния соларен панел на Вашия търговски обект в продължение на много години в бъдеще!

Център за знания за фотоволтаични системи: Открийте, научете и използвайте слънчевата енергия

Фотоволтаични панели 101: Пълно ръководство за избор на най-подходящите фотоволтаични панели за вашия проект

100 въпроса за фотоволтаични системи (с отговори)

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »