5-те принципа на пасивната къща

5-те принципа на пасивната къща

Съдържание

The five basic principles of Passivhaus

Пасивна сграда включва набор от принципи за проектиране, използвани за постигане на количествено и точно ниво на енергийна ефективност в рамките на определено ниво на комфорт. “Увеличете вашите печалби, като минимизирате загубите си” -това обобщава подхода на ПАСИВНАТА КЪЩА. За тази цел, една пасивна сграда се проектира и изгражда в съответствие с тези пет основни принципа:

  • Изолацията е непрекъсната и работи като един „плик“ без никакви термомостове.

 

 

 

 

  • Обвивката на сградата е изключително херметически затворена, предотвратява проникването на въздух отвън и загуба на въздух.

 

 

 

 

 

  • Прозорците в нея са с висока производителност (обикновено троен стъклопакет), както и вратите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Използва се вентилация с балансирано топло- и влаго-възстановяване, като климатичната система заема минимално пространство.

 

 

 

 

 

  • Слънчевата топлина успява да използва слънчевата енергия за отоплителни нужди и да се намали до минимум, в топлите сезони.

 

 

 

 

Принципите за изграждане на „Пасивна къща“ могат да се приложат към всички типове сгради- от еднофамилни къщи до жилищни кооперации, офис сгради и небостъргачи.

Безплатна консултация

Стратегията на „Пасивното проектиране“  внимателно моделира и балансира от изчерпателен набор от фактори, включително топлинните емисии от уреди и обитаващи – за да направят сградата комфортна и съвместима с вътрешните температури през целия отоплителен и охлаждащ сезон. В резултат на това пасивните сгради предлагат огромни дългосрочни ползи в допълнение към енергийна ефективност:

• Супер изолация и херметически затворена конструкция, осигуряваща несравним комфорт и дори в екстремни условия.

• Непрекъсната механична вентилация на свеж филтриран въздух, което осигурява превъзходно качество на въздуха.

• Изчерпателния системен подход за моделиране, проектиране и строителство произвежда изключително устойчиви сгради.

• Пасивната сграда е най-добрият път към Нулево нетно потребление (Net Zero) и Нетно -позитивни сгради (Net Positive buildings), защото това намалява натоварването, което възобновяемите източници, са длъжни да предоставят.

Пасивните къщи са екологично чисти, по дефиниция: Те използват изключително малко първична енергия, оставяйки достатъчно енергийни ресурси за всички бъдещи поколения, без да причинят щети на околната среда. Допълнителната енергия, необходима за тяхното изграждане е по-скоро незначителна в сравнение с енергията, която ще спестят по-късно.

Стандартът за пасивна къща осигурява това ниво на устойчивост за всеки, който желае да си изгради нова къща или да обнови старата на една достъпна цена – принос към опазването на околната среда.