5 причини да изберете обърнат покрив

5 причини да изберете обърнат покрив

Съдържание

Зелен покрив

Обърнатият покрив представлява едно съвременно и интелигентно решение, подходящо за плоските покриви на жилищни и офис сгради, на съвременните многофамилни жилищни комплекси, складови помещения и т.н.

Принципът на обърнатия покрив е изключително елементарен, каквито обикновено са всички гениални неща.

Той се изчерпва с една характерна специфика – топлоизолацията се полага не под, а върху хидроизолацията.

 

Макар и на пръв поглед незначителна, тази разлика всъщност се оказва ключова за качеството, издръжливостта и дължината на живот на покрива.

Това е така, поради една много проста причина..

Хидроизолацията може да се повреди под влиянието на пряката слънчева светлина и температурните амплитуди през различните сезони, докато топлоизолацията безпроблемно издържа дълго време на влагата, без да пострада по никакъв начин.

Запази час за БЕЗПЛАТНА Консултация

или се обади на 0887 544 566

Тази малка, но абсолютно решаваща „размяна на местата“, носи след себе си гаранция за редица предимства – както логични и предвидими, така и по-специфични, за които не бихте се досетили на първо четене.

Нека ви представим най-важните сред тях.

Дълготрайност и бюджетност

Редуцирайки влиянието на климатичните фактори, обърнатият покрив удължава живота на хидроизолацията и респективно води до подобрена издръжливост и дълготрайност, както на покрива, така и на самата сграда.

Практиката сочи, че поставянето на обърнат покрив удължава средния живот на покрива с между 10 и 15 години, а разходите около непредвидените ремонти и течове спадат с над двадесет процента.

Запазвайки хидроизолацията здрава за по-дълго време, вие ще предотвратите течове и блистери с влага в сградата.

Същевременно ще имате предимството както на значително по-бърза и лесна инсталация, така и на намалени разходи – както за първоначалната инвестиция, така и за поддръжка.

Възможност за по-пълно оползотворяване на пространството

Технологията на обърнатия покрив позволява по-безпроблемното и ефективно усвояване на покрива на сградата и превръщането му в открита тераса, паркинг или зелен покрив.

Това е така, защото топлоизолацията пропуска водата надолу, без да образува локвата, която би останала на повърхността на хидроизолацията.

 

Усвоеният, разчупен покрив подобрява сградата и ѝ придава добавена стойност по всички възможни начини, включително от икономическа, естетическа и екологична гледна точка.

Офис сградата с добре устроен паркинг на покрива или жилищният комплекс със зелен покрив-градина при всички случаи ще повишат както качеството на живот на ползвателите си, така и реномето на строителите.

От друга страна, усвоеното пространство може да донесе чисто икономическа печалба, в зависимост от начина, по който се използва.

Според вида на сградата покривът може да се превърне в платен паркинг, бутиков бар или кафене, а защо не и в градина с басейн.

Обърнат покрив е екологичен

Преди всичко, обърнатият покрив изисква използването на по-малко материали, както и по-рядката им подмяна.

 

Макар и да ви се струва пренебрежимо в единичния случай, широкото разпространение на обърнати покриви е способно да редуцира отпадните материали в значителни количества, като по този начин щади природата максимално.

Екологичната отговорност не е просто страхотен похват за подобряване на имиджа на вашата компания, а една реална услуга, която можете да направите на нашата планета.

Зелените покриви и покривни градини, от друга страна, оказват подчертано благоприятен ефект, както върху градската среда, така и върху микроклимата вътре в самата сграда.

Те постигат ефекта на естествено охлаждане, редуцирайки парниковия ефект в големите градове, като същевременно подсигуряват един малък оазис за птици, насекоми и пчели в сърцето на оживените градски части.

Обърнат покрив има висока енергийна ефективност

Както вече споменахме, зелените покриви охлаждат вътрешността на сградата естествено, дори и в най-горещите летни дни.

Това им свойство значително намалява разходите за охлаждане, носейки редица ползи за собствениците, ползвателите и природата.

 

По-малките вредни емисии и по-малките сметки за ток са изкушаващи предимства, които ще направят сградата примамлива, модерна и отговаряща на всички съвременни тенденции в строителството и архитектурата.

По-добро овладяване на дъждовната вода

Нерядко някои много красиви, здрави и модерни сгради страдат от единствения недостатък, че не са добре разположени в пространството.

В последните години честотата и интензитетът на валежите по нашите територии стават все по-непредвидими.

В тази обстановка е добре новопостроените сгради да притежават известна степен на самодостатъчност, когато става въпрос за справяне с последиците от интензивните валежи.

Зелените покриви абсорбират от 40% до 90% по-голямо количество от дъждовната вода, в сравнение с обикновения плосък покрив, като по този начин предпазват не само самите себе си, а и спестяват голяма част от течовете в околните пространства.

Един комплекс от няколко на брой, близко разположени жилищни или офис сгради със зелени обърнати покриви, ще бъде дългосрочно защитен от вредните влияния на дъжда – както отгоре надолу, така и отвън навътре.