Съвременни системи за запечатване на конструктивни фуги

Съвременни системи за запечатване на конструктивни фуги

Съдържание

Новото нормално

В последните години към подземните структури има все по-големи изисквания за водоплътност.

Гъстотата на застрояване в големите градове принуждава инвеститорите да развиват сгради с няколко подземни нива, за да осигурят достатъчно места за паркиране или пространство за съпътстващи дейности.

Изграждането на сутерени и подземни стоманобетонни конструкции вече е по-скоро норма, отколкото изключение.

Modern building ground floor

 

Подземните части на сградите носят приходи

На подземните части вече не се гледа като на някакъв разход без възвращаемост и стават по-разпространени и привлекателни, заради възможностите за допълнителни приходи.
Затова и водоустойчивостта на бетонни конструкции придобива все по-голямо значение през последните години.

 

Рискове при изграждане на подземни структури

Подземното строителство обаче крие няколко потенциални опасности.

hydrostatic pressure at basement wall - animation

Колкото по-дълбоко се строи, толкова е по-голяма е вероятността конструкцията да попадне под нивото на подпочвените води.

Промяна на водните маси, възможно движение на почвата и променящи се условия на околната среда са рискове, които трябва да се обмислят.

Тези рискове предполагат много по-висока степен на защита на подземните структури, когато има високи изисквания за водоплътност.

Работните фуги и пукнатини в бетона са едни от най-уязвимите места, през които водата може да премине и да създаде проблеми.

Следователно трябва да се обърне необходимото внимание и да се вземат предвид при проектирането, планирането, избора и инсталирането на хидроизолационна система във фундаменти, включително и обработката на конструктивните фуги.

Изоматех може да ви подпомогне във всеки етап на развитието на проекта – от консултации и проектиране на най-подходящата система за запечатване на фуги, която е съвместима със съществуващия или планирания избор на хидроизолационна система, доставката, инсталацията на системите или надзора на инсталацията и предоставянето на гаранция.

 

Запечатване на фуги с водоустойчиви стоманени профили

Конвенционалните водоспиращи профили тип PVC или водонабъбващи ленти, които най-често се използват за уплътняване на работни фуги включват трудоемък монтаж.

Друг техен недостатък е, че са меки и това ги прави податливи на изместване от силата на излятия бетон.

Профилите от хидрофилна набъбваща гума са много чувствителни към метеорологичните и условията на строителния обект.

Ако те се овлажнят от дъжд или течаща вода от обекта ще активират предварително още преди отливане на конструкцията.

Всичко това може да направи традиционните водоспиращи профили неефективни и те да не могат да изпълняват на практика функцията, за която са предназначени.

waterproof steel profiles Cemflex

 

Революция в запечатването на работни фуги на стоманобетонни конструкции

CEMflex VB са водоспиращи профили от стоманени плоскости със специално покритие, което активира само при взаимодействие с бетона.

CEMflex VB е революция в запечатването на работни фуги в стоманобетонни конструкции.

Водоспиращите стоманени плоскости са най-модерната система, която елиминира необходимостта от ръчно залепване и заваряване, тъй като създава водонепропусклива връзка чрез химическо свързване към бетона чрез патентованото покритие, което се активира от пресния бетон и кристализира.

Cemflex Waterproof steel plate

 

За разлика от традиционните водоспиращи профили, монтирането на CEMflex VB е лесно.

Може да се фиксира към армировката преди отливане на бетона или в пресен бетон по време на отливането.

 

CEMflex VB запазва форма при отливане на бетон

CEMflex VB имат достатъчно здрава структура, за да останат стабилни по време на отливане на бетона, без да се деформират или изместват.

 

CEMflex VB е лесен за обработка на детайли

Същевременно с това е много лесно да бъдат огънати и да образуват сложни форми при обработка на ъгли или връзки между хоризонтална и вертикална част.

Връзките и монтажа стават много лесно и бързо с няколко щифта.

Няма изискване за предварително свързване при ъгли.

За да функционират правилно плоскостите е необходимо просто припокриване от 100 мм.

 

CEMflex VB спестява до 80% от работното време

Доказано е, че при монтажа на CEMflex VB се спестява до 80% от работното време, за разлика от конвенционалните водоспиращи профили.

В допълнение CEMflex VB не се активират от дъжд или вода на място на обекта по време на инсталацията.

По този начин няма да нарушите графика на проекта, за да изчаквате подходящо време за инсталация на водоспиращи профили.

Steel plate Installation in Rain

 

Водонабъбващи водоспиращи профили

Водоспиращите профили на база бентонит при взаимодействие с вода набъбват в неконтролирана форма, докато водоспиращите профили на базата на бутилова гума се увеличава в обем, но в контролирана форма.

 

Водоспиращи профили на база бентонит

Стандартните бентонитови ленти се предлагат в два варианта – Quellmax Blackstop и Quellmax Plus.

Bentonit waterproof profile-Quellmax

Разликата между тях е, че Quellmax Plus има патентовано защитно покритие, което осигурява защита от дъжд до три дни, като се активира веднага, когато се свърже с алкалната среда в пресния бетон.

Продуктите Quellmax са по-подходящи за употреба при пресен стоманобетон, поради способността им да набъбват.

Това им позволява да набъбват в пукнатини или кухини, като създават постоянно водонепропускливо уплътнение.

 

QUELLMAX Plus waterproof profile

 

Cemswell – Водоспиращи профили от хидрофилна водонабъбваща гума

Водоспиращи профили CEMswell са екструдирано съединение на базата на каучук, изработено от бутилова гума, хидрофилна смола, полиетилен, силикон и специални добавки, използвани за уплътняване на фуги в готови бетонни елементи.

Quellgummi CEMswell

CEMswell са стабилни по време на процеса на набъбване.

Увеличават обема си, но не променят структурата и формата си.

Поради тази причина препоръчваме използването на Cemswell за сглобяеми бетонни конструкции.

 

Системи с инжекционни маркучи

Системата Predimax се състои от PVC-маркуч за маркучи с двойно покритие и се класифицира като висококачествена система за инжектиране.

Той се монтира в конструктивни фуги на стоманобетонната конструкция в етапа на строителството, като позволява съединенията да се инжектират със смола или цимент на по-късен етап, ако е необходимо.

Predimax system installation

Патентованата система дава възможност за многократно инжектиране на смола / цимент.

Уникалният дизайн на системата Predimax предотвратява навлизането на прясно циментово мляко в системата при отливане на бетона.

Освен това маркуча има гладка повърхност, а това предотвратява свързването му с бетона.

Predimax install

Инжекционните системи са все по-често използвани в подземното строителство, като допълнение към основните хидроизолационни системи или самостоятелно.

Успешни приложения на системите с инжекционни маркучи в случаи, когато трябва да се свържат две несъвместими хидроизолационни системи или когато конструкцията прекъсва хидроизолацията доказват тяхната ефективност.

Основният фокус на Изоматех е да предложи високоефективни системни решения в областта на хидроизолациите, предназначени да осигурят ефикасно инсталиране и минимизиране на възможността за проникване на вода в конструкциите.

Всички продукти, които компанията предлага са произведени в съответствие с изискванията на ISO системата за качество и отговарят на съответните местни, национални и европейски стандарти.

Заедно с всички тези продукти от висок клас ние се стремим да ви предоставим и най-добрата техническа подкрепа.
Ние сме наясно с детайлите на дизайна и можем да разберем изискванията на място като вземем предвид всички основни рискове.

Ние работим съвместно с нашите клиенти на всички етапи на проекта, за да гарантираме, че правилното проектиране, подготовка и прилагане се извършват, като се използва системен подход, за да се гарантират успешни резултати навреме и за всички заинтересовани страни.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »