Пълен списък със задачи за поддръжка на зелени покриви

Пълен списък със задачи за поддръжка на зелени покриви

Съдържание

unmaintained green roof

Всяка градина се нуждае от градинар, който да полага грижи за развиването и поддържането ѝ в съответствие с целта на създаването ѝ. В противен случай тя би се превърнала в диво и запуснато място.

Зеленият покрив представлява градина и, освен ако онова диво място не е нарочно търсен ефект (както е при някои покривни градини в UK), той се нуждае от грижи.

Но освен това е и част от сградата, което носи някои специфики и допълнителни дейности при осъществяването на поддръжката. Последната съдържа в себе си предимно градинарски дейности, но някои от тях представляват риск за водонепропускливостта и трябва да бъдат избягвани.

Хората отговорни за поддържането трябва да са наясно и с цялата покривна система, с нейните слоеве и компоненти, със значението и смисъла на всеки един от тях.

Изтегли безплатно Наръчник за битумни хидроизолации

Поддържането на зелени покриви се разделя на няколко категории:

 1. Формираща поддръжка – продължава една, две години след монтиране на зеления покрив, а смисълът ѝ е реализиране и развиване на покривната екосистема до постигане на търсения по проект резултат
 2. Рутинна или повтаряща се поддръжка – с цел поддържане на минимални или изискуеми нива на външен вид, функционалност и безопасност на покривната градина
 3. Циклична поддръжка – планирани наблюдение и проверка на цялостната покривна система, нейните слоеве, компоненти и др.
 4. Реактивна и превантивна поддръжка – когато даден елемент от покривната система излезе извън строя или има знаци, че ще настъпи подобно събитие, като той се подменя. Описаното може да е в резултат на внезапно настъпил инцидент или в следствие на незабелязан дълго време проблем
 5. Реновационна поддръжка – когато се променя проектния замисъл на покривната градина

 

Типични задачи и дейности по поддръжката са:

 • Разсаждане, премахване, добавяне на растения
 • Грижи за растежа
 • Грижи за дървесните видове
 • Грижи за моравата
 • Грижи за торфо-почвения субстрат
 • Преглед за паразити и болести
 • Подхранване на растенията
 • Премахване на плевели
 • Проверка/обслужване на напоителната система
 • Проверка/обслужване на дренажната система
 • Почистване и поддръжка на зоните извън градината
 • Преглед на хидроизолацията (особено в зоната по борда)
 • Преглед на ветропредпазните елементи
 • Преглед на всички застопорени компоненти и системи – вход/изход, електричество, осветление, контролни табла и др.
 • Преглед и поддръжка на други части и оборудване на покривната система – декинг, мебели и т.н.

Разбира се, в зависимост от дизайна и спецификите на покривната градина, някои от посочените задачи ще бъдат застъпени, а други – не.

Във всички случаи при коректно проектирана и изпълнена покривна система и с необходимите грижи, внимание и време, ще имаме като резултат зеления покрив, който освен че е естетически издържано и красиво място носи и редица ползи.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »