Строителство, което е ползвотворно и благотворно

Строителство, което е ползвотворно и благотворно

Съдържание

sustainable and eco-friendly architecture

Устойчивост е доста често споменаван термин напоследък, който може би започва да се приема като клише или да се използва безразборно. Така или иначе концепцията за устойчивост обхваща много и различни предмети оттам и комплексната й природа. Тя е в основата на устойчивото развитие. Както и да ви звучат тези термини на емоционално ниво, те са от жизненоважно значение за оцеляването на човешкия и други видове и за запазването на природата в сегашното й състояние. В светлината на оскъдните и изчерпаеми суровини и енергийни източници, без промяна в мисленето и поведението на хората, продиктувана от принципите на устойчивото развитие, бъдещето на цивилизацията, без да бъдем прекалено драматични или песимистични, е под въпрос. Но аз нямам намерение да дискутирам тук доколко е в опасност човешкия род и дали безвъзвратно е нарушен природния баланс. Със сигурност, обаче, устойчивото развитие по същността си е грижа, превантивни действия и стремеж към баланс и естетика, по този начин ползотворно и за човек и за природа.

Да разгледаме концепцията за устойчива и еко-щадяща архитектура. Създаването на по-добър живот и запазването му във всички аспекти налага прилагането й към всеки вид дейност. Затова и все по-„зелената“ архитектура и строителство са все по-разпространени и необходими. Тя има отношение към проектиране, изпълнение, използвани материали и суровини и вид и количества на отпадъците, водо- и енергийно обезпечение и запазване, местност, вид, поддръжка и използване на сградни системи. Или най-общо зелената архитектура притежава много от характеристиките:

Безплатна консултация

 • Енергоспестяващи уреди и средства, включително вентилационни, климатични и други системи
 • Водоспестяващи уреди и средства
 • Минимално негативно въздействие върху местността
 • Използване на нетоксични материали
 • Наличие на алтернативни енергийни източници – вятърна и слънчева енергия (виж повече за фотоволтаиците на www.isomatech-bg.com)
 • Ефикасно използване на пространството
 • Разположение позволяващо максимално възползване от слънцето
 • Добивът на използвани суровини е щадящ за природата
 • Ниски транспортни разходи за суровини и материали; използване на голям процент местни такива
 • Използване на рециклирируеми материали
 • Включват създаден към тях хабитат, изпълняващ екологични функции – зелен покрив, зелена фасада (разбери повече за зелените покривни системи на www.isomatech-bg.com )

Голямата цел е все повече сгради да притежават все повече от изброените характеристики.

Резултатът от „зеленото“ строителство е сграда проектирана и построена така, че (1) на мястото, на което е изградена да не оказва никакво или да оказва несъществено негативно въздействие върху околна среда и природен хабитат; (2) да са използвани подходящите суровини и материали, а получените отпадъци в хода на изпълнението и поддръжката да са обработени адекватно; (3) да включва и използва ресурсна и енергийна ефективност; (4) да създава здравословен микроклимат.

Независимо от бъдещето на човешката цивилизация, от това, в което вярваме или теоретизираме, концепцията за устойчиво развитие е начин на мислене, поведение и нагласи, част от разбирането на взаимодействието и взаимовръзките, с цел поддържане на баланс и носеща ползотворност и благотворност.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »