АРР полимер-битумни мембрани

АРР полимер-битумни мембрани

Съдържание

Първите хидроизолационни покрития в средата на XX век се съставени от филцова хартия импрегнирана с битум и повторно потопена в оксидиран битум за увеличаване на дебелината и нейната водоплътност. С развитието на индустрията тя била постепенно заменена като усилващ материал от стъкло влакното, който имал значителни предимства пред филцовата хартия като стабилност на размерите и устойчивост на гниене и микроорганизми. По онова време индустриалната химия се развива с бързи темпове и непрекъснато се прилагат нововъведения. С новите открития станало възможно въздействието върху полимерните молекули и подреждането им в нова организационна структура, която им придава други свойства. По този начин полимерите придобиват по-голяма механична устойчивост и по-висока устойчивост на топлина. Единият от създадените полимери е наречен “ИЗОТАКТЕН” (IPP), при който всички молекули във веригата били подредени в една посока. Полимерът с неподредени полимерни вериги се нарича “АТАКТЕН” и обозначен с APP.

isotactic-ata-synd 800

При изотактния полипропилен са постигнати механична устойчивост от 400 кг/см2 и устойчивост на топлина до 150оС. Атактният полипропилен е по-мек и еластичен, подобно на каучук, и може да се разтяга до 600%. Първоначално атактният полипропилен е бил вторичен продукт от полимеризационната технология. Той оставал в големи количества в химическите заводи и поради ниската си цена се използвал за модифициране на битум.

През XX век в пътното строителство широко се използва естествен каучук и модифициран битум. Но тези материали поради високата си цена и недобрата устойчивост на топлина не се използват много при производството на битумни мушами за покриви.

pp-atactic-polypropylene-polypropylene-pp-glass-filled

С добавянето на АРР към битумния състав се подобрили значително неговите механични свойства – устойчивост на топлина, с точка на омекване 150оС. В сравнение оксидирания битум преминава в течно състояние при 85оС. Това подобрява значително качествата на хидроизолационните материали и ролките не омекват на слънцето както става с оксидирания битум положен върху стъкло влакно.

Днес атактният полипропилен се произвежда в специални заводи. Той вече не е страничен продукт на стереоспецифична полимеризация, а продукт с най-високо качество, специално формулиран за различни приложения.

photo

С навлизането на новите материали технологията на полагане се променила коренно. Хидроизолационните материали се полагат газопламъчно и вече не се изисквало използването на специални варели за разтопяване на битум. Драстично намалява оборудването и материалите необходими за полагане, а с това намалява и времето и брой на хората. Подобрените качества на материалите позволили усъвършенстване на системите и намаляване на броя на полаганите слоеве като качеството на хидроизолационното покритие и дълготрайността дори се увеличили.

Икономическите ползи от новите методи на хидроизолиране на покривибили безспорни и скоро станали предпочитани от инсталаторите, които са били в състояние да удвоят натовареността си при същата работна сила. Станало възможно намаляване на броя на произшествията от изгаряния и използване само на половината от сумата за транспорт и подемни съоръжения, за да се извърши работата.

 

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »