Това, на което е подложен моя покрив – дъжд, сняг, лед и цикли на замръзване/размразяване

Това, на което е подложен моя покрив – дъжд, сняг, лед и цикли на замръзване/размразяване

Съдържание

Roof accumulation and retention of snow

Водата

е причината за всички проблеми с покрива и като резултат са щети по него и подпокривните помещения и разходи по ремонта и възстановяването им. Хидроизолацията като компонент на покривната система служи да предпази основата – конструктивния елемент, който се изолира – а оттам и сградата от атмосферната вода. Проектирането и изграждане на устойчива система е с основна цел водонепропускливост по цялата повърхност, включително при вертикални елементи и детайли по покрива. А за да се осигури водонепропускливост е необходимо използваните материали и компоненти да се свържат помежду си и с основата по начин, че интегритета на системата, ако бъде нарушен под влияние на климатични и други неблагоприятни условия, да е постепенно, много трудно и отдалечено във времето.

Книга - Пролетно почистване на покрива

Поройните дъждове

не биха били проблем при коректно изпълнена покривна система. Важното тук е подходящ, равномерен и еднакъв наклон към местата за оттичане, за да не се събира и остава вода. Диаметърът на воронките или барбаканите както и техният брой трябва да е съобразен с площта на покрива.

Снеговалеж

По-различен е случая когато има обилен снеговалеж. Тогава поради естеството на това явление е възможно натрупване и задържане на снега около и над завъшващи елементи на покривната система – по вертикали и при детайли – като това важи особено за открит покрив. В този случай, ако не са спазени определени препоръки и изисквания за закрепване и уплътняване на мембраната в тези участъци е възможно проникване на вода и компрометиране на хидроизолацията. При топенето на снега през деня, водата може и намира начин да проникне и попадне в най-малките и тесни пролуки.

Лед

След това при замръзване се разширява, с което се разширява и пукнатината. Това е деградивното действие на циклите размразяване/замръзване. Оформят се слаби места, които повлияват трайността на системата и задълбочавайки се с времето намаляват устойчивостта й.

Вятър

Намалената здравина и устойчивост пък лесно може да бъде „атакувана“ от силен вятър, което да причини нежеланите проблеми и щети. Самите микро пукнатини, в които водата може да проникне и разшири пък може да са причинени от отминала градушка и да са останали незабелязани или ненаблюдавани, до момента когато се появи теч „изневиделица“. Разбира се, проблемите не се проявяват внезапно, а причините за тях не е едно-единствено явление (когато системата, както казахме, е проектирана и изпълнена съобразно препоръки, правила и процедури), а са резултат от кумулативния ефект на редица деструктивни въздействия от страна на различни стресови фактори – като например неблагоприятните климатични явления. За да се гарантира надеждна функционалност на системата е необходимо регулярно обследване и проверка на състоянието на покрива, като се водят записи и бележки (база данни) с цел да се забележат износвания и други промени и да се отстранят навреме, преди превръщането им в по-сериозен проблем.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email